Umiejętności miękkie niezbędne dla dobrego lidera

Aby zostać dobrym liderem, nie można zapominać o ćwiczeniu umiejętności miękkich. Podczas gdy wiele zadań można wykonać lepiej za pomocą maszyn, inteligencja emocjonalna pozostaje wyłącznie umiejętnością ludzką, przynajmniej na razie.
Umiejętności miękkie niezbędne dla dobrego lidera

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca, 2021

Umiejętności miękkie zyskują na wartości w coraz szerszych kręgach i dziedzinach. Badacze wierzą, że będą one nadal mieć ogromne znaczenie w przyszłości. Chociaż technologia może mieć ostatnie słowo w systematyzacji i automatyzacji, w różnych obszarach wymagane są umiejętności miękkie, które są domeną ludzi, nie maszyn.

Umiejętności twarde kontra umiejętności miękkie

Umiejętności twarde to te związane z wymogami formalnymi i technicznymi, jakich pracownik potrzebuje do wykonywania czynności wchodzących w jego zakres obowiązków służbowych. Natomiast umiejętności miękkie to te zdolności, które pozwalają pracownikowi na skuteczną interakcję z pozostałymi osobami.

W świecie, w którym sztuczna inteligencja zaczyna zyskiwać na popularności, inteligencja emocjonalna staje się coraz ważniejsza. I nie od dziś umiejętności miękkie są niezwykle istotne na stanowiskach kierowniczych czy też menedżerskich.

Poniżej omówimy pięć przykładów potwierdzających wartość umiejętności miękkich.

„Wielkich dzieł dokonuje się nie siłą, ale wytrwałością”.

-Samuel Johnson-

Umiejętności miękkie niezbędne do dobrego przywództwa

Empatia

Dobry lider musi wykazywać się empatią. Nie będąc empatycznym, nie będzie w stanie wydobyć ze swojego zespołu wszystkiego, co najlepsze.

Empatia to umiejętność rozumienia punktu widzenia innych ludzi. Działa jako pewnego rodzaju przewodnik, dzięki któremu ludzie wiedzą, jak traktować i inspirować innych. Dzięki niemu lider może zarówno zobaczyć, jak i zrozumieć mocne i słabe strony innych pracowników. Jest to niezbędne, jeśli lider chce wydobyć z każdego pracownika to, co ma najlepszego do zaoferowania.

Efektywna komunikacja

Umiejętności miękkie to między innymi umiejętność porozumiewania się

Umiejętność porozumiewania się to jedna z najważniejszych umiejętności lidera. Nie wystarczą niesamowite pomysły – lider musi też wiedzieć, jak je przekazać. Co więcej, dobry lider motywuje innych, a to, co przekazuje swoim współpracownikom, jest przez nich dobrze rozumiane.

Co więcej, ważne jest, aby lider przekazywał wiadomości we właściwy sposób, ponieważ dobry pomysł traci część swojej istoty, jeśli nie jest skutecznie komunikowany. Ponadto o wiele łatwiej radzić sobie z krytyką lub negatywną informacją zwrotną, gdy są one odpowiednio komunikowane.

Motywacja i inspiracja

Motywowanie i inspirowanie zespołu to złożone zadanie. Aby to zrobić, lider musi wykorzystać jednocześnie kilka umiejętności miękkich. Musi być w stanie komunikować emocje i sprawić, by inni je zrozumieli i podzielili się nimi. W rzeczywistości wykracza się tutaj poza komunikację i wkracza w sferę ekspresji.

Inspirowanie innych jest jeszcze trudniejsze. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego jest posłużenie się przykładem, ponieważ działania i gesty inspirują bardziej niż słowa. Z tego powodu dobry lider musi zachować spójność między tym, co mówi i co robi.

Aktywne słuchanie

Można powiedzieć, że umiejętność aktywnego słuchania stanowi podstawę wszystkich umiejętności miękkich, ponieważ bardzo trudno jest być dobrym liderem, nie potrafiąc słuchać innych. Poglądy innych osób są źródłem inspiracji do poszukiwania nowych pomysłów i rozwiązań.

Aktywne słuchanie wiąże się z umiejętnością współpracy. Lider milczy, gdy jego współpracownicy mówią. Aktywnie zwraca uwagę na to, co próbują przekazać. Co więcej, dobrze czyta atmosferę. Poza tym odpowiada trafnie na zadawane mu pytania.

Praca w zespole

Praca zespołowa to jeden z obszarów wymagających dobrze rozwiniętych umiejętności miękkich. Podczas wykonywania wspólnych zadań, chęć i zdolność przystosowania się są często niemal ważniejsze niż wiedza czy doświadczenie.

Zespół nigdy tak naprawdę nie rozwija się ani nie ewoluuje w atmosferze rywalizacji, podejrzeń lub nieufności. Dobrze zorganizowana grupa podnosi indywidualne umiejętności i pozwala zespołowi wspólnie się rozwijać. Ma to kluczowe znaczenie dla lidera. Jedną z funkcji lidera jest bowiem ułatwianie tej synergii.

Umiejętności miękkie w kontekście przyszłości

Świat zmierza w kierunku form produkcji i konsumpcji zorientowanej na współpracę. Dlatego umiejętności miękkie są tak ważne zarówno u współpracowników, jak i u liderów. Niewątpliwie pomyślny rozwój umiejętności miękkich jest niezwykle ważny z perspektywy każdego zadania.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Gómez-Gamero, M. E. (2019). Las habilidades blandas competencias para el nuevo milenio. Divulgare Boletín Científico de la Escuela Superior de Actopan, 6(11).


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.