Trendy edukacyjne w zakresie ICT w 2020 r.

7 trendów edukacyjnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, które pojawią się w 2020 roku na całym świecie, rewolucjonizuje edukację, jaką znamy, i przenosi ją na nowy poziom technologiczny.
Trendy edukacyjne w zakresie ICT w 2020 r.
Sergio De Dios González

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Sergio De Dios González.

Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia, 2023

Wiele osób twierdzi, że przyszłość jest już teraz. W rzeczywistości ONZ określiła ten rok jako skok technologiczny. Okazuje się, że globalne wydatki na transformację cyfrową wzrosną o 40% w porównaniu do roku 2019. Dlatego z punktu widzenia edukacji warto poznać nowe trendy edukacyjne z dziedziny teleinformatyki (z angielskiego ICT) na 2020 rok.

W roku 2020, jako rodzice, nauczyciele i wychowawcy, musimy zmierzyć się ze zmianą technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Te narzędzia nabierają bowiem znacznie większego wymiaru niż na poprzednich etapach.

Nadszedł bowiem czas, aby zainstalować nowe narzędzia i nauczyć się ich obsługi. Nie są to bowiem już tylko nowe trendy edukacyjne lub przejściowe mody, zaczynają być naszą rzeczywistością.

Najbardziej oczekiwane trendy edukacyjne w zakresie teleinformatyki wchodzą w życie w roku 2020

Jak już powiedzieliśmy, według ONZ rok 2020 to rok ogromnego skoku technologicznego. Dlatego oczekuje się stałego i ostatecznego wprowadzenia w życie tendencji edukacyjnych, z których korzysta się od dłuższego czasu.

Laptop do nauki

Zobaczmy więc najważniejsze trendy edukacyjne, które zrewolucjonizują sale lekcyjne naszych szkół i instytutów.

Sieci 5G

Niezależnie od międzynarodowych kontrowersji wokół tej technologii, jej wpływ na media ma swoje uzasadnienie. Dzięki sieciom 5G połączenia będą szybsze, a uczniowie i instytucje łatwiej niż kiedykolwiek osiągną wysoką i stabilną łączność.

Co jeszcze oferuje ta technologia? Otóż w sieciach 5G, poprawia się natychmiastowość wyników. To ważne w uczeniu się na odległość i adaptacyjnym uczeniu się za pomocą telefonu komórkowego. Te same korzyścią podniosą również jakość w szkoleniach XR (na platformie wirtualnej).

Blockchain

Blockhain, czyli łańcuchy bloków obsługujące te technologie teleinformatyczne maja zastosowanie nie tylko w obsłudze kryptowalut i słynnego bitcoina. Ma również bardzo zastosowania o ogromnym potencjale w różnych dziedzinach, w tym w edukacji.

W roku 2020 technologia blockchain wykona krok milowy w zakresie ochrony własności intelektualnej, administracji towarami i usługami oraz bezpieczeństwa żywności. Podobnie jak w tych wszystkich kontekstach, w taki sam sposób technologia ta wejdzie do ośrodków edukacyjnych zgodnie z założonymi celami pedagogicznymi.

Cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja a nowe trendy edukacyjne

Sztuczna inteligencja wraz z kwestią cyberbezpieczeństwa równie silnie zaznacza swoją obecność w systemach edukacyjnych związanych z ICT. Używa się jej, aby przyspieszyć, ulepszyć zakres analizy danych, ulepszyć technologię 5G i poprawić wiedzę uczniów na temat umiejętności cyfrowych.

Prywatność i etyka cyfrowa

Poważnym problemem, który wielu rodziców i wychowawców stwierdza u swoich dzieci, jest ustalanie granic. W świecie internetowym wiele dzieci i młodych ludzi nie rozumie odpowiedzialności za ochronę prywatności i etyczne postępowanie.

Dlatego w tym roku zostaną wdrożone nowe zasoby w celu poprawy umiejętności korzystania z informacji. W ten sposób uczniowie będą uczyć się dobrych praktyk, aby postępować zgodnie z etyką cyfrową. Pomoże im to również zabezpieczyć swoją prywatną przestrzeń.

Hiperautomatyzacja dominuje nowe trendy edukacyjne

Jest to połączenie grupowego i samodzielnego uczenia się. W tym celu wykorzystuje się narzędzia programowe do automatyzacji procesów cyfrowych. Wyznaczają one trendy w wykorzystaniu sztucznej inteligencji do analizowania, projektowania i zarządzania, zapewniając odpowiedni rozwój w zakresie wykorzystania ICT.

Edge computing czyli przetwarzanie brzegowe

Edge computing zdefiniuje się jako lokalizację, z której oferowane są usługi technologiczne. To architektura rozproszonych zasobów IT, w ramach której dane są przetwarzane na obrzeżach sieci, możliwie najbliżej źródeł pochodzenia.

Edge computing

Jest to rodzaj hybrydowej chmury, która jest dostępna online, aby łączyć usługi publiczne zarządzane przez osoby trzecie lub podmioty publiczne lub prywatne.

Umożliwia korzystanie z technologii, rzeczywistości wirtualnej i zasobów Internetu w wydajniejszy sposób. Technologia 5G nada tej gałęzi nowy rozmach, albowiem pozwoli na przyspieszenie transferu danych.

„Ponieważ żyjemy w epoce innowacji, praktyczna edukacja musi przygotować człowieka do pracy, która jeszcze nie istnieje i której nie można jasno zdefiniować”.

-Peter F. Drucker-

Machine Learning, czyli uczenie maszynowe

Szczególnie istotne jest także uczenie maszynowe, dyscyplina naukowa wywodząca się ze sztucznej inteligencji. Polega ona na tworzeniu systemów, które automatycznie i autonomicznie uczą się poprzez identyfikację wzorców wśród zbiorów danych typu big data i dużych ilości danych.

W tym celu wykorzystuje się algorytmy przewidujące przyszłe zachowania, to znaczy uczenie się adaptacyjne. Dlatego świat szkoleniowy skorzysta na zwiększeniu prędkości ruchu w sieci i najlepszych połączeń.

Poznaliśmy już zatem 7 najnowszych trendów edukacyjnych w zakresie teleinformatyki na rok 2020. Bez wątpienia jeszcze dużo o nich usłyszymy zarówno w tym roku jak w nadchodzących latach. Ważne jest, aby być na bieżąco i aby zaakceptować i dostosować się do tego, co ma nadejść. Zmiana, którą obserwujemy z pewnością przyniesie bardzo pozytywne efekty.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Harvey López I.V., Cabero J., Díaz R. (2011). La Gestión de la Innovación en la práctica educativa con las TIC: Escuela de Educación. Editorial Académica Española: Venezuela.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.