Test apercepcji tematycznej Murraya

Test apercepcji tematycznej Murraya
Elena Sanz

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Elena Sanz.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia, 2022

Test apercepcji tematycznej Murraya pozwala analizować osobowość, unikając zahamowań generowanych przez inne, bardziej obiektywne metody oceny. W tym artykule omówimy kluczowe zasady jego interpretacji i administracji.

Analiza osobowości jest jednym z najbardziej fascynujących i złożonych obszarów psychologii. Podążając za tym celem stworzono różne instrumenty oceny inspirowane różnymi trendami. Dlatego test apercepcji tematycznej Murraya ma pewne bardzo interesujące zalety.

Ten test bada dogłębnie osobowość i postawy badanego w kilku istotnych obszarach. Ponadto robi to w sposób subiektywny i oparty na przypuszczeniach. Oznacza to, że dana osoba nie jest świadoma tego, co jest oceniane. Dlatego jej bariery obronne działają w mniejszym stopniu.

Test apercepcji tematycznej – techniki projekcyjne

Test apercepcji tematycznej Murraya jest częścią tak zwanych technik projekcyjnych. Są one wykorzystywane do analizy osobowości jednostki na podstawie jej nieświadomych projekcji. Aby to osiągnąć dana osoba ma do czynienia ze źle ustrukturyzowanym materiałem i jest poproszona o wykonanie czegoś kreatywnego w oparciu o niego (rysunek, narracja, skojarzenia…).

Kobieta u psychologa

 

W omawianym przypadku mamy na myśli tematyczny test projekcyjny. Na tym etapie testu badanemu pokazuje się różne arkusze z niejednoznacznymi rysunkami i prosi się go o opisanie tego, co na nich widzi. Test Rorschacha jest jednym z najlepszych przykładów tego rodzaju techniki i bez wątpienia jednym z najbardziej znanych.

Główną zaletą tego rodzaju testu jest to, że dana osoba w żadnym momencie nie jest świadoma tego, co jest oceniane. Dlatego łatwiej jest unikać b lokad, które mogą powstać podczas odpowiadania na określone pytania. Zachęca się zatem badanego do wyrażania swojej osobowości i konfliktów w wolny i nieskrępowany sposób.

Test apercepcji tematycznej Murraya

Ten test składa się z 31 arkuszy z czarno-białymi obrazkami przedstawiającymi różne ważne sytuacje. Niektóre z nich są wspólne dla wszystkich, podczas gdy inne są dobrane w zależności od płci i wieku osoby, która jest oceniana. Każdej osobie przedstawia się tylko 20 arkuszy podzielonych na dwie sesje.

Po obejrzeniu każdego obrazu prosi się badanego o opowiedzenie historii zawierającej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Musi to zrobić kładąc nacisk na to, co każda postać czuje i myśli.

Dzięki temu ćwiczeniu możemy przeprowadzić formalną analizę opartą na spójności, języku i stylu interpretacyjnym, którego używa dana osoba. Ale przede wszystkim możemy przeprowadzić analizę treści, która dostarczy nam najwięcej informacji o osobowości i ukrytych konfliktach.

Klucz do interpretacji

Każdy arkusz służy do eksploracji różnych istotnych obszarów, ale należy pamiętać o kilku kluczowych aspektach. Na każdym zdjęciu należy zidentyfikować postać „bohatera”, którym będzie postać, z którą podmiot się identyfikuje. Działania i emocje przypisane bohaterowi podczas narracji powiedzą nam o głęboko ukrytych potrzebach ocenianego.

Kobieta rozmawia z psychologiem

Z drugiej strony działania i emocje reszty postaci będą projekcją tego, jak osoba postrzega swoje otoczenie. To, czego pragnie i czego się boi, a także nieświadome impulsy, które odczuwa i których istnienia nie chce potwierdzić.

Niektóre tematy przedstawione na zdjęciach to:

  • Osobiste cele i aspiracje, trudności i nadzieje.
  • Nadmierna agresja, kara, wina i depresyjne treści.
  • Tożsamość i skłonności seksualne oraz relacje.
  • Stosunek do matek i ojców oraz relacje z nimi.
  • Związek z autorytetem, rywalizacja i pasywność.
  • Obraz samego siebie, poczucie samotności i porzucenia oraz refleksje nad przyszłością.

Przydatność tematycznego testu postrzegania

To narzędzie daje nam wiele informacji na temat osobowości jednostki. Dzięki informacjom, jakie nam daje możemy określić wizerunek, relacje z otoczeniem i istnienie ukrytych konfliktów.

Jednak interpretacja tego testu jest subiektywna. Dlatego, mimo że stanowi doskonałe uzupełnienie, nie należy go stosować jako jedyne wyjście. Uzyskane dane należy zawsze zestawić lub uzupełnić o inne.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.