Różne gałęzie feminizmu

Można powiedzieć, że feminizm jest ruchem o najsilniejszej sile społecznej ostatnich lat. W tym artykule wyjaśnimy jego pochodzenie i różne pochodne.
Różne gałęzie feminizmu

Ostatnia aktualizacja: 09 sierpnia, 2022

Feminizm to ruch społeczny i polityczny, który ujawnia i krytykuje nierówności między płciami, jednocześnie domagając się i promując interesy i prawa kobiet. To ruch, który powstał w wyniku uświadomienia sobie przez kobiety swojego podrzędnego statusu w społeczeństwie. Co ciekawe, istnieją różne gałęzie feminizmu.

Jednak dzisiaj nadal można zauważyć duże zamieszanie związane z tym terminem. W mediach często widzimy wyrażenia, w których feminizm jest traktowany jako synonim lub antonim machismo, co w obu przypadkach jest błędne.

W poniższym artykule przestudiujemy pojęcie feminizmu i wyjaśnimy, dlaczego nie można go porównać do machismo.

Trzy kobiety reprezentujące typy feminizmów

Trzy fale feminizmu

W XVIII wieku narodziły się ruchy walczące o równość. Były one związane z rewolucją francuską. Jednak dopiero sto lat później narodziła się koncepcja wyemancypowanej kobiety.

Od tego czasu feminizm był postrzegany jako ciąg historycznych fal. Trzeba jednak pamiętać, że te etapy poprzedzały prace o charakterze feministycznym, jeszcze zanim pojawił się termin „feminizm”.

  • Pierwsza fala pojawiła się w XIX i XX wieku, głównie w Anglii i Stanach Zjednoczonych. W tym pierwszym okresie kobiety walczyły o prawa w małżeństwie. Potem pojawiła się walka o prawo do głosowania (prawa wyborcze).
  • Druga fala koncentrowała się na utrzymaniu praw. Obszary, które obejmowały te działania, to na przykład rodzina, seksualność, praca i reprodukcja.
  • Trzecia fala (od 1990 do dnia dzisiejszego) ma na celu naprawienie błędów drugiej fali. Innymi słowy, ma pokazać, że kobiety mogą rozwijać się w wielu przestrzeniach, podejmować ryzyko, być konkurencyjne i niezależne. Ta fala jest związana z wyzwoleniem kobiet. Opiera się na solidarności i wsparciu: na siostrzeństwie.

Podstawowe punkty do zrozumienia feminizmu

Po pierwsze, jak wspomnieliśmy wcześniej, feminizm ma długą historię i nie jest czymś nowym. Dlatego konieczne jest, aby wiedzieć, jak umieścić ten ruch w każdym momencie historycznym i zrozumieć jego narodziny i ewolucję. W ten sposób będziemy mogli zrozumieć, jak się obecnie rozwija.

Aby zrozumieć feminizm, należy przyznać, że nie dąży on do wyższości kobiet nad mężczyznami, ale raczej do równości w aspektach społecznych, kulturowych i ekonomicznych.

Mówiąc o poszukiwaniu równych praw, niezwykle ważną rolę w feminizmie odgrywają mężczyźni. Oznacza to, że są również częścią ruchu.

Feminizm broni poglądu, że wszyscy jesteśmy różni. Nie dąży do tego, by kobiety i mężczyźni byli traktowani tak samo, ale żeby istniały równe prawa i szanse dla obu stron.

Feminizm nie jest związany ze sposobem ubierania się. Broni idei, że kobiety mają swobodę wyboru tego, co zdecydują się nosić.

Różne gałęzie feminizmu feminizmu

Pomimo początków i podstaw, które stworzyły ruch feministyczny, dzielił się on i nabywał różne cechy w różnych gałęziach społeczeństwa.

Radykalny feminizm

Ruch ten cieszy się dużą popularnością i jest związany z antykapitalizmem, marksizmem, ochroną środowiska, antymilitaryzmem, antyrasizmem, antyliberalizmem i pacyfizmem. To ruch, który mówi, że musimy walczyć przeciwko patriarchatowi, systemowi, który dominuje w większości świata.

Feminizm abolicjonistyczny

Ta gałąź nabiera cech radykalnego feminizmu, a ponadto otwarcie sprzeciwia się prostytucji, pornografii i macierzyństwu zastępczemu.

Transfeminizm

Wiąże się to z teorią queer i ostatnio nabiera na sile. Twierdzi, że zarówno płeć, jak i płeć biologiczna są konstrukcjami społecznymi.

Feminizm równości

Podziela z poprzednimi gałęziami ideę, że role płciowe nie istnieją i że są konsekwencją edukacji i kultury, którą otrzymujemy po urodzeniu. Opiera się na idei Simone de Beauvoir, że „nie rodzimy się kobietami, lecz raczej się nimi stajemy”.

Feminizm różnic

W przeciwieństwie do feminizmu równościowego, ta gałąź nie broni dualizmu, który trzeba zrównać. Zamiast tego twierdzi, że kobieca natura ma swoje własne cechy. Obejmuje ideę, że „Bycie kobietą jest piękne”. Ruch ten rozkwitł we Francji i Stanach Zjednoczonych w latach siedemdziesiątych.

Feminizm socjalistyczny

Oznacza, że kobiety cierpią ucisk, nie tylko ze strony patriarchatu, ale także kapitalizmu. Twierdzi, że kobiety są grupą jako taką, klasą społeczną.

Kobiety w demonstracji

Ekofeminizm

Ekofeminizm utrzymuje, że patriarchat zrównuje kobiety z naturą i wywiera siłę wyższości, wyzysku i ucisku przeciwko obu. Kobiety są rozumiane jako siła napędowa rewolucji ekologicznej.

Feminizm filozoficzny

Ta gałąź wyjaśnia, że filozofię należy zrewidować, ponieważ pomija autorki i ich idee. Uprzedzenia związane z płcią rozwinęły się z biegiem czasu w akademickiej dyscyplinie filozofii.

Faktyczny lub naukowy feminizm

Broni równości szans. Uznaje, że istnieją biologiczne różnice między mężczyznami i kobietami. Te różnice istnieją, nie będąc przeszkodą w skutecznej równości.

Powyższe zestawienie pokazuje różne gałęzie feminizmu, które rozwinęły się na przestrzeni lat.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.