Rehabilitacja psychospołeczna: sztuka rekonstrukcji życia

Życie z chorobą psychiczną nie jest łatwe. Chore osoby często całkowicie tracą kontakt z życiem, które prowadzili przed chorobą, co nie pomaga w wyzdrowieniu. Rehabilitacja psychospołeczna to podejście holistyczne, które pomaga pacjentom zrekonstruować swoje życie i przeżyć je jak najpełniej.
Rehabilitacja psychospołeczna: sztuka rekonstrukcji życia

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada, 2020

Dzisiaj będziemy mówić o tym, czym jest rehabilitacja psychospołeczna. Jest to strategia terapeutyczna, która pomaga wielu osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne. Rehabilitacja psychospołeczna wyrobiła sobie markę wśród metod leczenia motywujących pacjentów do kontrolowania objawów.

Pacjenci, którzy potrzebują rehabilitacji psychospołecznej, często są w stanie w znaczny sposób poprawić swoje zdolności adaptacyjne.

Ten rodzaj leczenia jest podejściem holistycznym, które promuje powrót do zdrowia i reintegrację społeczną. Pomaga również osobom chorym poprawić jakość życia.

Podstawowym celem rehabilitacji psychospołecznej jest rozwijanie umiejętności i identyfikacja mocnych stron. To pomaga poprawić zdolności pacjentów, którzy cierpią z powodu jakiejś zmiany psychologicznej. Pacjenci z chorobami przewlekłymi mają szansę na odzyskanie swojego życia i relacji społecznych.

Jeszcze do niedawna (lata 70. XX wieku) osoby z poważnymi chorobami psychicznymi byli umieszczani w placówkach. Obecnie ciężko pracuje się nad tym, by zdestygmatyzować choroby psychiczne i promować niezależność. Chodzi o obalenie stereotypów, zwalczanie uprzedzeń i pomoc osobom chorym w pełnej integracji ze swoimi społecznościami.

Wzmocnienie

Rehabilitacja psychospołeczna to proces mający na celu pomoc pacjentom w pełnym wyzdrowieniu. Koncentruje się na wzmacnianiu i strategiach radzenia sobie z wyzwaniami, przed którymi stoi osoba chora.

Rehabilitacja psychospołeczna

Ponieważ każdy przypadek jest wyjątkowy, leczenie opiera się na zindywidualizowanych programach. Pomagają one ludziom z chorobami znaleźć sens, nadzieję i możliwość rozwoju osobistego.

Metody rehabilitacji psychospołecznej

Chociaż metody leczenia mogą się różnić, głównie polegają na podnoszeniu świadomości na temat zaburzenia, trenowaniu zdolności poznawczych oraz zapewnianiu wsparcia i edukacji, aby pomóc pacjentom w przystosowaniu się do pracy i życia społecznego.

Wiele pacjentów jest całkowicie nieświadomych swoich chorób. W trakcie rehabilitacji psychospołecznej uczą się rozpoznawać objawy swojej choroby, proszą o pomoc, gdy zauważą symptomy i postępują z wytycznymi dotyczącymi samoopieki.

Trening zdolności poznawczych to kolejna kluczowa część rehabilitacji psychospołecznej. Koncentruje się na technikach uwagi i koncentracji, a także na klasyfikacji, planowaniu i zapamiętywaniu. Pacjenci pracują również nad nabywaniem umiejętności społecznych w sytuacjach osobistych i zawodowych.

Rehabilitacja psychospołeczna – podstawowe zasady

Pewne podstawowe zasady kierują pracą specjalistów zajmujących rehabilitacją psychospołeczną.

Przede wszystkim takie podejście podkreśla potencjał wzrostu i rozwoju każdego człowieka. Skupia się również na uczeniu pacjentów o ich prawie do samodeterminacji. Kładzie większy nacisk na mocne strony jednostki niż na jej chorobę i podkreśla fakt, że potrzeby każdego są inne.

Podejście całościowe

Ten rodzaj terapii działa na różnych aspektach, a jej ostatecznym celem jest rozwój umiejętności pacjenta, takich jak umiejętności społeczne, poczucie własnej wartości, rozwiązywanie problemów, odporność i radzenie sobie ze stresem.

Podejście holistyczne

Jeśli chodzi o pracę, osoby zajmujące się rehabilitacją psychospołeczną uważają, że ludzie są bardziej pozytywnie nastawieni do więzi społecznych, kiedy czują się produktywni. To z kolei podnosi ich samoocenę i pomaga poprawić ich jakość życia.

Posiadanie miejsca zamieszkania i relacje społeczne są również częścią programu rehabilitacji. Celem jest, aby pacjenci z zaburzeniami psychicznymi mieli gdzie mieszkać, jeśli to tylko możliwe – w pojedynkę lub z członkami rodziny. Dobrym rozwiązaniem jest również dzielenie mieszkania ze współlokatorami.

Pacjenci cierpiący na choroby psychiczne często widzą, że ich relacje pogarszają się w wyniku ich stanu. Trenowanie umiejętności społecznych, takich jak komunikacja werbalna i niewerbalna oraz empatia, jest ważne, aby pomóc pacjentom zrozumieć poczucie przynależności i zaspokoić ich podstawowe potrzeby socjalizacyjne.

Skuteczność rehabilitacji psychospołecznej

Znaczna ilość dowodów naukowych potwierdza skuteczność tego typu terapii. Badania pokazują, że jest ona korzystna dla pacjentów, których zaburzenia psychiczne negatywnie wpływają na jakość ich życia. Wiele krajów na całym świecie stosuje to podejście.

Rehabilitacja psychospołeczna pomaga pacjentom odzyskać życie społeczne, wrócić do pracy i cieszyć się niezależnym życiem.

To może Cię zainteresować ...
Hypnomania – co kryje się za obsesją snu?
Piękno umysłu
Przeczytaj na Piękno umysłu
Hypnomania – co kryje się za obsesją snu?

Hypnomania - czy znasz to pojęcie? Czy wiesz, że może być źródłem innych zaburzeń psychicznych lub zaburzeń snu? Czym różni się od innych zaburzeń?