Raport eksperta psychologii - co to takiego?

Raport eksperta psychologii - co to takiego?

Ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2020

Raport eksperta psychologicznego ma strukturę, którą należy zawsze zachować, aby był uznany za prawidłowy.

Ludzie specjalizujący się w psychologii sądowej mają ważne zadanie. Pomagają sędziom podejmować lepsze decyzje. Aby uzyskać oczekiwane rezultaty raport biegłego psychologa powinien spełniać odpowiednie kryteria.

Jest dokumentem, który wysyła się do sędziego lub prokuratora (organu, który o to poprosił), aby można go było wziąć pod uwagę w czasie rozprawy. Jego znaczenie polega na tym, że niezbędna jest umiejętność przygotowania go tak dokładnie i profesjonalnie, jak to tylko możliwe.

Mężczyzna przy biurku

Raport eksperta psychologicznego może być wymagany, gdy istnieją podejrzenia o wykorzystywanie seksualne dzieci. Lub gdy istnieją wyroki sądowe dotyczące opieki nad dzieckiem. Jak również w celu sprawdzenia, czy dana osoba ma zaburzenie psychiczne, które mogło doprowadzić do popełnienia określonego przestępstwa.

Jak widzimy, tego rodzaju raporty są bardzo ważne. Dlatego zobaczmy, co powinny zawierać.

Raport eksperta psychologii – co zawiera

Jak słusznie wskazano w artykule Ocena psychologiczna sądowa a ocena kliniczna: propozycje i przyszłe wyzwania, raport eksperta psychologicznego musi być udokumentowany, technicznie uzasadniony i musi zawierać odpowiednie wnioski.

Ponadto, ponieważ będzie on przeznaczony dla osób, które nie mają wiedzy psychologicznej, konieczne będzie użycie odpowiednio dostosowanego do odbiorców języka. Jeśli w treści pojawi się język techniczny, należy wyjaśnić pojęcia tak, aby nie było żadnych wątpliwości.

Ponadto w raporcie biegłego psychologa należy przedstawić wszystkie istotne szczegóły dotyczące sprawy będącej przedmiotem postępowania w sądzie. Żaden z nich nie powinien zostać przeoczony, a w przypadku braku pewności co do jego znaczenia lepiej to odzwierciedlić w raporcie.

Raport eksperta psychologii musi być dokładny, spójny i poparty argumentami. Ponadto nie może zawierać żadnych osobistych opinii profesjonalistów, którzy je sporządzają. Może to być przyczyną uznania go za „nieważny”.

Raport – struktura

Teraz, gdy trochę lepiej rozumiemy, co musi zawierać raport eksperta psychologicznego ważne jest, aby znać jego strukturę, która jest szczegółowo opisana na każdym szkoleniu prowadzonym przez dowolnego eksperta psychologicznego. Warunki niezbędne do prawidłowości raportu jednak często się pomija.

Podpis

  • Dane eksperta: ekspert musi przedstawić się nie tylko swoim nazwiskiem i dowodem osobistym, ale także numerem identyfikacyjnym. Każdy ekspert jest powiązany ze Stowarzyszeniem Ekspertów, który umożliwia mu wykonywanie zawodu.
  • Powody raportu: należy podać powody przygotowania i wydania raportu w sposób zwięzły, ale bez rozszerzania jego prezentacji.
  • Metodologia: ekspert musi przedstawić wszystkie te techniki i narzędzia, których użył podczas procesu oceny. Niektórymi przykładami mogą być zastosowanie pewnych testów, bezpośredniej obserwacji lub innych metod, które służą celowi raportu.
  • Kontekst: w tym miejscu należy podać rodzinne, społeczne i osobiste dane, które mogą dać tło psychologiczne i wszelkie istotne informacje do raportu.
  • Wyniki: w tej sekcji autor przedstawia ustalenia odkryte dzięki zastosowanym metodom stosownie do przypadku. Ważne jest, aby dbać o każdy szczegół i wyraźnie go opisać.
  • Wnioski: jest to ostatnia część raportu eksperta psychologicznego, w której odpowiednie odpowiedzi zostaną przedstawione w spójny sposób. I które mogą pomóc sędziemu lub prokuratorowi w podjęciu najlepszej decyzji. Po zakończeniu raportu umieszcza się datę, miejsce i podpis eksperta.

«Ważne konsekwencje wynikające z raportu eksperta psychologii zobowiązują psychologa do skrupulatnego zadawania pytań technicznych i deontologicznych w jego interwencji».

-Michael J. Ackerman-

Podsumowanie

Raporty ekspertów psychologicznych archiwizuje się, aby przydały się w innych przypadkach. Z tego powodu konieczne jest zastosowanie nie tylko poprawnej metodologii. Ale także analiza wszystkich szczegółów sprawy, aby nie przeoczono żadnego aspektu.

Jeśli jesteś lub przygotowujesz się do bycia biegłym psychologiem mamy nadzieję, że to krótkie wprowadzenie do raportu eksperta psychologicznego rozwiało niektóre z Twoich wątpliwości. Pisanie go z jasnością i szczegółami ułatwi jego czytanie osobom nie zorientowanym sprzyjając w ten sposób bardziej sprawiedliwemu werdyktowi.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Muñoz, J. M. (2013). La evaluación psicológica forense del daño psíquico: propuesta de un protocolo de actuación pericial. Anuario de psicología jurídica23(1), 61-69.
  • Rodríguez-Domínguez, Carles, Jarne Espacia, Adolfo, & Carbonell, Xavier. (2015). Informe pericial psicológico en tribunales de familia: análisis de su estructura, metodología y contenido. Escritos de Psicología (Internet)8(1), 44-56. https://dx.doi.org/10.5231/psy.writ.2015.1203
  • Rodríguez-Domínguez, C., & Jarne Espacia, A. (2015). Valoración del Informe Pericial sobre la Custodia de Menores en Sentencias Judiciales: estudio comparativo entre informes privados y oficiales. Escritos de Psicología (Internet)8(3), 11-19.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.