Publiusz Korneliusz Tacyt - słynne cytaty

Publiusz Korneliusz Tacyt - słynne cytaty

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca, 2020

Tacyt dzięki swoim mądrościom zaprasza nas w podróż do świata klasycznego. W dzisiejszym artykule proponujemy dowiedzieć się czegoś więcej o spuściźnie tego ciekawego polityka i filozofa rzymskiego.

Czytanie fraz Tacyta to podróż do klasycznego świata. Niewiele jest danych na temat życia tego Rzymianina, ale wiemy, że robił karierę w świecie polityki, gdzie osiągnął stopień konsula.

Publiusz Korneliusz Tacyt był politykiem i historykiem starożytnego Rzymu, który był autorem wielu dzieł. Niestety nie wszystkie przetrwały do dziś. Z tego co wiemy był interesującym myślicielem z bardzo oryginalnymi pomysłami.

Kim był Tacyt?

Twierdzi się, że ten rzymski historyk i konsul urodził się w Rzymie w 55 r. n. e. Z tego co wiadomo był pisarzem. Był autorem takich dzieł jak Agrícola, biografii poświęconej jego teściowi, Juliuszowi Agrykoli. Był on rzymskim generałem, który walczył w Brytanii.

Wśród jego najważniejszych dzieł warto również zwrócić uwagę na Annales, w której opowiada on historię cesarzy z dynastii Juliusza i Klaudiana od Tyberiusza. Wyróżniają się również Historiae, w tym przypadku poświęcone dynastii Flawianów.

Rzym
Prace te są obrazem tego niespokojnego okresu w Rzymie. Oferują nienaganne portrety, które pozwoliły nam lepiej zrozumieć, jak wyglądało jedno z największych imperiów w klasycznym świecie i sama historia ludzkiej cywilizacji.

Dzięki dziełom Tacyta możemy poznać wielkich bohaterów jego czasów, ich słabości i mocne strony. Wszystko to ku największej chwale Rzymu, ponieważ autor ten wykazuje w swoich pismach tęsknotę za wielkością imperium i Republiki.

Tacyt – słynne cytaty

Teraz przenosimy się do starożytnego Rzymu dzięki mądrości Tacyta. W każdym z tych zdań możemy również cieszyć się małymi “pigułkami mądrości” dzięki talentowi tego biografa i pisarza świata klasycznego.

Władza

„Władza zdobyta za pomocą środków winy nigdy nie była wykorzystywana do dobrych celów”.

Jak wspomnieliśmy, Tacyt tęsknił za Republiką. Takie wyrażenia pokazuję tę tęsknotę. Ten cytat mówi, że kiedy władza jest osiągana za pomocą środków nielegalnych i bezprawnych rzadko będzie miała uczciwe cele przynoszące korzyści dla obywateli.

Godność

„Honorowa śmierć jest lepsza niż haniebne życie”

Godność i honor były ważnymi wartościami w starożytnym Rzymie. I dziś nadal powinny być. W tym przypadku możemy powiedzieć, że Tacyt ceni tych prawych ludzi w ich działaniach i życiu codziennym. W porównaniu do innych, którzy opierają swoje postawy i działania na celach, które uświęcają środki, jakkolwiek nieetyczne by one nie były.

Nauka i prawa

„W skorumpowanym państwie uchwalanych jest wiele przepisów”.

Edukacja jako kręgosłup była tematem, który zawsze był obecny jako problem społeczny. Kiedy jednak nie istnieje lub jest słabej jakości osobisty interes i instrumentalizacja słabych zaczyna zyskiwać na znaczeniu.

Zatem przy braku edukacji zarówno państwo, jak i reprezentowani obywatele ostatecznie potrzebują dużej liczby przepisów prawnych. Wynika to częściowo z braku zdrowego rozsądku, empatii, hojności i solidarności.

Brak zrównoważonej etyki i moralności oznacza, że ​​wszystko należy uregulować, czy to w interesie ochrony najsłabszych czy faworyzowanie najbogatszych.

To, co nas czeka

„Wszystko, co nieznane, jest uważane za wspaniałe”.

Ten cytat przypomina bardzo popularne powiedzenie: „Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma”. Być może radykalizacja jest błędem, ale oczywistym jest, że nie wszystko, co nadejdzie będzie dobre. Podobnie jak nie wszystko, co przeżywamy teraz jest tak złe, jak czasem może nam się wydawać.

Znaki zapytania na niebie
W rzeczywistości znaczenie tego wyrażenia można znaleźć w zdrowym rozsądku. Nie wszystko, co ma nadejść, będzie cudowne. Dlatego lepiej żyć w teraźniejszości i nie skupiać się za bardzo na tym, co Cię czeka w przyszłości.

Krytyka

„Kto złości się z powodu krytyki, przyznaje, że na nią zasłużył”.

Kolejne zdanie, które może znaleźć swój odpowiednik w przysłowiu: „Nie obraża ten, kto chce, ale kto może”. Być może czasami czyjaś krytyka bardzo nas dotyka właśnie dlatego, że trafiła w sedno. A to, co mówi się o nas jest prawdą.

Te cytaty Tacyta są pełne wiedzy, szacunku i lat przemyśleń i refleksji. Zawsze dobrze jest sięgnąć do mędrców z przeszłości, ponieważ tylko dzięki znajomości przeszłości możemy żyć w teraźniejszości i poprawiać przyszłość.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.