Jak mogę poprawić stan środowiska naturalnego w mojej społeczności?

Pamiętaj, że każdy z nas powinien starać się poprawić stan środowiska naturalnego. To musi być naszym wspólnym celem. W rzeczywistości, z czysto samolubnego podejścia, konsekwencje nieprzestrzegania tego zalecenia będą dotykać nas wszystkich. W naszym dzisiejszym artykule zaproponujemy Ci pewne środki, które mogą przyczynić się do osiągnięcia tego celu.
Jak mogę poprawić stan środowiska naturalnego w mojej społeczności?
Laura Rodríguez

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Laura Rodríguez.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Wszyscy ludzie powinni dążyć do tego, by poprawić stan środowiska naturalnego. Powinien być to cel każdego z nas. Między innymi z tej potrzeby powstały różne źródła i instytucje poświęcone badaniu wpływu na środowisko, takie jak Greenpeace i FAO. To właśnie one na podstawie dokładnych danymi mówią, że nasza planeta potrzebuje troski i opieki… i to już .

Musimy starać się poprawić stan środowiska naturalnego w naszym otoczeniu. Bo na przykład, według FAO, aż 8,8 miliona hektarów lasów znika każdego roku z powierzchni Ziemi. A jest to obszar o 10% większy niż powierzchnia Republiki Czeskiej!
Dane te potwierdzają niezbicie, że szkody wyrządzone lasom mają wpływ na każdego z nas. A to dlatego, że ponieważ stanowią także atak na różnorodność biologiczną. W rezultacie dochodzi również do utraty źródeł energii i naturalnych przestrzeni, które są niezbędne, aby planeta mogła być zamieszkana.

Dlatego poprawa stanu środowiska jest naszym wspólnym celem. Biorąc pod uwagę istniejący obecnie głośny alarm w mediach na całym świecie, nadszedł czas, aby zadać sobie pytanie: jak mogę poprawić stan środowiska naturalnego w mojej społeczności? Czy mogę wykonać jakieś choćby niewielkie działania, aby pomóc tej sprawie?

Odpowiedź jest prosta i brzmi ona „TAK”. Jeśli naprawdę chcesz poprawić stan środowiska naturalnego, pomocne będzie dokonywanie nawet drobnych czynów. Bez względu na to, jak małe mogą one być.

Dosłownie każdy wykonany krok sumuje się z innymi i przyczynia do lepszej jakości życia w Twoim otoczeniu. Ważne jest przede wszystkim to, aby naprawdę skoncentrować się na prostych zadaniach zgodnych z wyznaczonym sobie celem.

„Środowisko i ekonomia to dwie strony tego samego medalu. Jeśli nie możemy utrzymać środowiska naturalnego w dobrej formie, nie będziemy w stanie utrzymać się sami”.
-Wangari Maathai-

Każdy z nas może poprawić stan środowiska naturalnego

Pamiętaj, że każdy z nas powinien starać się poprawić stan środowiska naturalnego. To musi być naszym wspólnym celem. W rzeczywistości, z czysto samolubnego podejścia, konsekwencje nieprzestrzegania tego zalecenia będą dotykać nas wszystkich. W naszym dzisiejszym artykule zaproponujemy Ci pewne środki, które mogą przyczynić się do osiągnięcia tego celu.

Redukuj, używaj ponownie i przetwarzaj

Organizacja Greenpeace opracowała „zasadę trzech R”, która odnosi się do angielskojęzycznego terminu Reduce, Reuse, and Recycle, który w przetłumaczeniu na polski oznacza „redukuj, używaj ponownie i przetwarzaj”.

Serce na drzewie

Zasada ta obejmuje przede wszystkim szereg wskazówek i zaleceń dotyczących nawyków konsumpcyjnych, których głównym celem jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, a także promowanie odpowiedzialnego zużycia zasobów.

Kolejne etapy “zasady trzech R”

Pierwsza część, czyli „redukuj” odnosi się do zminimalizowania ilości zużywanych zasobów. Innymi słowy, chodzi o tutaj o zmniejszenie zużycia energii i towarów. W tym celu możesz na przykład rozpocząć proste zadania, takie jak: zakręcanie kranów, gdy zakończysz korzystać z wody bieżącej, unikanie pozostawiania podłączonych urządzeń elektrycznych, używanie energooszczędnych żarówek i korzystanie z naturalnego światła, gdy tylko jest to możliwe.

„Nigdy nie wątp w to, że niewielka grupa myślących, zaangażowanych obywateli może zmienić świat. W rzeczywistości jest to jedyny czynnik, który może to zrobić. ”
-Margaret Mead-

Druga część tej zasady, czyli „używaj ponownie”, polega na użyciu danego przyrządu, narzędzia lub obiektu więcej niż jeden raz do tego samego lub innego zastosowania. Na przykład ponownie skorzystaj z toreb z supermarketu lub wykorzystaj do czegoś te wszystkie pudła kartonowe, które po prostu zalegają Ci w domu.

Możesz zrobić z nich miejsce do przechowywania różnych rzeczy. Ponowne użycie oznacza także tworzenie nowych rzeczy w oparciu o zużyte lub odrzucone materiały.

I na koniec, jeśli chcesz poprawić stan środowiska naturalnego, możesz skorzystać z zalet recyklingu. Polega to na posegregowaniu odpadów z myślą, że można je przetworzyć, a następnie wykorzystać jeszcze raz. Konieczne jest oddzielenie od siebie plastiku, szkła, kartonu i odpadów, a następnie wrzucenie ich wprowadzenie ich do odpowiednich pojemników.

Jednak chociaż prawdą jest, że większość z nas wie, czym jest recykling i na czym polega, to czy tak naprawdę wiesz, jak właściwie przetwarzać i segregować odpady? To jest coś, o co powinieneś sam siebie zapytać, jeśli chcesz poprawić stan środowiska naturalnego na własną rękę.

Zadbaj o swoje otoczenie, by poprawić stan środowiska naturalnego

Środowisko należy do wszystkich. Dlatego obowiązkiem każdego jest odpowiedzialne korzystanie z niego. Aby to zrobić, musimy zacząć dbać o to, co nas otacza.

Zaprezentujemy Ci teraz świetny przykład. Jeśli Twoim celem jest poprawić stan środowiska naturalnego, ale nie wiesz od czego zacząć, zwróć uwagę na tę wskazówkę. Ilekroć korzystasz z miejsca publicznego, takiego jak plaża, pole, basen, park i tak dalej, to upewnij się, że pozostawiłeś to miejsce tak czyste, jak je zastałeś przychodząc.

Plaża

Zaśmiecanie jest wyjątkowo szkodliwe dla środowiska. Teraz, jeśli wybierzesz się w miejsce, które nie jest najczystsze, poświęć trochę czasu na usunięcie śmieci i odpadów, a następnie postaraj się utrzymać to miejsce w czystości.

Nawiasem mówiąc, jest to o wiele łatwiejsze, gdy zamieni się to w wysiłek grupowy. Nie utrzymuj swojej chęci poprawy środowiska naturalnego dla siebie. Im więcej osób przyczyni się do tej sprawy, tym lepszy będzie efekt końcowy.

Rozważ alternatywne środki transportu

Carpooling jako środek dojazdu do pracy i z powrotem, wybór transportu publicznego, aby przenieść się z jednego miejsca do drugiego lub jazda na rowerze i, jeśli to możliwe, spacer pieszo, aby dotrzeć do pożądanego miejsca docelowego, to szeroka gama alternatywnych środków transportu, dzięki którym możesz przyczynić się do poprawy środowiska naturalnego.

Dlaczego jednak tak ważne jest podjęcie działań w tym zakresie? Cóż, zmniejszenie liczby pojazdów na drodze zmniejsza zanieczyszczenie środowiska. W rzeczywistości wybór innych alternatyw jako środka transportu ma mniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne ze względu na wysokie emisje dwutlenku węgla powstające podczas spalania paliwa przez pojazdy, jak wynika z danych Greenpeace.

Krótko mówiąc, Ziemia należy do nas wszystkich. To jest zatem nasza odpowiedzialność i nikt inny nie może jej chronić. Jak powiedział kiedyś George Holland: „Kiedy jakość życia spada dla środowiska, to jednocześnie spada jakość życia wszystkich ludzi”.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.