Psychologia integralna: droga do dobrego samopoczucia

Jeśli nie wiesz, co to jest psychologia integralna, ale chcesz poznać inną ścieżkę do dobrego samopoczucia i poczucia spełnienia, przeczytaj ten artykuł!
Psychologia integralna: droga do dobrego samopoczucia
María Alejandra Castro Arbeláez

Napisane i zweryfikowane przez psycholog María Alejandra Castro Arbeláez.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Psychologia integralna to dziedzina, która skupia się na tym, w jaki sposób możemy stać się zdrowymi, spełnionymi ludźmi. To model świadomości, który dąży do osiągnięcia dobrego samopoczucia poprzez rozwój i kreatywność.

Ale aby osiągnąć to dobre samopoczucie, każdy z nas musi podjąć inne wyzwania. To dlatego, że każdy z nas jest wyjątkowy i ukształtowany przez nasze osobiste doświadczenia.

Chodzi o to, że psychologia integralna może pomóc nam osiągnąć stan spełnienia, zwiększając naszą świadomość i pozwalając uniknąć cierpienia. Jest to więc zasadniczo sposób, aby wydobyć z siebie to, co najlepsze i cieszyć się dobrym samopoczuciem.

„Życie to nie tylko to, co osiągasz, ale także to, kim jesteś i jak żyjesz”.

-Maggie Huffman-

Mnogość teorii stojących za psychologią integralną

Psychologia integralna wykorzystuje wiele modeli terapeutycznych. Chodzi o to, aby użyć tego modelu, który działa najlepiej dla konkretnej osoby. Każda teoria jest równie ważna i można je dowolnie łączyć.

Ilustracja dwóch osób stojących naprzeciw siebie

Można powiedzieć, że psychologia integralna obejmuje wszystko, co może pomóc w rozwoju osobistym. Celem jest tu skorzystanie z kilku teorii psychologicznych i czerpanie korzyści z każdej z nich. Poza czystą psychologią pojawiają się tu też praktyki duchowe, które mogą być wielce pomocne.

Głównym elementem psychologii integralnej jest jednostka. Każdy z nas rozwija się w różnym tempie i przechodzi przez różne etapy. To wpływa na to, jakich praktyk użyjemy. Innymi słowy, te same rozwiązania nie zawsze działają w życiu każdego z nas.

Przyjmowanie wielu teorii oznacza uznanie, że wszystkie są słuszne i że każda jednostka jest wyjątkowa. Dlatego w zależności od jednostki pomocne w dążeniu do jej rozwoju mogą być różne praktyki.

Geneza psychologii integralnej

Wszystko zaczęło się od przekonania, że potrzebujemy bardziej ujednoliconej teorii psychologii. Innymi słowy, pojawiła się opinia, że ludziom potrzebna jest gałąź tej nauki, która obejmowałaby kilka różnych wierzeń i praktyk duchowych.

Na tym gruncie wyrosłą integralna gałąź aspirująca do tego, by stać się szerszym modelem, który przyczyniłby się do rozwoju różnych ludzi znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych.

Najbardziej znaną postacią związaną z narodzeniem się psychologii integralnej jest Ken Wilber, amerykański pisarz. Był on pierwszym, który opisał, czym jest psychologia integralna i studiował takie rzeczy, jak psychoterapia i duchowość.

Argumentował również przeciwko odchodzeniu od psychologii i promował nowe sposoby rozumienia praktyki zdrowia psychicznego.

W 1998 roku Ken Wilber założył „Instytut Integralny” i opracował teorię integralną. Teoria ta składa się z czterech kwadrantów:

  • Intencjonalny: to jest indywidualna część ludzi, studiowana przez takie dyscypliny jak psychologia, filozofia i duchowość.
  • Behawioralny: chodzi o umiejętności techniczne. Studiowanie kwadrantu behawioralnego wymaga wiedzy z takich dziedzin jak fizjologia, neurologia i psychologia behawioralna.
  • Kulturowy: ma związek ze zbiorowymi aspektami zmiany. Na przykład mogą to być mity, wierzenia, historia i symbole.
  • Społeczny: ma związek z technologią, polityką i systemami społecznymi.

Według Wilbera wszystkie cztery kwadranty są niezbędne dla pełnego rozwoju osobistego. Aby osiągnąć prawdziwe dobre samopoczucie, konieczne będzie osiągnięcie równowagi między wszystkimi czterema. Pomaga to odnaleźć swoje miejsce w świecie i rozwinąć swoją integralną świadomość.

Psychologia integralna istnieje do dziś i jest praktykowana na całym świecie. Na przykład niektórzy używają jej jako formy terapii, jako formy wiedzy, na warsztatach, seminariach, kursach, grupach wsparcia, w medytacji czy dla rozwoju osobistego.

Kiełkujące rośliny symbolizujące psychologię integralną

Korzyści płynące ze stosowania psychologii integralnej

Praktykowanie psychologii integralnej pomaga poprawić samopoczucie, ponieważ wpływa na jakość życia jednostki. Oto kilka korzyści, jakie przynosi psychologia integralna:

  • Rozwój osobisty: zanurza w procesie ciągłej transformacji. Pomaga lepiej poznać siebie samego.
  • Pobudzanie kreatywności: może pobudzać kreatywność, ponieważ wymaga przedstawienia rozwiązań życiowych problemów. Kreatywność jest cechą człowieka, a wykorzystanie tej cechy i uczynienie nawyku z częstego korzystania z niej może pomóc znaleźć właściwą drogę do rozwiązywania różnorakich problemów.
  • Pogłębienie świadomości: psychologia integralna pomaga połączyć się z najgłębszą częścią ciebie. Poszerza również perspektywę.
  • Znajdowanie zasobów wpływających na dobre zdrowie: Zwiększanie świadomości i więzi duchowych pomaga dowiedzieć się ważnych rzeczy o swoim samopoczuciu. Chodzi o dostrzeżenie pozytywnych stron w sposobie, w jaki stawiasz czoła problemom i próba konsekwentnego ich wykorzystywania.
  • Empatia: Twoje relacje z innymi ludźmi i sobą samym również są tutaj bardzo ważne. Psychologia integralna pomoże Ci rozwinąć empatię.

Wnioski końcowe

Korzystając z powyższych wskazówek, możesz użyć psychologii integralnej, aby wydobyć z siebie swoje najlepsze cechy. Nacisk należy kłaść na rozwój w wielu obszarach jednocześnie. Poprawiając sposób interakcji z ludźmi, skupiasz się również na ćwiczeniu efektywniejszego sposobu rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji z wykorzystaniem kreatywności.

Psychologia integralna to model terapeutyczny, który zachęca do pogłębiania wiedzy. Kreatywność i otwartość to dwa potężne narzędzia, których będziesz używać, aby osiągnąć spełnienie w relacjach z samym sobą, innymi ludźmi i naturą. Pogłębianie świadomości stanie się Twoim największym sprzymierzeńcem.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.