Prowadzenie grup i zespołów - pięć wskazówek poprawiających Twoje umiejętności

Prowadzenie grup i zespołów - pięć wskazówek poprawiających Twoje umiejętności
Gema Sánchez Cuevas

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Ostatnia aktualizacja: 14 września, 2023

Prowadzenie grup i zespołów nie jest łatwe. Bez względu na to ile umiejętności przywódczych możesz mieć, nadal możesz popełniać błędy, jeśli przeoczysz kilka istotnych elementów. Z tego powodu przyjrzymy się pięciu wskazówkom, które pomogą Ci na lepsze prowadzenie grup i zespołów.

Teraz, wbrew temu w co możesz wierzyć, osoba pozbawiona umiejętności przywódczych może zostać liderem. To co musi zrobić, to wziąć pod uwagę wszystko co zamierzamy podkreślić poniżej. Bez przywództwa grupie trudno jest osiągnąć wyznaczone cele.

1. Prowadzenie grup i zespołów: zdecyduj się na skuteczną komunikację

Aby skutecznie się komunikować, musisz obserwować grupę, którą prowadzisz, umieć zarządzać emocjami i słuchać. Po wykonaniu tych czynności musisz podawać jasne instrukcje.

Zespół w pracy

Nie powinieneś podawać podpowiedzi ani być dwuznaczny. Zespół w pracy potrzebuje jasnych i przejrzystych wytycznych. Tylko wtedy ludzie w tym zespole będą wiedzieć co muszą zrobić. W przeciwnym razie nie uzyskasz dobrych wyników.

Kiedy się komunikujesz, nie powinieneś skupiać się tylko na tym co przekazujesz słowami, ale także na swoich gestach. Pamiętaj, że 70% komunikacji jest niewerbalna, podczas gdy tylko 30% jest werbalna.

2. Nie uciekaj się do władzy

Uciekanie się do władzy jest czymś, co zwykle widzisz w domu od bardzo młodego wieku. Widzisz to w zdaniach  takich jak „Ponieważ jestem Twoim ojcem” lub „Ponieważ tak powiedziałem”. To błąd, którego nie możesz popełnić jeśli chodzi o prowadzenie grup i zespołów.

Jeśli lider zespołu ucieka się do swojego autorytetu, grupa nie postrzega go jako lidera. Tytuł ten należy zdobyć, ponieważ jest to coś więcej niż tylko sama nazwa. Uciekanie się do władzy zmniejszy Twoją wiarygodność, co wpłynie na grupę a także na postawione cele i zadania.

3. Prowadzenie grup i zespołów: ustal okresowe cele i zadania

Jeśli grupa nie ma żadnych celów ani założeń, będzie stać w miejscu. Ta sytuacja może być szkodliwa. Prowadzi to do utraty motywacji, wynikającej z braku ukierunkowania. W takiej sytuacji trudno jest ludziom opuścić swoją strefę komfortu.

Prowadzenie grup i zespołów

Jeśli grupa lub zespół się nie rozwija, Twoje przywództwo kończy się niepowodzeniem. Dlatego musisz ustalić tygodniowe lub miesięczne wyzwania lub cele. Wszystko zależy od tego co chcesz osiągnąć.

4. Rozwiązywanie konfliktów jest niezbędne do kierowania grupą

Aby skutecznie kierować grupami i zespołami, musisz rozwiązać pojawiające się konflikty. Ważne jest, aby nie postrzegać ich jako coś negatywnego, ale jako możliwości uczenia się i robienia rzeczy w inny sposób.

Ważne jest także to aby pamiętać, że grupy i zespoły składają się z różnych osób. Jest to wzbogacające, dopóki konflikty są dobrze zarządzane. Rozwiązywanie konfliktów wzmocni grupę i pozwoli jej osiągnąć wyznaczone cele.

Jeśli nie rozwiążesz konfliktów i nie poradzisz sobie z nimi prawidłowo, te pojawią się w najbardziej nieoczekiwanym momencie, niszcząc wszystko co do tej pory udało się osiągnąć.

5. Zmień funkcje i obowiązki

Aby uniknąć pozostania w strefie komfortu ważne jest, aby wszyscy członkowie zespołu nie zawsze powtarzali to samo. Każda osoba ma unikalne umiejętności, które wnosi do grupy. Zawsze jednak warto odkrywać inne ścieżki.

Jeśli każdy członek zespołu zawsze wykonuje to samo zadanie, w końcu będzie mu bardzo trudno utrzymać motywację. Procedury zwykle stają się nudne. Dlatego od czasu do czasu dobrze jest zmieniać funkcje i obowiązki.

Grupa kobiet

Jak widzieliśmy, prowadzenie grup i zespołów nie jest proste. Jednak wraz z wysiłkiem i entuzjazmem, powyższe wskazówki pomogą Ci doprowadzić zespół do pożądanych celów. Najlepiej byłoby analizować swoją sytuację co miesiąc, aby dokonywać niezbędnych zmian.

Czy nie spełniasz wyznaczonych celów? A może kilka osób w zespole nie ma motywacji? Czy istnieje nierozwiązany konflikt? Może jest to awaria w komunikacji? Odpowiedzi na te i inne pytania pomogą Ci poprawić styl Twojego przywództwa.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.