Thumb Author Carolina López De Luis

Carolina López De Luis

Psycholog


Psycholog specjalizujący się w neuropsychologii i neurologii. Prowadziła badania nad chorobą Alzheimera i innymi typami demencji. Była wykładowcą studiów podyplomowych, była również korepetytorem TFM. Obecnie pracuje jako psycholog i neuropsycholog dla kilku organizacji.

O autorze

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kraju Basków (2012). Uzyskała tytuł magistra neurologii na Uniwersytecie w Salamance (2014), tytuł magistra neuropsychologii na Otwartym Uniwersytecie Katalonii (2018) oraz tytuł magistra ogólnej psychologii zdrowia w La Universidad en Internet (2022). Ponadto uzyskała doktorat z wyróżnieniem w dziedzinie neuronauki na Uniwersytecie w Salamance (2018).

W trakcie studiów doktoranckich prowadziła badania, ocenę neuropsychologiczną, terapię stymulacji poznawczej dla pacjentów z chorobą Alzheimera i łagodnymi zaburzeniami poznawczymi na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Salamance oraz w placówkach State Center for Alzheimera i innych demencji.

Pracuje jako neuropsycholog w Fundacji CITA-alzheimer. W swojej prywatnej praktyce wykonuje prace badawcze, oceny neuropsychologiczne, interwencje w stymulację poznawczą oraz sporządzanie raportów neuropsychologicznych. Jest również opiekunką TFM dla różnych uczelni, a także facylitatorem kursów i programów związanych z neuropsychologią.


Ostatnie artykuły