Thumb Author Alicia Garrido Martín

Alicia Garrido Martín

Psycholog


Psycholog specjalizujący się w neuropsychologii i psychopedagogice. Pracowała w tych dziedzinach w różnych ośrodkach i instytucjach, także jako psycholog kliniczny. Była wolontariuszką różnych stowarzyszeń, a także współpracowała jako promotorka. Obecnie wykonuje swój zawód w prywatnej praktyce.

O autorze

Ukończyła psychologię na Papieskim Uniwersytecie w Salamance (2011). Posiada tytuł magistra psychoterapii indywidualnej i grupowej uzyskany w Instytucie Interakcji i Dynamiki Osobistej w Madrycie (2013) oraz tytuł magistra neuropsychologii klinicznej uzyskany w Wyższym Instytucie Studiów Psychologicznych (2016).

Posiada również tytuł specjalisty Psychoterapii Dynamicznej przyznany przez Institute of Interaction and Dynamics (2013) oraz tytuł eksperta psychoterapii z dzieciami i młodzieżą przyznany przez Oficjalne Kolegium Psychologów w Madrycie (2014). Jako uzupełnienie ukończyła studia podyplomowe z psychologii sytuacji nadzwyczajnych, nagłych wypadków i katastrof (2013).

Pracowała jako psycholog, psycholog edukacyjny i neuropsycholog w różnych ośrodkach i instytucjach. Obecnie prowadzi prywatną praktykę, którą łączy z rolą popularyzatorki.


Ostatnie artykuły