Platon - najlepsze porady, które pomogą nam lepiej zrozumieć świat

Platon - najlepsze porady, które pomogą nam lepiej zrozumieć świat
Sergio De Dios González

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Sergio De Dios González.

Ostatnia aktualizacja: 01 marca, 2018

Był czas, kiedy starożytna Grecja oznaczała splendor i mądrość. Filozofowie tacy jak Platon współistnieli wraz z poetami, matematykami, astronomami i innymi uczonymi.

Jednak nie było nikogo, kto lepiej niż Platon mógłby wyrazić myśli swojego pokolenia. Najlepsze rzeczy, o jakich mówił dotyczyły zrozumienia, indywidualizmu i znajomości siebie.

Niektórzy twierdzą, że Platon był jednym z najbardziej reakcyjnych w swoim okresie. Choć prawdą jest, że długi cień Sokratesa wpłynął na jego osiągnięcia, nie przeszkadzało mu to zupełnie stać się najlepszym filozofem swoich czasów.

Jako to bywa w przypadku wielkich mędrców, branie pod uwagę opinii bardziej inteligentnych od niego było dla niego zaszczytem. Dzięki temu, ze skrupulatnie spisywał wszystkie swoje myśli, dzisiaj możemy łatwo uzyskać dostęp do jego pism, porad i lekcji.

Dzięki swoim odkryciom, ten ateński miłośnik gimnastyki dołączył do Arystotelesa i Sokratesa jako jedna z wielkich postaci filozofii zachodniej. Filozofii, która dziś stała się fundamentem naszej edukacji, polityki i współczesnej myśli.

Najlepsze rzeczy, jakie Platon kiedykolwiek powiedział o zrozumieniu świata

1. “To nie oczy widzą, raczej my widzimy oczami”.

Platon używa “alegorii jaskini“, aby wyjaśnić związek między światem fizycznym a światem idei. Grupa ludzi przykuta łańcuchem w jaskini wierzy, że jest to jedyna rzeczywistość.

Kiedy dane im jest zobaczyć to, co jest na zewnątrz, słońce uszkadza ich oczy. Chcą wrócić do ciemności, ponieważ czują się w niej lepiej i są do niej przyzwyczajeni. Kiedy jednak wracają, zmienia się ich postrzeganie rzeczywistości.

Snując te opowieść filozof namawia nas, abyśmy zadali sobie pytanie, dlaczego jesteśmy skuci łańcuchami. Czy boimy się tego, co odkryjemy, jeśli się z nich oswobodzimy?

Cienie, które widzimy z wnętrza jaskini, symulują złudną rzeczywistość i odciągają nas od prawdziwej rzeczywistości: tego co dzieje się na zewnątrz.

2. “Mądry człowiek zawsze będzie chciał być z kimś, kto jest lepszy od niego”.

Kosmiczne oko.

Jedna z najlepszych myśli Platona koncentruje się na przekonaniu, że światem powinni rządzić filozofowie. Według niego są oni najmądrzejszymi i najbardziej zdolnymi osobami do rządzenia.

Ponieważ należał do arystokratycznej rodziny, był głęboko antydemokratyczny, chociaż nigdy nie bał się pokazać swojego niezadowolenia z działań rządowych.

Podziwiał wielu innych filozofów, takich jak Sokrates, od którego, jak sądził, może się wiele nauczyć. Dzięki niemu odkrył absolutystyczną koncepcję uniwersalnej prawdy, wykraczającą poza idee, które mógł mieć jako jednostka.

Zawsze trzeba otaczać się ludźmi, którzy mogą cię czegoś nauczyć, nawet jeśli się z nimi nie zgadzasz.

3. “Dla naszych złych postępków musimy szukać przyczyny innej niż Stwórca”.

Platon był wielkim wielbicielem Sokratesa i jednym z jego uczniów. Z tego powodu wyrok śmierci na Sokratesie za propagowanie rzekomych pogańskich teorii wywarł na niego głęboki wpływ. Uważał za niesprawiedliwe, że został stracony za proponowanie alternatywnych pomysłów.

Od swojego mentora Platon dowiedział się, że ludzie nie są źli z natury, ale z powodu swojej ignorancji. Sam człowiek jest panem swoich działań i dlatego też odpowiedzialny jest za swoje decyzje. Ukrywanie się za postacią Stwórcy, by robić złe rzeczy, jest aberracją

4. “Żadna ludzka sprawa nie zasługuje na taki niepokój”.

To stwierdzenie stało się jednym z najbardziej znanych powiedzeń Platona. Żadna ludzka sprawa nie zasługuje na naszą udrękę i stres. Jeśli się nad tym zastanowić, to przez większość czasu martwimy się o trywialne rzeczy, które mają proste rozwiązania.

W sytuacji, gdy lęk jest naprawdę uzasadniony, musimy nauczyć się nim zarządzać. Nie możemy pozwolić, aby wpłynęło to na nasze zdrowie lub sprawiło, że poczujemy się jeszcze bardziej nieszczęśliwi.

5. “Szukanie dobra w naszych bliźnich pomoże nam odnaleźć dobro w nas samych.”
Mężczyzna odczuwający niepokój.

Ta piąta rada pokazuje nam znaczenie zrozumienia i życzliwości. Ideą Platona było ustanowienie sprawiedliwego reżimu, który pozwoliłby wszystkim ludziom żyć w pokoju.

Niestety nie udało mu się. Jednak nigdy nie jest za późno, aby inni mogli spróbować.

“Postępuj dobrze, nie patrząc na innych.”

-Ricardo Palma-

Pomaganie innym nie tylko przynosi korzyści tym, którym udzielamy pomocy, ale i nam samym. Sprawia, że ​​czujemy się użyteczni i pozwala współczuć innym, dając nam poczucie satysfakcji.

Platon wyprzedzał swój czas. Pomimo całej krytyki, jaką otrzymał za swoje antagonistyczne stanowisko, jego nauki są nadal aktualne.

Nasze problemy dzisiaj są bardzo podobne i, być może, jeśli zastosujemy jego rady w praktyce, nauczymy się postrzegać życie z innej perspektywy.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Plato, H. G. (1961). The collected dialogues of Plato.
  • Yarza, I. (1996). Ética y dialéctica. Sócrates, Platón y Aristóteles. Revista Acta Philosophica5(2), 293-315.
  • Brochard, V., & Ostrov, L. (1945). Estudios sobre Sócrates y Platón. Losada.
  • Barbosa, L. E. G. (2008). Filosofía como praxis y diálogo. Una introducción a la hermenéutica desde Platón. Estudios de Filosofia, (38), 151-170.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.