Inteligencja - dlaczego ludzie zachowują się tak głupio?

Inteligencja - dlaczego ludzie zachowują się tak głupio?

Ostatnia aktualizacja: 27 września, 2017

Posiadanie wysokiego ilorazu inteligencji (IQ) nie oznacza mądrości. Łatwo jest znaleźć niewiarygodne akty głupoty popełniane przez ludzi, inteligencja których znajduje się na najwyższym poziomie. Warto zaznaczyć, iż testy na IQ nie obejmują niektórych ważnych aspektów ludzkiej bystrości, takich jak inteligencja twórcza i praktyczna.

Z kolei wiele tych testów, “oceniających” poziom wartości IQ, ujawnia tylko jeden rodzaj inteligencji. W większości przypadków jest to inteligencja analityczna. Dzięki tej zdolności rozpoznajemy wzory i rozwiązujemy analityczne problemy.

Natomiast inteligencja twórcza to zdolność radzenia sobie w nowych sytuacjach. Z kolei inteligencja praktyczna to umiejętność robienia czegoś.

W ciągu pierwszych 20 lat życia ludzie zwykle kształtują swoją inteligencję analityczną. Mamy uformowany pewny system edukacyjny, który skupia się na naszym wychowaniu w tym zakresie.

Przez długi czas w naszych dziedzinach zawodowych rządziła inteligencja racjonalna. Emocjami raczej gardzono, spychając je na margines. Ludzie myśleli, iż to właśnie one były źródłem negatywnego wpływu na wykonanie jakiegokolwiek rodzaju pracy.

W obecnych czasach emocje wreszcie uzyskały własną wartość oraz docenianie, a inteligencja emocjonalna jest wielce ceniona.

“Tylko mądrość jest w stanie analizować samą siebie.”

-Jaime Balmes-

Dlaczego inteligentni ludzie zachowują się w głupi sposób?

Nadmierne ego jest jednym z powodów, dla których inteligentni ludzie nie zachowują się jako tacy. Czasami wierzą, że są wszechwiedzący, wszechmocni czy nietykalni, co nie pozwala im zobaczyć rzeczywistych konsekwencji ich działań.

mężczyzna z rakietą na plecach

Dzięki swojej inteligencji potrafimy znaleźć rozwiązanie każdego problemu. Im więcej inteligencji mamy, tym więcej ponoć możemy stworzyć lepszych rozwiązań danego problemu.

To dlatego, iż mamy dostęp do szerszej perspektywy, poczucia rzeczywistości problemu oraz znajomości okoliczności, które określają daną kwestię. Jest to prawdziwą ogólnie ujętą inteligencją. Według Royal Spanish Academy, dotyczy ona następujących kwestii:

  1. Zdolność zrozumienia lub pojmowania.
  2. Zdolność rozwiązywania problemów.
  3. Wiedza, pojmowanie i akt zrozumienia.

W tym celu inteligencja wykorzystuje naszą wiedzę, umiejętności oraz nastawienie. Albo jak określa RSA, bystrość korzysta ze zdolności, umiejętności i doświadczenia.

“Bystrość indywidualna jest mierzona ilością niepewności, jaką ta jednostka jest w stanie wytrzymać.”

-Immanuel Kant-

Jak są ze sobą powiązane nasze wartości i inteligencja?

Liczymy na naszą inteligencję i nasze wartości między innymi w czasie podjęcia jakichkolwiek decyzji. Jeśli nie będziemy rozwijać jednocześnie tych dwóch kwestii, nasze zachowanie, wynikające z naszego procesu decyzyjnego, może ulec negatywnym wpływom.

Musisz wiedzieć, jak odróżniać środki od celów. Dlatego powinieneś się nauczyć wyczuwać możliwe konsekwencje, jakie mogą wywołać różne rozwiązania danej kwestii.

Nierozsądne rozwiązania, na które często decyduje się wielu inteligentnych ludzi, powstają z powodu nie poddania analizie konskwencji swoich działań.

Gdy masz podjąć jakąś decyzję w sytuacji skomplikowanej bądź stresującej, nie masz zielonego pojęcia, jak należycie ocenić, które z istniejących rozwiązań jest najlepsze. I zbyt pochopnie wybierasz to, które dyktuje Ci inteligencja analityczna nie biorąc pod uwagę możliwych konsekwencji.

dwie strzałki wskazujące kierunek

Każdy z nas czasem działa nierozsądnie. Na szczęście jesteś w stanie kontrolować swoje przyszłe posunięcia analizując dawne błędy.

Dobrym pomysłem będzie monitorowanie swoich zachowań obserwując efekty wcześniej podjętych decyzji.

Wtedy rzeczywistość będzie wyglądała na znacznie prostszą i bardziej zrozumiałą, a podejmowanie głupich decyzji stanie się trudniejsze.

Inteligencja bez ustalonych wartości jest nieużyteczna w życiu. Wartości bez inteligencji mogą być błędnie stosowane. Dlatego te dwie dziedziny uzupełniają się nawzajem i wspólnie sprawiają, iż jesteśmy produktywni oraz działamy skutecznie.

“Idiotyzm to nadzwyczajna choroba. Chorą osobą nie jest ta, która cierpi, tylko wszyscy inni.”

-Voltaire-


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.