Optymizm: zaskakujące badanie na jego temat

Uniwersytet w Michigan przeprowadził badanie na temat optymizmu, w którym udział wzięło 75 000 osób w różnym wieku. Wnioski są bardzo interesujące.
Optymizm: zaskakujące badanie na jego temat
Gema Sánchez Cuevas

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada, 2020

Uniwersytet w Michigan przeprowadził ciekawe badanie, którego tematem był optymizm. To nie pierwsza instytucja zainteresowana tym tematem, ale tym razem przedstawiono kompletny obraz. Wnioski także są zaskakujące.

Optymizm definiowany jest jako nastawienie do życia, w którym dominuje skłonność do pozytywnego postrzegania rzeczywistości. Chodzi więc o konkretny sposób interpretowania faktów. Jest on wrodzony i ma związek z charakterem lub koresponduje z postawą filozoficzną.

Badanie na temat optymizmu zostało przeprowadzone pod kierunkiem profesora Williama Chopika i uznaje się je za najkompletniejsze w tym obszarze. Poddano mu 75 000 osób w wieku od 16 do 101 lat, pochodzące z USA, Niemiec i Holandii.

Optymizm to wiara prowadząca do sukcesu. Nic nie da się osiągnąć bez nadziei i zaufania”.

-Helen Keller-

Optymistycznie nastawiona kobieta

Badanie na temat optymizmu

Badanie to opierało się na pomiarze poziomu optymizmu wobec oczekiwań względem przyszłości u kobiet i mężczyzn na różnych etapach życia. Brano pod uwagę częste wydarzenia takie jak ślub, rozwód, zmiana pracy, śmierć itp., by ustalić, jak wpływają one na postrzeganie życia.

Nie poddano badaniu osób z doświadczeniem wyjątkowych sukcesów czy tragediiSkoncentrowano się na typowym życiu z typowymi wydarzeniami w normalnych okolicznościach.

Badacze chcieli także określić czy optymizm zmienia się z wiekiem. Wcześniejsze badania wykazały, że w średnim wieku optymizm rośnie.

Trudne wydarzenia

Co zaskakujące, okazuje się, że tragiczne wydarzenia nie wpływają znacznie na pozytywne spojrzenie na życie. Śmierć czy rozwód nie zmieniają tej skłonności. Większość ludzi koncentruje się na pozytywnych aspektach rzeczywistości mimo przeciwności losu, gdyż służy to równowadze emocjonalnej.

Przewodzący badaniu William Chopik podkreślił, że ludzie są odporniejsi na trudności niż się zdaje. Zwykle sądzi się, że tragedie radykalnie zmieniają perspektywę, ale wcale tak się nie dzieje. Badania wykazały, że nawet po strasznych doświadczeniach odzyskuje się nadzieję.

Optymizm a wiek

Inna ciekawa informacja na temat optymizmu dotyczy jego relacji z wiekiem. Zasadniczo, od 16 roku do mniej więcej 70 roku życia optymizm wzrasta. W tym okresie życia ludzie przejawiają najwięcej nadziei.

Ma to zapewne związek z faktem, że na drodze życia dochodzi do wydarzeń budzących nadzieję. Nowe miłości, możliwości zawodowe, studia, zdobywanie niezależności itp. Dynamika ta stymuluje optymistyczne nastawienie.

Po 70 roku życia dochodzi do spadku. U większości osób optymizm zaczyna stopniowo spadać. Ludzie starsi czują, że większość życia mają już za sobą, a zdrowie coraz bardziej im dokucza.

Zamyślona kobieta

Optymizm i jego znaczenie

Inne badania sugerują, że optymizm jest ściśle powiązany z wczesnymi doświadczeniami życiowymi. Znaczące i bezpieczne więzi z dorosłymi w dzieciństwie rzutują na pozytywną wizję rzeczywistości, która utrzymuje się przez całe życie.

Według niektórych danych optymizm i sukces karmią się wzajemnie. Oznacza to, że optymiści mają tendencję do osiągania swoich celów, gdyż towarzyszy im odpowiednie nastawienie i nadzieja.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Librán, E. C. (2002). Optimismo disposicional como predictor de estrategias de afrontamiento. Psicothema, 14(3), 544-550.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.