Nauka i religia - skutki absurdalnej debaty

Nauka i religia to konflikt typowy i klasyczny. Pokażemy, jakich argumentów ludzie używają najczęściej w tej debacie. Dowiedz się więcej w naszym artykule.
Nauka i religia - skutki absurdalnej debaty
Roberto Muelas Lobato

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Roberto Muelas Lobato.

Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca, 2023

Nauka i religia to konflikt typowy, klasyczny, ale też niewłaściwy. Ludzie debatują między nauką a religią do takiej ostateczności, że musisz wybrać jedną, a drugą nienawidzić. Możesz zaobserwować różnego rodzaju absurdalne rozumowanie w mediach społecznościowych. A jeśli jest wiele niesprawiedliwości, jest jeszcze więcej ataków na ludzi z innymi przekonaniami. Nauka i religia stwarza wiele konfliktów.

W nieporozumieniu zawsze jest ktoś przegrany. To samo dotyczy osób zaangażowanych w debatę między nauką a religią. Aczkolwiek, poczucie przegranej w debacie może być subiektywne. Pod koniec dnia nie ma znaczenia, ilu jest przegranych. Nikt nie jest przekonany i nic nie zostaje wyjaśnione. Nikt nigdy nie zmienia swojej strony ani nie kwestionuje swojej pierwotnej pozycji.

Nauka i religia czyli odwieczna debata

Chcielibyśmy przedstawić Ci niektóre argumenty, których ludzie najczęściej używają w debacie jaką jest nauka i religia. Porozmawiamy o dwóch stronach problemu, które można znaleźć na dowolnym forum lub platformie mediów społecznościowych.

Obrońcy nauki twierdzą, że ludzie religijni są w błędzie, ponieważ informacje ze świętych ksiąg nie są prawdziwe. Na przykład ci, którzy chcą spierać się z chrześcijaństwem, często wskazują mit o stworzeniu. Ten mit mówi, w jaki sposób pierwszy mężczyzna został stworzony przez Boga, a pierwsza kobieta została stworzona z pierwszego żebra tego mężczyzny.

kościół - istotne miejsce, dla których ważna jest religia

Ludzie, którzy chcieliby skompromitować tych, którzy wierzą w ewolucję wskazują na to, że niemożliwe jest to, że człowiek wywodzi się od małpy. Ta absurdalna debata, zrodzona z błędnych interpretacji, jest jedną z najczęstszych. Chociaż prawdą jest to, że niektórzy nie rozumieją ewolucji, a inni biorą Biblię dosłownie i unikają metaforycznego pisania. W tym kontekście nauka i religia ostro się spierają.

To natura wszczepiła w umysły wszystkich pojęcie o Bogu.

-Cyceron-

Niechętnie poruszany temat

Innym kontrowersyjnym tematem jest wyznanie religijne sławnych postaci historycznych. Obrońcy nauki, a także obrońcy religii, wymieniają filozofów, chemików, fizyków i nieskończoną ilość sławnych ludzi, którzy wierzyli lub nie wierzyli w Boga. Niektórzy uważają, że religijni naukowcy są najlepsi, a inni wierzą w ateistów. Niemniej jednak, wymieniają tylko ważnych ludzi, ponieważ oni są ważni. Rzadko mówią o naukowcach, którzy poczynili wielkie postępy w religii.

Albert Einstein, jedna z najważniejszych osób z dziedziny nauki

Z drugiej strony, wielu uważa naukę za religię naszych czasów. A jeśli to nie wystarczy, religijni ludzie używają naukowych argumentów, aby dowieść o istnieniu Boga. Oczywiście, wszelkie dyskusje, by udowodnić lub obalić istnienie Boga, rozpadają się same w sobie, bez rozwiązywania lub wyjaśniania niczego.

Jak interpretować debaty pomiędzy nauką a religią

W tego rodzaju debatach brakuje refleksji i rozwagi. Jedyne czego ci ludzie chcą, to skompromitowanie przeciwnika. Debaty, które odbywają się w Internecie, a nie twarzą w twarz, dają ludziom więcej swobody w wyrażaniu swoich myśli bez żadnego filtra. Tak jakby debata między zagadnieniem jakim jest nauka i religia upoważniała do braku taktu i szacunku.

Domniemana anonimowość, którą zapewnia internet, czyni przedmiot ataku bardziej rozproszony i bezosobowy. Kiedy ktoś krytykuje stanowisko religijne lub naukowe, nie atakuje konkretnej osoby. Atakują oni ogół ludzi lub pomysł. Jednakże, takiego rodzaju debaty mogą zostać przeniesione na sytuacje, które ludzie biorą osobiście.

Proces ten sprzyja środowisku, w którym argumenty stają się coraz bardziej absurdalne i dalekie od głównego tematu. Nauka i religia są zgodne i istnieją różne stanowiska, które je łączą. Te, które nie wydają się zgodne, pochodzą od ludzi, którzy koncentrują się tylko na debacie bez słuchania drugiej strony. Albo jedyną interpretacją, którą uważają za właściwą jest ta, która jest najłatwiejsza do skrytykowania.

nauka i religia - budda jako symbol

Nauka i religia – współczesne stanowiska

Ważne jest to aby pamiętać, że nauka jest metodą. Możesz myśleć o niej jako o narzędziu, które pomaga nam zrozumieć świat. Jednak nauka nie jest doskonała. Ani metoda ani ludzie, którzy ją praktykują nie są doskonali. Istnieje wiele aspektów życia, które wychodzą poza zakres nauki. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy przyjąć jakąś starą teorię i paść ofiarą absolutnego relatywizmu.

Gdyby woły, konie i lwy miały ręce i mogły nimi malować i tworzyć dzieła jak ludzie, to konie malowałyby obrazy podobne do koni, a woły podobne do wołów i nadawałyby bogom kształty takie, jaka jest ich własna postać.

-Ksenofanes-

Z drugiej strony religia spełnia pewne funkcje, które ludzie z uproszczoną wizją świata mają tendencje do przeoczania. Religia pomaga zjednoczyć ludzi, załagodzić napięcie i strach przed śmiercią oraz zachęca do wielkoduszności i dzielenia się. Czasami religia opiera się na błędnych lub fałszywych ideach, jednak one same w sobie nie są złe. To, co czyni ich złymi, to zazwyczaj ludzie, którzy interpretują religię w określony sposób.

Argument zasługujący na uwagę

Naukowiec Carl Sagan podał praktyczny przykład tego, że nauka nie jest w stanie zinterpretować wszystkiego. Sagan powiedział, że musimy myśleć o świecie w dwóch wymiarach, gdzie wszyscy mieszkańcy to płaskie kwadraty. W tym świecie pewnego dnia nagle pojawia się piłka. Kwadratowi mieszkańcy nie mogli jej zobaczyć, ponieważ piłka unosiła się w powietrzu. Jednak pewnego dnia piłka odbiła się od ziemi i zostawiła okrągły znak. Mieszkańcy tego świata nie mogli dojść do siebie po tej niespodziance.

Ta historia, tak absurdalna, jak się wydaje, pomaga nam ponownie rozważyć ideę nieznanych nam wymiarów. Nie wiemy wszystkiego i nigdy nie będziemy wiedzieli. Dlatego ważne jest, aby myśleć krytycznie ale bez lekceważenia tych, którzy myślą inaczej. To pomoże nam uniknąć absurdalnej debaty. Brak szacunku powoduje tylko konflikty i odsuwanie ludzi od siebie. Dialog i zrozumienie sprzyja zgodzie i pojednaniu.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.