Tyłomózgowie: budowa i funkcje tego niezwykle ważnego dla nas obszaru mózgu

Tyłomózgowie: budowa i funkcje tego niezwykle ważnego dla nas obszaru mózgu
María Alejandra Castro Arbeláez

Napisane i zweryfikowane przez psycholog María Alejandra Castro Arbeláez.

Ostatnia aktualizacja: 30 września, 2022

Tyłomózgowie jest bardzo ważną częścią naszego mózgu. W tym artykule wyjaśniamy jego rozwój, podstawowe zadania i co może się stać, jeśli w tej części mózgu dojdzie do urazu.

Dzielimy mózg na różne części, aby lepiej zrozumieć jego funkcjonalność i rozwój. Jedną z tych części jest tyłomózgowie, region wywodzący się z pierwotnego ogona pęcherzyka embrionalnego.

Kiedy mówimy o tyłomózgowiu odwołujemy się do mózgu tylnego. Jest to struktura, która przez cały czas swojego rozwoju prowadzi do powstawania różnych podstruktur odpowiedzialnych za wykonywanie różnych istotnych funkcji dla organizmu.

Cyfrowy rysunek mózgu

Poprzez ten tekst wyjaśnimy Ci, jak jest zbudowane, jak zachodzi w nim proces różnicowania i jakie są funkcje tego niesamowitego centrum przekazu. Zacznijmy naukę!

Tyłomózgowie i jego prawidłowe różnicowanie

Na początek musimy zrozumieć skąd wzięło się tyłomózgowie. W tym celu ważne jest wyjaśnienie, czym jest różnicowanie. Według Bearsa, Connorsa i Paradiso, autorów książki Neuronauka. Eksploracja mózgu jest to proces, podczas którego struktury stają się bardziej złożone i specjalizują się konkretnych funkcjach.

Pierwszym etapem w różnicowaniu mózgu jest rozwój trzech zgrubień zwanych pęcherzykami pierwotnymi cewy nerwowej, które pochodzą z końca dziobowego.

Najbardziej wysuniętą częścią pęcherzyków pierwotnych jest przodomózgowie. Pęcherzyk znajdujący się za przodomózgowiem nazywany jest śródmózgowiem lub mózgiem środkowym, a najdalsza część nazywana jest mózgiem tylnym lub tyłomózgowiem, która z kolei łączy się z częścią ogonową cewy nerwowej.

Jak powstaje tyłomózgowie?

Tyłomózgowie powstaje podczas rozwoju embrionalnego. Czyni to poprzez poprzeczne segmentacje zwane rombomerami. Są to przedziały, które umożliwiają tworzenie grup komórkowych, które będą się rozwijać w inny sposób. Ponadto będą odpowiedzialne za różne funkcje. Tyłomózgowie ma trzy podstawowe struktury:

 • Móżdżek. Łączy się z pniem mózgu na moście i jest podstawowym ośrodkiem kontroli naszego organizmu. Wywodzi się z części dziobowej.
 • Most. Jest częścią tyłomózgowia wtórnego. Znajduje się w pozycji poprzedzającej móżdżek i układ komorowy.
 • Rdzeń kręgowy lub rdzeń przedłużony. Znajduje się za mostem i móżdżkiem. Wywodzi się z części ogonowej.

W stadium pęcherzykowym tyłomózgowie przednie w przekroju ma kształt rurki. Następnie warga rombowa lub tkanka grzbietowo-boczna ściany rurki rośnie w kierunku dziobowym i przyśrodkowym, aż złączy się z przeciwną stroną. Ponadto fałdy, które wtedy powstają tworzą móżdżek. Ponadto brzuszna ściana rurki rozszerza się, tworząc mostek lub występ.

Podczas różnicowania tylnej połowy mózgu tylnego w rdzeniu przedłużonym występują mniej wyraźne zmiany. Z jednej strony ściany rozszerzają się i pozostawiają jedynie górną część pokrytą nieneuronalnymi komórkami wyściółki. Z drugiej strony układy istoty białej są obecne wzdłuż brzusznej powierzchni każdej strony rdzenia przedłużonego lub rdzenia kręgowego.

Na koniec, co do luki, jaką wypełnia płyn mózgowo-rdzeniowy stanie się zamieni on się w układ komorowy, który przejdzie w wodociąg mózgowy śródmózgowia.

Funkcje tyłomózgowia

Mózg tylny ma różne funkcje. Zobaczmy niektóre z nich:

Tyłomózgowie - schemat

 • Jest to podstawowe miejsce przetwarzania informacji, od przodomózgowia do rdzenia kręgowego i odwrotnie. Na przykład systemów istoty białej.
 • Jego neurony współpracują przy przetwarzaniu informacji zmysłowych.
 • Neurony tylno-mózgowe przyczyniają się do kontroli ruchu dobrowolnego. Ponadto pomagają regulować system autonomiczny.
 • Móżdżek, zwany także małym mózgiem reguluje ruch, jakby był centrum kontroli. Przetwarza również masowe wejścia aksonalne, które pochodzą z rdzenia kręgowego i mostu. Z drugiej strony, móżdżek odpowiada za porównywanie dochodzących do niego informacji i oblicza sekwencje skurczów mięśni niezbędnych do wykonania danego ruchu.
 • Rdzeń kręgowy jest odpowiedzialny za przenoszenie informacji somatycznych z rdzenia kręgowego do wzgórza. Ponadto kontroluje ruchy języka. Jest to związane z sensorycznymi funkcjami dotyku i smaku.
 • Aksony nerwów słuchowych są odpowiedzialne za przenoszenie informacji z uszu do ślimaka. Jądra są odpowiedzialne za przenoszenie aksonów na różne struktury. Wśród nich znajduje się pokrywa śródmózgowia.

Dane pochodzące z rdzenia kręgowego dostarczają informacji o przestrzennej pozycji ciała. Dane z mostu są odpowiedzialne za przenoszenie informacji z kory mózgowej. I są odpowiedzialne za określenie celu wykonywanego ruchu.

Choroby związane z tyłomózgowiem

Jeśli rozwój mózgu nie jest odpowiedni może mieć wpływ na tyłomózgowie, jak również na jego funkcje, które są niezbędne dla naszego przetrwania. Zobaczmy na co może mieć wpływ:

 • Uszkodzenie tyłomózgowia może powodować problemy z ruchem, na przykład nieskoordynowane i niedokładne ruchy, jak w przypadku ataksji.
 • Jego uszkodzenie może prowadzić do głuchoty, nastąpią również zmiany w jądrze ślimakowym.
 • Problemy związane ze zmysłem dotyku i smaku.
 • Syndromy Dandy Walkera i Arnolda Chiari, które biorą się z nieprawidłowego rozwoju tyłomózgowia.
 • Jego uszkodzenie może powodować wymioty, osłabienie, problemy z oddychaniem i krążeniem.
 • Rombencefalitis, to znaczy zapalenie tyłomózgowia spowodowane przez różne czynniki.

Należy pamiętać, że tyłomózgowie jest podstawową częścią naszego organizmu, która poprzez funkcje motoryczne, sensoryczne i trzewne pomaga go regulować. Konsekwencje problemów z nim związanych mogą poważnie wpłynąć na nasze zdrowie.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Bear, M. F. Connors, B. W., Paradiso, M.A., Nuin, X. U., Guillén, X. V. & Sol Jaquotot, M. J. (2008). Neurociencias: la exploración del cerebro. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wikins.
 • Guy-Evans, O. (2021, May 09). Hindbrain: parts, function, and location. Simply Psychology. www.simplypsychology.org/hindbrain.html
 • Jimsheleishvili, S., & Dididze, M. (2021). Neuroanatomy, cerebellum. StatPearls. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538167/
 • Kandel, E.R; Schwartz, J.H. & Jessell, T.M. (2001). Principios de neurociencia. Madrid: McGrawHill Interamericana.
 • Schmahmann, J. D. (2019). The cerebellum and cognition. Neuroscience letters688, 62-75.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.