Metoda sylabowa: jak wprowadzić ją do klas?

Metoda sylabowa: jak wprowadzić ją do klas?
Gema Sánchez Cuevas

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia, 2022

Metoda sylabowa to technika uczenia dzieci czytania już od wczesnego dzieciństwa. Jak możemy wprowadzić ją do klas tak, aby była skuteczna?

Metoda sylabowa została opracowana przez pedagogów Federico Gedike i Samiel Heinicke. Obaj skupili się na poszukiwaniu techniki, która umożliwiłaby dzieciom naukę czytania w znacznie szybszy i bardziej efektywny sposób. Dlatego opracowali tę metodę, która wykorzystuje sylaby i ich kombinacje, aby ułatwić ten proces.

Według niektórych artykułów „metoda sylabowa jest pochodną metody fonetycznej”.

Chłopiec czytający książkę

Powodem jest to, że zanim nauczymy dzieci sylab konieczne jest, aby zrozumiały, jak każde słowo brzmi osobno. A następnie potrafiły stworzyć odpowiednie kombinacje.

Metoda sylabowa w klasie

Jak wskazują pewne artykuły, jest to metoda, która pozwala dzieciom poprawnie rozpoznawać i używać pisowni reprezentującej każdą literę alfabetu i tworzyć przy ich użyciu kombinacje zgodnie z regułami języka, którego się uczą.

Dlatego, aby zastosować ją w klasie należy podjąć następujące kroki:

Spółgłoski i samogłoski

Wszystkie ćwiczenia, które będą wykonywane z uczniami podczas stosowania metody sylabowej skupią się najpierw na samogłoskach, a później na spółgłoskach. Zobaczmy kilka przykładów, aby lepiej to zrozumieć:

  • Uczenie się samogłosek: dziecko uczy się a-e-i-o-u-y kładąc nacisk na czytanie i pisanie. W ten sposób uczniowie zaczną czytać je na głos i identyfikować dźwięk z odpowiednim symbolem.
  • Uczenie się spółgłosek: nie uczy się ich w odosobniony sposób, ale wraz z samogłoskami, które uczniowie już znają. Dlatego często stosuje się łatwe kombinacje, takie jak ma-me-mi-mo-mu-my. Ważne jest, aby każdy uczeń zapoznał się z dźwiękiem spółgłosek dołączonych do samogłosek.

Są to pierwsze ćwiczenia, które można wykonać w klasie i które stanowią podstawę systemu sylabowego. Można używać kolorów, szczególnie w kombinacjach spółgłosek i samogłosek, aby ułatwić naukę. Po skonsolidowaniu tego pierwszego kroku przejdziemy do następnego.

Metoda sylabowa: praca z sylabami

Gdy uczniowie znają już samogłoski i spółgłoski oraz niektóre ich kombinacje przejdziemy do następnego kroku.

Jak widzimy metoda sylabowa jest progresywna i staje się trudniejsza w miarę przyswajania wiedzy przez uczniów. Aby pracować z sylabami w bardziej zaawansowany sposób, przedstawiamy kilka kluczowych ćwiczeń:

  • Wprowadzenie spółgłoski w kombinacjach samogłoska-spółgłoska: mówimy o ćwiczeniach, w których pracuje się nad wymową i pisownią, na przykład bra-bre-bri-bro-bru lub pla-ple-pli-plo-plu.
  • Praca z sylabami w odwrotnej kolejności: aż do tego momentu uczniowie widzieli tylko kombinacje, w których najpierw występowała spółgłoska (lub dwie spółgłoski), a następnie samogłoska. Ale w tym momencie trudność zostanie zwiększona przez zmianę tej kolejności. W ten sposób możesz pracować z al-el-il-ol-ul lub -ar-er-go-or-ur.

Praca w ten sposób z sylabami pozwoli małym dzieciom odkryć, w jaki sposób ta sama spółgłoska może zmieniać swoją wymowę w zależności od kombinacji z samogłoskami. Na przykład wymowa -r- w „radar” nie jest taka sama jak w „aromat”.

Dyftongi, tryftongi i sylaby mieszane

W tym momencie, gdy dziecko opanuje już poprzednie zadania dobrze jest zacząć pokazywać mu inne kombinacje, które mogą występować między samogłoskami i spółgłoskami. Kombinacje, takie jak dyftongi, tryftongi i sylaby mieszane. Spójrzmy na przykłady ćwiczeń, które można wykonać w tym celu:

Mama z córką

  • Dyftongi: są najprostsze, dzieci mogą rozpocząć pracę z prostymi dyftongami, takimi jak ai-ou-ei i innych serii możliwych kombinacji.
  • Tryftongi: dodamy jeszcze jedną samogłoskę do poprzednich jednostek, na przykład iau (dla słowa miau).
  • Sylaby mieszane: w tym przypadku sylaby, których dziecko uczyło się na początku (spółgłoska + samogłoska) są łączone z tymi, które są przedstawiane odwrotnie (samogłoska + spółgłoska). Wszystko to tworzy to samo słowo.

«Dobry nauczyciel może stworzyć nadzieję, rozpalić wyobraźnię i obudzić miłość do nauki».

-Brad Henry-

Składanie zdań i czytanie ekspresywne

Po wykonaniu wszystkich poprzednich kroków uczniowie są przygotowani do budowania coraz dłuższych zwrotów, dopóki nie utworzą pełnych zdań. Jednak w każdym razie ostatecznym celem metody sylabowej jest sprawienie, by przeczytali i zrozumieli tekst w łatwy i bezproblemowy sposób.

Najlepszą rzeczą w tej metodzie jest to, że działa ona bardzo dobrze, ponieważ pozwala najmłodszym na zapoznanie się z pisownią i dźwiękami. Dzięki czemu są w stanie przeczytać tekst i, co więcej, w pełni go zrozumieć. To zachęca ich również do samodzielnego pisania zwrotów, zdań, a nawet krótkich tekstów.

Zdecydowanie nie jest to jedna z najbardziej znanych metod, ale można ją bardzo łatwo włączyć do pracy w klasie. Pod warunkiem, że wykonywane są ćwiczenia, których trudność wzrasta stopniowo, tak jak to w przypadku przedstawionych przykładów. Otrzymane dzięki tej metodzie wyniki mogą być bardzo pozytywne.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Chartier, A. M., & Hébrard, J. (2001). Método silábico e método global: alguns esclarecimentos históricos. História da educação5(10), 141-154.
  • Freeman, Y. (1988). Métodos de lectura en español¿ Reflejan nuestro conocimiento actual del proceso de lectura?. Lectura y vida9(5).
  • Valente, F., & Alves Martins, M. (2004). Competências metalinguísticas e aprendizagem da leitura em duas turmas do 1. º ano de escolaridade com métodos de ensino diferentes. Análise Psicológica22(1), 193-212.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.