Mahatma Gandhi - jak zwyciężyć w dyskusji?

Mahatma Gandhi - jak zwyciężyć w dyskusji?

Ostatnia aktualizacja: 09 kwietnia, 2018

Mahatma Gandhi stanowi dobrze znaną postać. Kojarzymy jego anegdoty i opowieści, które zawsze wnoszą do naszego sposobu rozumowania coś nowego, coś interesującego. Co ciekawe, właśnie on, Mahatma Gandhi, nauczył świat prowadzić wojnę bez użycia broni.

Mówi się, że pewnego razu w Londynie usiadł obok pewnego profesora, aby coś zjeść. Ten jednak powiedział, żeby Gandhi zmienił miejsce, ponieważ “ptaki i świnie nie jadają razem”. Ten na to odpowiedział: “Proszę się nie martwić, już odlatuję”.

“Celem dyskusji nie powinno być zwycięstwo, ale postęp”

-Joseph Joubert-

Mahatma Gandhi był człowiekiem, który w dyskusjach z innymi prawie zawsze wychodził na swoje. Nie robił tego jednak w sposób zwyczajny. Jego odpowiedzi w znaczący sposób wpływały na rozmówcę, w pewnym sensie wzbogacając go. Jeśli zaś chodzi o niego samego, nie było jego celem tyle zwyciężyć, co wynieść lekcję z danej sytuacji.

Mahatma Gandhi radzi: nie bądź egoistą, używaj siły argumentacji

Według Gandhiego dobierając sposób odpowiedzi lub rozwiązania danego problemu, należy wziąć pod uwagę sytuację oponenta. Mając to na uwadze zniszczył angielski monopol tekstylny, a następnie pojawił się w każdej z fabryk przepraszając za zwolnienia, do jakich sytuacja ta doprowadziła.

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi był człowiekiem, który lubił badać każdy temat dogłębnie i wnikliwie. Nigdy nie zadowalał się powierzchownym spojrzeniem na daną kwestię. Czytał, pogłębiał wiedzę i konsultował ją z innymi. Taki sposób działania sprawiał, że wygłaszane przez niego opinie były zawsze potwierdzone solidną argumentacją. Dzięki temu posiadł doskonałą umiejętność prowadzenia konwersacji.

Ćwiczenie siły fizycznej i cierpliwości

Uważał, że sprawność fizyczna bezpośrednio przekłada się na sprawność umysłową. Zawsze dbał o dobrą kondycję fizyczną, co pomogło mu przetrwać trudne chwile. Ćwiczenia fizyczne wyrabiają umiarkowanie, wzmacniają siłę woli i autokontroli.

Cierpliwość z kolei to ćwiczenie umysłu. Gandhi mawiał, że mur buduje się cegła po cegle i każda z nich jest umieszczana na swoim miejscu w odpowiedniej chwili. Cierpliwość to cecha charakterystyczna silnego umysłu. Nie ustępowanie pod wpływem pierwszego impulsu stanowi klucz do zwycięstwa, zwłaszcza podczas ożywionej dyskusji.

Zrozumieć innych, odczuwać ich emocje

Gandhi stworzył idee o uniwersalnym zastosowaniu. Zasady, które wyznawał nie były rezultatem myśliciela żyjącego w danej społeczności, które znajdowałyby ograniczone zastosowanie. Wręcz przeciwnie. Brał pod uwagę całą ludzkość. Choć w dużej mierze myślał o ludziach stanowiących jego środowisko, to zasady, które tworzył opierają się na uniwersalnych wartościach.

Goryl

Mahatma Gandhi kładł duży nacisk na odczuwane emocje. Jego wykłady nie były typowo ideologiczne. Starał się zrozumieć sytuację swoich przeciwników. Brał również pod uwagę, co mogą czuć. Właśnie z tego powodu setki tysięcy ludzi podziwiało go i podążało za tym, co wyznawał.

Używanie prostego języka, bycie czytelnym

Prostota w przemówieniu to element charakteryzujący największych liderów. Nie mówią po to, by ich podziwiano, ale po to, by znaleźć zrozumienie. To natomiast ściśle powiązane jest ze stosowaniem prostego języka, takiego, który może zrozumieć dosłownie każda osoba.

Jeśli proste słowa nie kryją za sobą ukrytych znaczeń, z łatwością trafiają ludziom do serca. Dobre przemówienie jest autentyczne u genialne tylko wtedy, gdy pobudza do działania. Nieodzownym elementem jest również zachowanie szacunku do słuchaczy. Co więc charakteryzuje wygraną potyczkę? Silne argumenty, przekazane w jasny sposób bez kłamstw.

Niezależność i autodyscyplina

Mahatma Ghandi poświęcił się zdobyciu własnej soli. Sam wykonał noszone przez siebie ubrania i inne przedmioty codziennego użytku. Samowystarczalność zamienił w sposób na osiągnięcie wolności. Wiedział, że zależność nie rodzi się na płaszczyźnie wielkich przedsięwzięć, ale drobnych detali. Zaatakował więc u podstaw.

Poświęcił 55 lat na dotarcie do upragnionego celu, jakim było uzyskanie przez Indie niepodległości. Osiągnął to na swój sposób: bez proszenia i bez stosowania przemocy. Po drodze przezwyciężył tysiące przeszkód i rozmaitych trudności. Pokonał nawet samego siebie. W głębi duszy stale jednak pamiętał, że samowystarczalność w połączeniu z wytrwałością stanowi klucz do sukcesu.

Kłótnia z synem

Wszystkie jego nauki pozostawiają nam bezcenny zbiór wartości ludzkich. Jego sukces stanowił w rzeczywistości sukces duchowy, dlatego tak dobitnie zaznaczył się w historii.

Największą wartością jaką opanował było stawienie czoła drugiemu człowiekowi nie mając na celu wyrządzenia mu zła. Tworzył sytuacje, w których choć było wielu wrogów, wszyscy wychodzili zwycięsko. To dziś prawdziwa sztuka.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.