Droga wojownika i płynące z niej nauki

Droga wojownika i płynące z niej nauki
Sergio De Dios González

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Sergio De Dios González.

Napisany przez Edith Sánchez

Ostatnia aktualizacja: 11 lutego, 2023

Droga wojownika może się stać dla Ciebie źródłem wielkiej mądrości. Kultura japońska jest wiekowa i przez całą swoją historię nadawała wielką wartość cnotom w sztuce walki.

Japoński wojownik, w przeciwieństwie do tego, co uważa się w innych kulturach, musi być pełen wartości, aby być godnym nazywać się wojownikiem. Słowo bushido znaczy właśnie to i jest tłumaczone jako droga wojownika.

Ta droga wojownika, czyli bushido, mówi o kodzie etycznym stosowanym przez samurajów. Zawiera szereg zasad, ale przede wszystkim siedem wartości, których powinien przestrzegać każdy samuraj. Mówi się, że członkowie klasy rządzącej byli nauczani tych zasad już od najmłodszych lat.

“Każdy może wejść w najtrudniejszą bitwę i umrzeć, to łatwe dla zwykłego gbura. Ale dla samuraja jest to sprawiedliwa decyzja podjęta w spokoju. Jest to wartość, by wiedzieć, jak żyć, kiedy musi żyć, i umrzeć, gdy musi umrzeć.”

-Książę Mito-

Droga wojownika jest również znana jako kod samuraja. W nim zawarte są zasady buddyzmu, konfucjanizmu i innych wschodnich filozofii. Jest to nadal cenny przewodnik do życia. Oto 7 cnót i nauk, które są w nim najważniejsze.

1. Odwaga, nieodzowna cnota, aby być wolnym

Zgodnie ze ścieżką wojownika, tylko kiedy jesteś odważny, możesz być wolny. To odwaga pozwala żyć pełnią życia bez zbędnych przywiązań, które narzuca nam strach. Odwaga wymaga podjęcia działań, szczególnie jeśli mamy wielkie cele.

samuraj podczas bitwy

Odwaga nie jest ślepym parciem do przodu. Aby była prawdziwą odwagą musi towarzyszyć jej inteligencja i siła. Strach istnieje, ale nie możemy pozwolić, by przejął nad nami kontrolę. Strach powinniśmy zastąpić ostrożnością i szacunkiem. W ten sposób pojawi się prawdziwa odwaga.

2. Niech nigdy nie zabraknie uprzejmości

W drodze wojownika uprzejmość nie jest po prostu zbiorem miłych gestów i dobrych manier. W rzeczywistości jest to cnota, która jest ściśle związana z szacunkiem dla drugiego, nawet jeśli jest to nasz wróg.

Uprzejmość to przede wszystkim szacunek dla drugiego, niezależnie od okoliczności. Nie oznacza to okrutnego lub niepotrzebnego pokazywania siły czy wyższości nad innymi. To cnota, która pokazuje charakter i wielką wewnęrzną siłę.

3. Zawsze powinniśmy pamiętać o współczuciu

Moc i siła, które masz w sobie, muszą być wykorzystane dla dobra innych. Wskazuje na to ścieżka wojownika, która kładzie również ogromny nacisk na wartość solidarności. Jest to cecha, która zdobi siłę.

Współczucie nie może być jedynie uczuciem, musi przekładać się na konkretne działania. Ilekroć możesz komuś pomóc, powinieneś to zrobić. A jeśli nie masz możliwości pomóc, powinieneś innego wyjścia.

4. Sprawiedliwość przede wszystkim

Droga wojownika mówi, że w sprawiedliwości nie istnieją półśrodki. Zgodnie z tą starożytną mądrością, sprawiedliwość polega po prostu na zdefiniowaniu tego, co słuszne, i odróżnieniu od tego, co nim nie jest. Dobro jest nagradzane, a zło jest karane.

Aby być sprawiedliwym, należy zawsze próbować postępować we właściwy sposób. Nasze zachowanie nie powinno zależeć od tego, co mówią inni, ale od nas samych. Każdy w głębi swojego serca wie, co jest dobre, a co nie. Musimy jedynie podążać za światłem naszegj duszy.

stary samuraj o zmierzchu

5. Lojalność to cecha mocnych i szlachetnych dusz

To, co ktoś mówi lub robi, zależy całkowicie od niego. Dlatego też konsekwencje również należą do nas. Dlatego przed podjęciem działania lub wyrażenia własnej opinii powinniśmy pamiętać o wielkiej odpowiedzialności, jaka na nas ciąży.

Lojalność to przede wszystkim lojalność wobec samego siebie. Zdolność do zachowania spójności i bycia konsekwentnym. Jest to także zobowiązanie do brania odpowiedzialności za nasze czyny i słowa. Lojalność to cecha jedynie najsilniejszych i najszlachetniejszych.

6. Wartość słowa i szczerość

Dla samurajów słowo ma ogromną wartość. Nie rzuca się słów na wiatr. Dlatego na drodze wojownika słowa są równoważne czynom. Kiedy coś obiecujemy ma to taką samą wartość, jakby już zostało wykonane.

W tej filozofii obietnica nie ma żadnej wartości. Jej istnienie nie jest konieczne. Wystarczy powiedzieć, że coś się zrobi. Jest to możliwe tylko dla tych, którzy są całkowicie szczerzy wobec siebie i innych.

7. Droga wojownika – honor ponad życie

Zgodnie ze ścieżką wojownika honor jest największą z cnot. Bycie szanowanym oznacza działanie zgodnie z zasadami, niezależnie od okoliczności. Wypełniaj twoje obowiązki i postępuj zgodnie z wartościami, nie zważając na to, czy podoba się to innym, czy nie.

samuraj

Honor wiąże się z szacunkiem dla samego siebie. Oznacza to, że nie możemy pozwolić sobie na nieetyczne lub podłe zachowania. Honor jest tak ważny w tej filozofii, że jeśli go stracimy jedyną drogą do odzyskania go to odebranie sobie życie.

Najbardziej interesującą rzeczą w drodze wojownika jest to, że chociaż jest kodem etycznym, która istnieje już od wieków, wartości, które promuje nadal są aktualne. Świat wyglądałby zupełnie inaczej, gdybyśmy w każdym konflikcie lub w każdej konfrontacji stosowali te cenne zasady samurajskich wojowników.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Goetz, J. L., Keltner, D., & Simon-Thomas, E. (2010). Compassion: an evolutionary analysis and empirical review. Psychological bulletin136(3), 351.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.