Macho nowego typu: 5 cech charakterystycznych

Macho nowego typu: 5 cech charakterystycznych
Gema Sánchez Cuevas

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia, 2018

Pomimo ciągłych zmian w społeczeństwie, wciąż dominującą rolę odgrywa postawa określana jako macho. Konieczność bycia macho jest głęboko zakorzeniona w podświadomości mężczyzn żyjących w różnych kulturach i społeczeństwach.

Nadal istnieje wokół nas wiele różnych fałszywych przekonań, które prowadzą do deprecjonowania niepodważalnej wartości kobiet w społeczeństwie. A, które rzecz jasna musimy za wszelką cenę wykorzenić. W rzeczywistości niektóre z nich są maskowane poprzez pewną subtelność i zazwyczaj popierane przez mężczyzn będących macho nowego typu. Ale najpierw musimy pokusić się o próbę zdefiniowana tego, na czym polega nowy typ macho?

W społeczeństwach zachodnich macho w tradycyjnej odmianie powoli zanika. Jednak niektórzy ludzie nadal bronią wartości, które umieszczają kobiety na pozycjach gorszych lub niższych wobec mężczyzn. Co więcej, starają się nieco bardziej, by te fałszywe wartości skutecznie zamaskować. Ich argumenty są zwykle bardziej subtelne, niż kiedyś. Niemniej jednak wciąż opierają się na błędnej koncepcji, że kobiety są zupełnie bezwartościowe w porównaniu do mężczyzn. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu nieco bliżej.

Kim są mężczyźni nowego typu macho?

Jak wspomnieliśmy już nieco powyżej, mężczyźni nowego typu macho wciąż święcie przekonani są o niższości kobiet względem nich samych. W ten sposób wierzą oni także w klasyczne koncepcje definiujące postawę typu macho. Jednak ich bieżące idee są o wiele bardziej wyrafinowane i mniej wyraźnie. W rzeczywistości są na tyle subtelne, że nawet niektóre kobiety zaczynają wierzyć w te koncepcje.

Mimo to, nowy typ macho nie opiera się wyłącznie na ślepej nienawiści do kobiet, czyli na postawie takiej jak mizoginia. Opiera się ona po prostu na czystej pogardzie wobec kobiet. A także na głębokim przekonaniu, że bycie kobietą oznacza po prostu bycie kimś o wiele mniej wartościowym. Pod tym względem macho nowego typu wierzą, że kobiety powinny mieć po prostu mniejsze prawa i o wiele mniej możliwości rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego.

W dalszej części naszego dzisiejszego artykułu omówimy także niektóre cechy, które możemy dostrzec u mężczyzn preferujących postawę w postaci nowego typu macho.

1. Protekcjonalna postawa

Mężczyzna nowego typu macho ma skłonność do nieustannego i nadmiernego wykorzystywania kobiet. Robi to dlatego, że po prostu jest święcie przekonany o tym, że kobiety nie są tak samo inteligentne, co mężczyźni. Z tego też powodu zwraca się do kobiet w prostszy i bardziej powierzchowny sposób.

Protekcjonalna postawa

Dodatkowo mężczyźni również uważają, że kobiety nie są w stanie ponosić odpowiedzialności za swoje decyzje i życie w ogóle.

2. Mężczyźni nowego typu macho usilnie promują tradycyjne wartości

Mężczyźni nowego typu macho nie wyrażają wprost, ani nie bronią też pozycji przewagi mężczyzn nad kobietami. Ale pokazują jednak pewne subtelniejsze pragnienie przestrzegania bardziej tradycyjnych wartości, które były powszechne w społeczeństwach i kulturach patriarchalnych.

Doskonałym przykładem tego typu jest dążenie do ograniczania roli kobiet w społeczeństwie, które powinny według nich żyć tylko dla swoich partnerów, nie ciesząc się przy tym wolnością ani indywidualnością w żadnej z dostępnych sfer.

3. Częste komentarze dotyczące kobiecego ciała i wyglądu

Tego typu mężczyźni często wyrażają różnego rodzaju uwagi i komentarze na temat wyglądu fizycznego kobiet. Takie zachowanie opiera się na fakcie, że kobiecy wygląd jest dla nich ważny. Jest to ich zdaniem podstawowa cecha istotna u kobiet, szczególnie ze względu na ich związek z wartością reprodukcyjną.

4. Nieustanne odnoszenie się do funkcji rozrodczych kobiet

Innym powszechnym nawykiem wśród mężczyzn hołdujących nowemu typowi macho jest ciągłe odwoływanie się do roli reprodukcyjnej kobiet. To prawie tak, jakby to był główny cel w ich życiu.

Deprecjonowanie kobiet

Podstawą tej zasady jest to, że tradycyjne społeczeństwa ograniczały rolę kobiety do zastosowań domowych i opiekuńczych. Tymczasem mężczyźni byli odpowiedzialni za wszelkie autorytatywne aspekty życia.

Paradoksalnie, nowa postawa popularna wśród mężczyzn stwierdza, że nie możemy ograniczać ludzi do jednego tylko atrybutu. Paradoks polega jednak na tym, że jednocześnie cenią oni kobiety tylko za ich ciało i bezpośredni związek z reprodukcją. Ale wyrażają te wszystkie przekonania w subtelny i doskonale zamaskowany sposób, w efekcie czego te fałszywe idee zyskują sobie znacząco na popularności.

5. Mężczyźni nowego typu krytykują kobiece zdolności do przywództwa

Mężczyźni nowego typu macho uważają, że kobiety nie powinny zajmować stanowisk o dużej odpowiedzialności i rozległej władzy. Wynika to z tego, że ich zdaniem umiejętności przywódcze nie pasują do bardziej tradycyjnego wizerunku idealnej kobiety. Dlatego też mężczyźni hołdujący tej teorii i tym przekonaniom będą bardziej wyczuleni na wszelkiego rodzaju błędy, które popełniają kobiety na kierowniczych stanowiskach.

Jak widzieliśmy na powyższych przykładach, pomimo inicjatyw promujących równość mężczyzn i kobiet, wciąż istnieją mity, które należy za wszelką cenę wykorzenić.

Musimy też zwalczać usilnie sztywne poglądy i nieelastyczne umysły. I chociaż ta zaprezentowana przez nas dziś lista jest tylko małym wprowadzeniem do nowego typu „machismo” i tych, którzy ją praktykują, powinniśmy zawsze pamiętać, że wciąż istnieje wiele innych cech, które definiują mężczyzn nowego typu macho.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Arciniega, G. M., Anderson, T. C., Tovar-Blank, Z. G., & Tracey, T. J. G. (2008). Toward a Fuller Conception of Machismo: Development of a Traditional Machismo and Caballerismo Scale. Journal of Counseling Psychology. https://doi.org/10.1037/0022-0167.55.1.19
  • Bacigalupe, G. (2006). Machismo. In Encyclopedia of Multicultural Psychology . https://doi.org/10.4135/9781412952668.n143
  • Giraldo, O. (1972). El machismo como fenómeno psicocultural. Revista Latinoamericana de Psicología.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.