Jak osobowość wpływa na emocje - poznaj zależności

Jak osobowość wpływa na emocje - poznaj zależności

Ostatnia aktualizacja: 09 stycznia, 2021

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, w jakim stopniu Twój sposób bycia wpływa na to, jak się czujesz? Lub na to ile pozytywnych lub negatywnych emocji pojawia się w Twoim życiu? Innymi słowy, w jakim stopniu Twoja osobowość wpływa na emocje, które najczęściej odczuwasz? Jaką skłonność określa Twój charakter?

Każdy z nas jest taki, jaki jest, podobnie jak nikt nie jest dokładnie taki, jaki był kiedyś. To jasne.

Jeśli będziemy szczęśliwi, nasze zdrowie psychiczne będzie lepsze, będziemy odczuwać subiektywnie lepsze samopoczucie, a nasze zadowolenie z życia będzie większe. Dowiedz się, czy cechy osobowości zwiększają Twoje szczęście, czy wręcz przeciwnie, powodują, że w Twoim życiu dominują negatywne emocje! Dowiedz się, jak osobowość wpływa na emocje.

“Kim jestem? Próbuję się dowiedzieć “

-Jorge Luis Borges-

Dlaczego pozytywna osobowość korzystnie wpływa na emocje?

Skłonność do przeżywania więcej pozytywnych niż negatywnych emocji na przestrzeni czasu określono jako afekt pozytywny. Te przyjemne emocje powodują, że ludzie tego typu mają szerszy i bogatszy repertuar zachowań niż ci, którzy częściej czują się emocjonalnie źle.

Ponadto takie pozytywne nastawienie promuje nawyki zdrowego trybu życia, dzięki czemu jest skutecznym środkiem profilaktycznym.

To sprawia, że ​​satysfakcja z życia jest wyższa. Satysfakcja rozumiana jako postrzeganie przez każdego z nas ilości i jakości szczęścia, którym się cieszymy. Ale jakie to ma znaczenie dla naszego dobrego samopoczucia? Olbrzymie. I to nie tylko na poziomie psychologicznym, ale także fizycznym.

Wysoka satysfakcja z życia wiąże się z dłuższą oczekiwaną długością życia, a także lepszym zdrowiem i długowiecznością.

Osobowość wpływa na emocje

W rzeczywistości chodzi pewną przewagę w równowadze hormonalnej, a także w innych wskaźnikach zarówno układu fizjologicznego, jak i odpornościowego. Ale wiąże się również z większą satysfakcją z relacji społecznych (zarówno z przyjaźni, jak i partnerskich) a nawet z z naszej pensji i pracy.

Wreszcie sprawia, że nasze adaptacyjne strategie radzenia sobie zorientowane są na rozwiązywanie problemów. Osobowość o pozytywnych skłonnościach wpływa więc na emocje w sposób zasadniczy polepszając jakość życia.

Osobowość i szczęście

Przeprowadzono wiele badań nad tym jak wpływa osobowość i jej cechy na emocje i ich zabarwienie dominujące w naszym życiu. W związku z tym stwierdzono, że neurotyczność jest powiązany z negatywną afektywnością, podczas gdy ekstrawersja wiąże się z pozytywną.

Innymi słowy, osoby introwertyczne zazwyczaj uzyskują wyższe punktacje po stronie negatywnego afektu, a ekstrawertyczne po stronie pozytywnego.

„Myśli to cegły, z których musisz zbudować gmach swojej osobowości. Myśl determinuje przeznaczenie. Świat wokół Ciebie jest odbiciem Twoich własnych myśli ”

-Swami Sivananda-

Przyjrzyjmy się teraz różnym typom osobowości afektywnej. Znajdziemy cztery. Pierwszy obejmuje osoby autokonstrukcyjne, które uzyskują wysokie wyniki w pozytywnym afekcie i niskie w negatywnym. Ten pierwszy typ, całkiem logicznie, odczuwa wyższy poziom szczęścia lub subiektywnego samopoczucia.

Drugi typ osobowości to typ wysoko afektywny. To ludzie o silnych uczuciach zarówno po stronie pozytywnego, jak i negatywnego bieguna. Zajmują też kolejne miejsce na w rankingu najszczęśliwszych. Za nimi idzie trzeci typ: nisko afektywny. Kim oni są? Osoby z niskim poziomem obu rodzajów afektów.

Osobowość wpływa na emocje

Wreszcie, najmniej szczęśliwi byliby ludzie z osobowością afektywną typu autodestrukcyjnego. Ci ludzie mają niski poziom pozytywnej afektywności, ale wysoki poziom afektywności negatywnej. Biorąc to pod uwagę, nietrudno sobie wyobrazić, że ich subiektywny poziom dobrego samopoczucia jest najniższy.

Osobowość i odporność

W badaniach tych stwierdzono ponadto, że typ autokonstrukcyjny prezentuje wysokie wyniki w ekstrawersji i niskie w neurotyczności. Ale nie tylko to, osiągają również wysokie wyniki w odniesieniu do innej cechy, o której do tej pory nie wspominaliśmy: odpowiedzialności.

„Czasami, w obliczu złego sposobu bycia innych osób, możesz czuć się dumny z tego, że jesteś sobą, a nie kimś innym”

-André Maurois-

Osobowość o tym profilu nie tylko wpływa na emocje dające wyższy poziom szczęścia, ale także na większą odporność życiową. To cenna umiejętność postrzegania trudności jako wyzwań do przezwyciężenia i wychodzenia z nich jeszcze silniejszym a nie postrzegania ich jako murów nie do pokonania lub gróźb.

Zatem osoby, które nie są w stanie poradzić sobie w trudnych sytuacjach, pasują do profilu osobowości bezbronnej i pełnej zahamowań. Albo inaczej mówiąc: do typu autodestrukcyjnego. Biorąc to pod uwagę, można założyć, że osobowość ma silny związek z naszym globalnym zdrowiem.

Wpływa bowiem na różne obszary naszego życia, takie jak stan emocjonalny, wraz ze wszystkim, co to oznacza.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Lesly B Juarez, Haley Phelps i Brooke Cagle.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.