Jak dobrze żyć? Droga do jakości życia

By dobrze żyć, musimy umieć skoncentrować się na sobie. Myśleć i postępować wedle swoich potrzeb, praw i dobrego samopoczucia.
Jak dobrze żyć? Droga do jakości życia
Andrea Pérez

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Andrea Pérez.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Żyć to nie to samo, co dobrze żyć. Ten przymiotnik odnosi się do szczęścia i osobistej satysfakcji. Chociaż o jakości życia często wspomina się w kontekście medycznym, termin ten znajduje zastosowanie także w psychologii.

Zastanawiasz się czasami nad tym, co oznacza wysoka jakość życia? Czy to stan fizyczny, czy duchowy? Może to godne życie bez chorób? A może przebywanie w otoczeniu bliskich, którzy zrobiliby dla ciebie wszystko?

To ciekawe pytanie i punkt wyjścia dla tej koncepcji. Czasami myśli się, że “dobre życie” to życie, w którym niczego nie brakuje. Ktoś nam sprząta, gotuje, pomaga itp. Czy to jednak gwarancja szczęścia?

Kobieta na plaży

Co to znaczy “dobrze żyć”?

Warto zastanowić się, co oznacza szczęście i jak stwierdzić czy nasze życie jest dobre oraz jak uczynić je lepszym. Najpierw trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie czym jest jakość życia.

Schalock i Verdugo twierdzą, że wysoka jakość życia to stan, w którym potrzeby człowieka są spełniane i ma on możliwość koncentracji na  wzbogacaniu swojego życia. Co to znaczy? Skąd wiemy, że nasze potrzeby są spełniane?

Możemy zdefiniować pojęcie jakości i zaaplikować je do pojęcia życia. Podzielmy je zatem na osiem wymiarów, które warto pielęgnować. Wymiary jakości życia to dobre samopoczucie emocjonalne i fizyczne, relacje międzyludzkie, rozwój osobisty, zdrowie, cel w życiu, przynależność do społeczeństwa i prawa.

Filary szczęścia to niezależność, udział w społeczeństwie oraz zdrowie psychiczne i fizyczne. Gdy jeden z tych filarów ulega osłabieniu, spada także zadowolenie z życia.

Znaczenie otoczenia

Człowiek nie żyje w izolacji od innych. Otoczenie ma wpływ na jakość życia. Znaczenie mają nasi bliscy oraz atmosfera panująca wokół nas.

Rodzina, współlokatorzy, przyjaciele i koledzy z pracy wpływają na nasz stan psychiczny. To z nimi się śmiejemy, przeżywamy szczęśliwe chwile, wspieramy się wzajemnie, spędzamy wolny czas i dzielimy się tym, co się nam przydarza.

Żyjemy otoczeni innymi ludźmi, co ma duży wpływ na naszą codzienność. Tyczy się to także przelotnych kontaktów np. z sąsiadami, ekspedientkami, trenerami itp.

Co więcej, w naszej kulturze panują pewne reguły. Wpływają one na nasz punkt widzenia, wartości oraz przekonania. Coś, co w jednej kulturze uznawane jest za pozytywne, w innej może mieć negatywny wydźwięk.

Co robić, by dobrze żyć?

Zależnie od naszej pozycji możemy przyjmować różne metody poprawy jakości życia. Jeśli chodzi o poziom społeczny i kulturowy, powinno się wprowadzać zmiany polityczne oraz równość praw i wsparcie ekonomiczne dla osób w trudniejszej sytuacji.

Jeśli mowa o środowisku zawodowym, konieczne jest dbanie o prawidłowe działanie organizacji, aktywności i edukację.

Jakość życia jednostki z kolei zależy od ośmiu wyżej wymienionych wymiarów. Planowanie zorientowane na jednostkę to skuteczny sposób poprawy jakości życia.

Kobieta u psychologa

Planowanie zorientowane na jednostkę

Takie planowanie to umiejscawianie się w centrum własnego zainteresowania. Ma to na celu uświadomienie sobie własnej wyjątkowości oraz potrzeb i zrozumienie swoich priorytetów i sympatii.

Rozumienie siebie samego, własnych mocnych punktów, aspiracji i możliwości to klucz do wysokiej jakości życia. Daj sobie głos i odpowiadaj na własne potrzeby. Pielęgnowanie wymiarów jakości życia, troska o bliskich, dążenie do celu, udział w społeczeństwie i dobre samopoczucie to aspekty, o które powinniśmy dbać, by dobrze żyć.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Todos somos todos. Derechos y calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual mayores necesidades de apoyo. Informe ejecutivo

  • El concepto de calidad de vida en los servicios y apoyos para personas con discapacidad intelectual. Schalock y Verdugo.

  • Modelo de calidad de vida aplicado a la atención residencial de personas con necesidades complejas de apoyo.

  • Discapacidad e inclusión. Manual para la docencia, Schalock y Verdugo. 2013

  • Calidad de vida. Manual para profesionales de la educación, salud y servicios sociales. Schalock y Verdugo. 2003.

  • Planificación centrada en la persona. Guía FEAPS. 20007


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.