Humanistyczny filozof Cyceron: 7 ważnych cytatów

Humanistyczny filozof Cyceron: 7 ważnych cytatów

Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca, 2021

Rzymski filozof Cyceron został stracony przez Imperium Rzymskie za bycie “wrogiem swojego kraju”. Jednak jego ideały dalej żyją w jego ponadczasowych cytatach.

Słowa, których autorem był rzymski filozof Cyceron przetrwały upływ czasu ponieważ nigdy nie straciły swojego znaczenia. To zaskakujące, że idee sprzed wielu wieków nadal mają dla nas znaczenie i przetrwały mimo wszystkich zmian, jakie zaszły w naszym świecie.

Wiele osób uznaje tego rzymskiego filozofa i historyka za jednego z pierwszych humanistów. W swoich czasach nie był znany jedynie ze swojej filozofii, ale również z powodu trafnych analiz politycznych.

W swoich cytatach Cyceron porusza wiele tematów, od przyjaźni poprzez miłość aż do rad na temat sprawowania władzy. Postrzegał świat przez wolną od dogmatów i etyczną soczewkę. Cytaty, które przedstawimy w dzisiejszym artykule, przedstawiają niektóre z jego najważniejszych idei.

“Bowiem nie tylko owa fortuna jest ślepa, lecz także czyni ślepymi zwykle tych, których wybrała.”

-Cyceron-

1. Filozof Cyceron o zmianie

Jeden z powracających motywów u Cycerona to odrzucenie dogmatyzmy. Nie znosił sztywnego myślenia i uważał je za wadę, która prowadzi do popełniania błędów. Widać to wyraźnie w poniższym cytacie:

“Żadna dobrze poinformowana osoba nie uznała zmiany opinii za niestałość.”

Zmiana zdania nie oznacza, że jesteś niestały jak chorągiewka. Wprost przeciwnie: to oznaka inteligencji. Umiejętność zmiany opinii oznacza, że masz otwarty umysł. Nikt, kto jest świadom rzeczywistości, nie ma niezmiennych opinii.

Twarze z motylami

2. Zachłanność szczęścia

Jeden z cytatów Cycerona stawia interesujące pytanie.

“Nie rozumiem czego pragnie człowiek, który jest szczęśliwy, aby stać się jeszcze bardziej szczęśliwym.”

Taką tendencję do gromadzenia coraz lepszych rzeczy można nazwać “zachłannością szczęścia”.

Obserwacja Cycerona trafia w samo sedno sprawy. Wydaje się, że ludzie są skazani na odczuwanie braku satysfakcji z tego, co mają. Nawet osiągnięcie szczęścia nie wystarcza. To paradoksalnie skazuje Cię na wieczne życie w poczuciu nieszczęścia.

3. Prawdziwa przyjaźń

Przyjaźń to jeden z najczęściej powracających motywów w pracach filozofa Cycerona. Widać, że stanowiła ona jedną z największych wartości w jego życiu. Właśnie dlatego tak często o niej pisał i rozważał jej naturę.

Oto jeden z jego cytatów:

“Przeto zdaje się mi, że źródło przyjaźni tkwi raczej w popędzie naturalnym niż w potrzebie, bardziej w skłonności serca połączonej z pewnym uczuciem miłości niż w obliczaniu korzyści, jakie przyjaźń przyniesie.”

Takie słowa oznaczają, że istnieje duża różnica między prawdziwymi przyjaciółmi a osobami, które po prostu chcą coś od Ciebie zyskać lub tymi, które wzmacniają Twoje złe zachowanie.

4. Moc wystąpień publicznych

Mówi się, że Cyceron posiadał niezrównane umiejętności oratorskie. Jedna z historii twierdzi, że podczas rozprawy, w której Cyceron był prawnikiem, oskarżony dobrowolnie sam skazał się na wygnanie gdy usłyszał imponującą przemowę filozofa.

Mimo tego Cyceron był krytyczny wobec wystąpień publicznych. Twierdził, że:

“Nic nie jest na tyle nieprawdopodobne, aby mówca nie był w stanie sprawić, że stanie się akceptowalne.”

 Innymi słowy, dobry mówca może sprawić, że jego publiczność uwierzy praktycznie w każdą rzecz.

Rzymski senat - filozof Cyceron

5. Pokój i wojna

Chociaż Marek Tulliusz Cyceron służył w armii ponad trzy lata, to zawsze był przekonany, że pokój stanowił istotną wartość, a prawo było ostatecznym autorytetem. Bitwy były dla niego najgorszą częścią ludzkości.

W jednym z cytatów mówił:

“Wolę najbardziej niesprawiedliwy pokój od najbardziej sprawiedliwej wojny.”

Cytat ten był wykorzystywany przez wielu światowych przywódców w celu zebrania poparcia. Cyceron bronił pokoju i wierzył, że bez względu na to, jak wiele brakowało mu do perfekcji, i tak był lepszym rozwiązaniem od wojny.

6. Starzenie się

To kolejny z cytatów Cycerona, który cieszy się popularnością w dzisiejszych czasach:

“Ludzie są jak wino: wiek skwasza złych, a poprawia dobrych.”

To piękne i trafne porównanie. Pokazuje, że wiek ujawnia prawdziwy charakter ludzi. To miły sposób myślenia o starzeniu się, porównujący je raczej do procesu oczyszczania lub psucia się.

7. Prawda i cisza

To jeden z cytatów, który jest uniwersalny i ponadczasowy. Mówi o wartości jaką ma prawda:

“Prawdę niszczą tak samo kłamstwa, jak i cisza.”

Ten cytat jest wspaniały, ponieważ dotyczy niezaprzeczalnej rzeczywistości. Twoja odpowiedzialność za prawdę nie ogranicza się do nie mówienia czy nie powtarzania kłamstw. Wiąże się również z zabieraniem głosu gdy jesteś świadkiem niesprawiedliwości.

Mężczyzna zakrywający uszy

Filozof Cyceron, podobnie jak wiele współczesnych mu postaci, był często prześladowany z powodu bałaganu politycznego, który panował w Cesarstwie Rzymskim. W końcu został uznany za wroga stanu i stracony. Mimo tego jego mądrość i dziedzictwo będą żyły wiecznie dzięki jego pracom.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.