Funkcje, rola i sposoby definiowania poszczególnych emocji

Odczuwanie emocji jest w nas czymś wrodzonym. W tym artykule dowiemy się, do czego służą emocje i jak można je sklasyfikować.
Funkcje, rola i sposoby definiowania poszczególnych emocji

Ostatnia aktualizacja: 08 marca, 2022

Próba zdefiniowania pojęcia emocji jest skomplikowana. Rzeczywiście, podobnie jak Wenger, Jones i Jones powiedzieli: „Prawie każdy myśli, że rozumie, co to znaczy, dopóki nie spróbuje tego zdefiniować. Wtedy praktycznie nikt nie twierdzi, że to rozumie”. W tym artykule omówimy rolę i funkcję emocji.

Same emocje są z natury wrodzonymi procesami fizjologicznymi i behawioralnymi. Jednak niektóre z nich można zdobyć, obserwując ludzi wokół ciebie. Na te globalne reakcje składają się zasadniczo trzy podstawowe elementy:

  • Kognitywny. Świadomy lub nieświadomy składnik. Opiera się na subiektywnej ocenie wydarzenia.
  • Neurofizjologiczny. Są one całkowicie mimowolne. Na przykład obejmują emocje, takie jak drżenie lub pocenie się.
  • Behawioralny. Mogą być dobrowolne lub niedobrowolne. Na przykład płacz, ton głosu lub ruchy ciała.
12 emocji

Rola emocji

Emocje są ważne. W rzeczywistości, według Reeve’a (1994), pełnią one trzy główne funkcje:

  • Adaptacyjny. Każdy ma swoją własną funkcję. Na przykład strach chroni, a obrzydzenie odrzuca.
  • Motywacyjny. Pobudzają motywowane zachowanie. Dzięki temu jest wykonywany w bardziej energiczny i skuteczny sposób.
  • Rozmowny. Obejmuje to komunikację intrapersonalną i interpersonalną. Z intrapersonalnych uzyskujesz własne informacje. Z drugiej strony w komunikacji interpersonalnej zwracasz uwagę na komunikację werbalną i niewerbalną. Wpływa to na zachowanie innych.

Krótko mówiąc, emocje są odpowiedziami zarówno przyjemnych, jak i nieprzyjemnych doznań, różniących się intensywnością i czasem trwania. Te odczucia pomagają ci stawić czoła pewnym okolicznościom w twoim życiu z większym lub mniejszym sukcesem. Zgodnie z twoimi doświadczeniami twoje podstawowe lub wrodzone emocje mogą zostać przekształcone w emocje społeczne. Są one niezwykle ważne w twoich związkach.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.