Duchowa inteligencja: poszukiwanie celu

Duchowa inteligencja: poszukiwanie celu
Valeria Sabater

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Valeria Sabater.

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia, 2021

Duchowa inteligencja ma na celu poczucie transcendencji, pokazanie nam ważnego celu, który wykracza poza zwykły materializm. Chodzi o przyjęcie filozofii, której lata temu bronił Viktor Frankl. Według niej możemy czuć się usatysfakcjonowani, znajdując znaczenie w tej złożonej rzeczywistości. Cel, który osiąga się jedynie poprzez wewnętrzny spokój i osobistą równowagę.

Ten ruch rozwija się od lat 90-tych, gdy Daniel Goleman spopularyzował koncepcję inteligencji emocjonalnej. Pozwala ona w szerszy sposób pojmować wszystkie nasze poznawcze, abstrakcyjne i intelektualne procesy, które kierują naszym umysłem. Ten temat jest pełen kontrowersji, zwłaszcza od momentu, kiedy Howard Gardner, amerykański psycholog z Harvard University, zaczął mówić o czymś takim, jak duchowa inteligencja.

Inteligencja duchowa obejmuje inteligencję racjonalną i emocjonalną, jednak wykracza poza nie, aby poprawić nasz rozwój i nasze więzi z samym sobą i innymi.

Mówimy oczywiście o koncepcji wielu inteligencji. Idą w zapomnienie modele czynnikowe i te zdolności umysłowe, które można było określić ilościowo za pomocą testów psychometrycznych. Gardner mówił o wielu obszarach, o potencjale, dzięki któremu każdy z nas może się wyróżniać w większym lub mniejszym stopniu. Tak więc do tych 8 rodzajów inteligencji zdecydował się dodać dziewiąty, który nazwał duchową inteligencją.

Jednak zdawał sobie sprawę z braku dowodów naukowych na wykazanie takich kompetencji i wolał go nie uwzględniać. Jednak jest wielu filozofów i psychologów, takich jak Robert Emmons czy Danah Zohar, którzy opowiadają się za dodaniem jej do listy, za uznaniem tej kompetencji jako kolejny krok naszego ludzkiego spełnienia.

drzwi do kosmosu

Duchowa inteligencja – co to takiego?

Być może słyszałeś kiedyś o Abrahamie Maslowie i jego piramidzie potrzeb. Maslow wprowadził wiele poprawek do swojej propozycji. Jedna z nich odnosiła się do potrzeby, która była na szczycie. W końcu uświadomił sobie jedną bardzo ważną rzecz: ​​konieczne jest, aby ludzie dążyli do “samorealizacji” rozumianej jako stan duchowy, w którym osoba emanuje kreatywnością, tolerancją i mądrością.

Chodzi o stan, w którym osoba jest bliższa znalezieniu życiowego celu. Tego, który nadaje sens i którego potencjał jest połączony z innymi, aby budzić w nich dobro.

Z drugiej strony, w naszym społeczeństwie wielu ludzi wyznaje tak zwany “materializm duchowy”. Szukają w filozofiach, takich jak buddyzm, mindfulness czy joga sposobu na urzeczywistnienie siebie. Jakby przyrządzali coś w kuchni uważnie śledząc przepis. Ale aby wyżywić siebie samych, prowadzą w ten sposób do autentycznej tyranii ego.

Duchowa inteligencja nie ma na celu żywienia ego. Nie dąży do tego osobistego spełnienia, w którym wszystko, czego się nauczyliśmy odwraca się przeciwko nam. Jest to znalezienie życiowego celu i życie w harmonii z samym sobą, aby lepiej dotrzeć do innych. To połączenie się poprzez empatię, otwartość kogoś, kto czuje się dobrze z samym sobą, aby dać z siebie wszystko, co najlepsze w jego otoczeniu.

dłoń z ptakami

12 zasad duchowej inteligencji

Danah Zohar jest fizykiem, filozofką w MIT i psychologiem na Uniwersytecie Harvarda. Wiele głosów uważa ją za jedną z najlepszych współczesnych myślicieli. Jest też jednym z pionierów w promowaniu akceptacji duchowej inteligencji jako kolejnego aspektu, nad którym powinniśmy pracować.

Dokładnie w 2000 roku opublikowała książkę pt. “Łączenie z naszą duchową inteligencją” w bardzo konkretnym celu: określenie zasad, które kierują tego typu inteligencją.

Oto one:

  • Rozwinięcie świadomości samego siebie. Świadomość, jakie są nasze wartości, w co wierzymy, co nas określa.
  • Nauczyć się otwartości na to, co nas otacza poprzez odpowiedni wewnętrzny spokój, dzięki tej równowadze wolnej od lęków, obsesyjnych myśli, zmartwień…
  • Działanie zgodnie z naszymi zasadami i akceptacja konsekwencji.
  • Poczucie przynależności, związek z tym, co nas otacza.
  • Pielęgnowanie współczucia i empatii.
  • Docenianie ludzi za to, czym są, akceptując to, co nas różni.
  • Odwaga, by bronić naszych przekonań i wartości.
  • Bycie pokornym.
  • Nie bać się zadawać pytań, dowiedzieć się, dlaczego.
  • Mieć perspektywę i zmysł krytyczny.
  • Rozwijanie odpowiedniej odporności.
  • Mieć do czegoś powołanie.

Do czego tak naprawdę służy duchowa inteligencja?

Autorzy tacy jak Howard Gardner, Danah Zohar i Robert Emmons potwierdzają, że inteligencja duchowa pozwala im dostrzec bardziej znaczące związki między codziennym życiem a ich zmartwieniami.

Jest to, ich zdaniem, sposób na lepsze rozwiązywanie problemów poprzez jasne zrozumienie naszych celów. Pozwala nam unikać skupiania naszej uwagi na aspektach, które nie są warte zachodu. I skupić się na pracy nad tym, co ma znaczenie, co pozwala nam inwestować w prawdziwe szczęście.

Jednak nie brakuje też tej bardziej krytycznej wizji, która ostrzega nas przed czymś, co możemy lub nie wziąć pod uwagę. Myślenie w duchowy sposób, czyli duchowa inteligencja odbiera obiektywność naszym procesom poznawczym. Każe nam widzieć rzeczywistość z perspektywy zbyt subiektywnej.

W pewien sposób uniemożliwia nam rozwiązywanie problemów w bardziej obiektywny sposób, biorąc pod uwagę wielką złożoność, która pokazuje każdy z naszych scenariuszy.

kolorowy profil

Niezależnie od tego, duchowa inteligencja (a także teorii wielu inteligencji) nadal wzbudza kontrowersje, w których zawsze znajdziemy więcej minusów niż plusów. Nie możemy jednak ignorować zainteresowania, jakie wzbudza ono w dziedzinie rozwoju osobistego. Koniec końców, nic nie jest bardziej istotne dla człowieka, niż znalezienie życiowego celu. I bycie mu wiernym i życie zgodnie z własnymi przekonaniami.

To może Cię zainteresować ...
Inteligencja emocjonalna – 3 ćwiczenia pomagające ją zwiększyć
Piękno umysłu
Przeczytaj na Piękno umysłu
Inteligencja emocjonalna – 3 ćwiczenia pomagające ją zwiększyć

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czym jest inteligencja emocjonalna? Czy zastanawiałeś się, dlaczego jest tak ważna? Emocje istnieją, ponieważ d...


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • King, J. (2002). SQ: Spiritual intelligence: The ultimate intelligence. Psychology and Psychotherapy.
  • Zohar, D. (2010). Exploring spiritual capital: An interview with Danah Zohar. Spirituality In Higher Education Newsletter.
  • Selman, V., Selman, R. C., Selman, J., & Selman, E. (2005). Spiritual-Intelligence/-Quotient. College Teaching Methods & Styles Journal.
  • Zohar, D., & Marshall, I. (2002). Inteligencia espiritual. Mitos Autoayuda . Superación personal. https://doi.org/10.1098/rsta.2008.0026

Treści zawarte na Piękno Umysłu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie zastępują one diagnozy, porady ani leczenia u specjalisty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najlepiej skonsultować się z zaufanym specjalistą.