Dobry szef sprawia, że pracownicy też są lepsi

Dobry szef sprawia, że pracownicy też są lepsi

Ostatnia aktualizacja: 09 listopada, 2017

Dobry szef. Czy ktoś taki w ogóle istnieje? Słowo: “szef” zazwyczaj wzbudza w nas pewnego rodzaju nerwowość. Kiedy zastanowimy się nad tym pojęciem w głowie pojawia się obraz mężczyzny w marynarce z krawatem.

Zrzędliwy osobnik wymierzający kary, który może się na nas w każdej chwili wściec, jeśli nie postępujemy według jego oczekiwań. Zwłaszcza jeśli kiedykolwiek mieliśmy szefa, który pasuje do tego opisu. Dobry szef będzie budził zupełnie inne skojarzenia.

Kiedyś taki groźny i wymagający sposób postępowania z pracownikami był optymalnym sposobem upewnienia się, że będą wykonywać swoją pracę prawidłowo.

Strach był używany jako narzędzie do osiągnięcia lepszych rezultatów i większej wydajności. Oczywiście to nie działa w ten sposób, a najnowsze badania tylko to potwierdzają. Dobry szef nigdy nie będzie zastraszał pracowników.

Jeśli się nad tym zastanowić, strach nigdy nie sprawi, że pracownik stanie się wydajniejszy. Szczególnie jeśli mówimy o długotrwałej wydajności. Wywierając nacisk, grożąc lub wytykając błędy, jedyną rzeczą, którą osiągniemy, będą nieszczęśliwi pracownicy z niskim postrzeganiem własnej efektywności.

Ludzie, którzy są w stanie wykonywać powtarzające się zadania, ale mają trudności z wprowadzaniem innowacji, nie potrafią identyfikować się z firmą.

Osoba taka może stracić zainteresowanie pracą z powodu uczucia bezradności. Ponieważ nie wie, jak sprawić, aby jej szef był zadowolony. Może też zrezygnować z powodu znudzenia, braku motywacji lub odczuwać złość wobec firmy.

Wysokie oczekiwania przyczyniają się do niepokoju. A ten z kolei utrudnia osiągnięcie wydajności każdego człowieka, co może prowadzić do znacznego obniżenia poczucia własnej wartości pracownika.

Bycie szefem nie oznacza bycia liderem

Jak już powiedzieliśmy, szef powinien wykazywać się autorytetem przyznawanym przez hierarchię firmy a jego misją jest poprowadzić pracowników w sposób, który zwiększy ich wydajność. Z drugiej strony, aby być szefem, firma musi nie tylko uznać tę władzę, ale także swojego szefa jak również pracowników pod jego nadzorem.

Liderem jest jednak ktoś, kto prowadzi grupę, politykę czy pracę i prezentuje pewne postawy, które są korzystne dla pracy. Jego rola obejmuje więcej niż tylko wydawanie poleceń lub ochronę własnej pozycji. Polega także na motywowaniu pracowników oraz współpracy z nimi dla osiągnięcia wspólnego celu.

Szefowa z pracownikiem

Jeśli czytasz ten artykuł i posiadasz firmę zatrudniająca pracowników, najlepszą rzeczą dla ciebie i twojej firmy będzie poznanie sposobu prezentowania postaw lidera. Jeśli to zrobisz, osiągniesz dwie rzeczy. Twoja firma będzie się rozwijać, ponieważ wszyscy pracownicy będą bardziej wydajni. A co najważniejsze, utrzymasz zdrowe relacje z pracownikami, które zapewnią, że wszystko będzie zsynchronizowane a w pracy będzie panowała miła atmosfera.

Lider różni się od szefa tym, że nie chce utrzymać autorytetu tylko dlatego, że może. Nie uważa go również za przywilej który umożliwia wydawanie rozkazów wszystkim wokół. Lider organizuje grupę i prowadzi ją w systemie demokratycznym.

Ponadto lider słucha swoich pracowników, wiedząc, że każdy jest w stanie przyczynić się do czegoś nowego lub mieć dobre pomysły. Nie próbuje narzucać własnych myśli, lecz utrzymuje otwarty dialog z pracownikami lub próbuje przekonać ich używając przykładów i argumentów słownych.

Dobry szef – niełatwe zadanie

Szef budzi w swoich pracownikach strach. Gdy jest w pobliżu każdy go słucha, ale kiedy wychodzi, jest ostro krytykowany. Natomiast lider jest źródłem zaufania i generuje entuzjazm i emocje u swoich pracowników.

Dobry lider nie szuka błędów tylko w celu ukarania lub znalezienia winnego. To szef działa w ten sposób. Będzie szukać błędów, upominać, zawstydzać pracownika, a nawet grozi im zwolnieniem. Lider woli nagrodzić, jeśli zrobili coś dobrze, a jeśli popełniono błąd, pracuje wspólnie z pracownikiem, aby znaleźć rozwiązanie.

Liderem jest również ktoś, kto interesuje się pracownikami jako ludźmi. Ich życiem, tym czy są szczęśliwi czy też dba o ich dobre samopoczucie. Nie postrzega ich po prostu jako liczby, ani nie depersonalizuje ich. Zamiast tego rozumie, że jednym z jego ważniejszych obowiązków jest bycie dostępnym dla pracownika, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Im większe szczęście, tym większa produktywność

Firma nie zajdzie daleko, jeśli zamiast lidera będzie zarządzana przez szefa – tyrana. Pracownicy, którzy odczuwają strach odchodzą z obecnej pracy do takiej, która sprawi że poczują się bardziej użyteczni, spokojniejsi i zdecydowanie bardziej zadowoleni.

Udowodniono, że szczęście w miejscu pracy sprawi, że chcemy pracować więcej, doskonalić się i osiągać więcej celów.

Uśmiech narysowany na kartce - dobry szef

Z kolei złe relacje w pracy, zarówno z szefem, jak i z pozostałymi współpracownikami, wynagrodzenia nie odpowiadające naszej pozycji i odpowiedzialności, polityka, która wydają się faworyzować firmę i poczucie niesprawiedliwości, mogą sprawić, że staniemy się ofiarami wyczerpania i stresu w pracy.

Pracownik zacznie tracić poczucie własnej wartości i będzie sobie mówił: “nie jestem w stanie zrobić nic, by mnie docenili”, “być może nie jestem wystarczająco dobry do tej pracy”, “obawiam się powiedzieć szefowi o swoim pomyśle” itd.

Ta utrata zaufania do siebie jako pracownika i do szefa powoduje ogólne niezadowolenie, poczucie winy. Oraz tak dużą utratę motywacji, że przyczynia się ona to tego, iż pracownik będzie ograniczać się do wykonywania tylko i wyłącznie niezbędnego minimum.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.