Dlaczego ziewanie jest zaraźliwe?

Czy wiesz, że 60% ludzi ziewa, gdy widzą kogoś ziewającego? Dlaczego ziewanie jest zaraźliwe? Co na ten temat mówi nauka?
Dlaczego ziewanie jest zaraźliwe?

Ostatnia aktualizacja: 23 grudnia, 2020

Czy mówi Ci coś termin echofenomen? Opisuje on zjawisko, kiedy ludzie automatycznie powtarzają słowa lub czyny innych osób. Przykładem echofenomenu może być sytuacja, gdy widzimy, jak ktoś ziewa i niemal natychmiast sami też ziewamy. Ale dlaczego ziewanie jest zaraźliwe? Czy istnieją jakieś podstawy neuronowe wyjaśniające to zjawisko?

Psycholog Robert Provine (1986) powiedział, co następuje: „Ziewanie może mieć wątpliwe wyróżnienie jako najmniej rozumiane powszechne zachowanie ludzkie”. Czy po latach możemy rozwiązać tę zagadkę za pomocą neuronauki? Czy istnieje tylko jedno wytłumaczenie, czy więcej niż jedno? Dowiedzmy się.

Dlaczego ziewanie jest zaraźliwe?

Według badań Romero i wsp. (2014), chociaż wiele zwierząt ziewa, tylko ludzie, szympansy, psy i wilki wydają się mieć „zaraźliwe” ziewanie. Ale właściwie, dlaczego ziewanie jest zaraźliwe? Przyjrzyjmy się przypadkowi ludzi i tym, co na ten temat mają do powiedzenia niektóre z najważniejszych wyjaśnień.

Mężczyzna ziewa - dlaczego ziewanie jest zaraźliwe

Aktywacja obszaru ruchu

Grupa naukowców z University of Nottingham (Anglia) przeprowadziła w 2017 roku badania, które zostały opublikowane w Current Biology. W badaniach tych naukowcy próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego ziewanie jest zaraźliwe.

Według angielskich naukowców działanie to wynika z automatycznego odruchu w mózgu. Jest aktywowany dokładnie w obszarze odpowiedzialnym za kontrolowanie funkcji motorycznych.

Tak więc, zgodnie z badaniem, skłonność do powtarzania ziewania innych ludzi ma swoje źródło w pierwotnej korze ruchowej mózgu. Jest to obszar odpowiedzialny za wykonywanie ruchów poprzez impulsy neuronowe.

Na czym polegał eksperyment?

W badaniu wzięło udział łącznie 36 dorosłych ochotników. Nauczono ich, jak powstrzymać ziewanie, a następnie poproszono o obejrzenie klipów wideo przedstawiających ziewających ludzi. Na koniec policzono wszystkie wyemitowane ziewnięcia (w tym te stłumione).

Za pomocą technik przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) naukowcy przeanalizowali możliwy związek między podstawą neuronalną ziewania a pobudliwością motoryczną.

W ten sposób grupa odkryła, że ​​to, czy osoba jest podatna na „zaraźliwe ziewanie”, czy nie, zależy od pobudliwości korowej i fizjologicznego zahamowania pierwotnej kory ruchowej. To wyjaśniałoby, dlaczego niektórzy ludzie ziewają więcej, a inni mniej. Wyjaśnia również, dlaczego niektórzy ludzie kopiują ziewnięcia innych, a inni nie robią tego tak często.

Czy możemy powstrzymać ziewanie?

Czy więc można powiedzieć, że jesteśmy niemal zaprogramowani, aby zacząć ziewać, gdy widzimy, jak ktoś ziewa, czy też możemy kontrolować ten odruch? Zdaniem tych samych angielskich badaczy zdolność przeciwstawienia się tej infekcji jest ograniczona.

Co więcej, doszli również do wniosku, że fakt, że próbujesz stłumić ziewanie, może w rzeczywistości zwiększyć potrzebę ziewania.

W rzeczywistości, dzięki stymulacji elektrycznej, podczas eksperymentu byli w stanie zobaczyć, jak nasilająca się pobudliwość motoryczna zwiększa tendencję do podążania za ziewaniem innych ludzi. Zatem prawda jest taka, że ​​tak naprawdę nie możemy kontrolować „zaraźliwego ziewania”, ponieważ mamy do tego wrodzone predyspozycje.

Zrozumienie przyczyn niektórych zaburzeń

To badanie może faktycznie pomóc naukowcom badającym inne zaburzenia. Być może pozwolą dokładniej określić przyczyny zaburzeń, które zwiększają pobudliwość korową lub zmniejszają fizjologiczne zahamowania. Mowa tutaj między innymi o zaburzeniach, takich jak demencja, autyzm, epilepsja czy zespół Tourette’a.

W tych zaburzeniach pacjenci nie są w stanie uniknąć pewnych echofenomenów (takich jak ziewanie), echolalii (powtarzania słów lub zwrotów wypowiadanych przez drugą osobę) lub echopraksji (automatycznego powtarzania czynności drugiej osoby).

W związku z tym dyrektor badania, Georgina Jackson, profesor neuropsychologii poznawczej w Institute of Mental Health w Nottingham, wyjaśnia, co następuje.

„Sugerujemy, że odkrycia te mogą być szczególnie ważne dla lepszego zrozumienia związku między pobudliwością ruchową a występowaniem echofenomenów w szerokim zakresie stanów klinicznych, które zostały powiązane ze zwiększoną pobudliwością korową i / lub zmniejszonym hamowaniem fizjologicznym, takim jak padaczka, demencja, autyzm i zespół Tourette’a”.

-Georgina Jackson, dyrektor badań-

Ponadto Jackson dodaje, że może to pomóc pacjentom z zespołem Tourette’a poprzez zmniejszenie pobudliwości ruchowej, a następnie zmniejszenie tików.

Inne wyjaśnienia: empatia, genetyka i synchronizacja

Przed tym badaniem inni naukowcy próbowali na inne sposoby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ziewanie jest zaraźliwe. Wielu z nich sugerowało, że możliwym wyjaśnieniem jest wyrażanie empatii. Dlatego, gdy widzimy ziewającą osobę, nieświadomie okazujemy jej empatię. Wykonujemy ten sam gest, nie mogąc tego uniknąć, jakbyśmy byli odbiciem tej osoby.

Ta teoria ma wielu zwolenników. Sugeruje, że umiejętność interpretowania tego, jak czują się inni, ma doprowadzać nas do postawienia się na ich miejscu lub do poczucia się w ten sam sposób, nawet w tak „podstawowych” działaniach jak ziewanie.

W rezultacie, gdy widzisz, jak ktoś inny ziewa, nie jesteś w stanie powstrzymać się przed zrobieniem tego samego.

Niektóre badania, które próbują wyjaśnić, dlaczego ziewanie jest zaraźliwe, odwołują się do aktywacji pewnych obwodów mózgowych charakterystycznych dla empatii. To są obwody, które zawierają słynne neurony lustrzane.

Według tego wyjaśnienia te neurony mają działać jako wewnętrzny odruch takich samych wykonywania ruchów, jakie obserwujemy u innych ludzi.

Synchronizacja grupy

Inne możliwe wytłumaczenie tego zjawiska ma związek z komunikacją i synchronizacją. W związku z tym badacz i profesor psychologii Matthew Campbell stwierdza, co następuje:

„Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że u gatunków społecznych, które koordynują swoje poziomy aktywności, kopiowanie ziewania może pomóc zsynchronizować grupę”.

-Matthew Campbell-

To wyjaśnienie sugeruje następowanie działania naśladowczego, gdzie naśladowanie ziewania ma wprowadzać grupę w synchronizację. Campbell mówi, że możemy to zaobserwować także w naszych nawykach żywieniowych. Kiedy przychodzi czas na jedzenie, wszyscy stają się głodni i też jedzą.

Patrząc z tej perspektywy możemy rozważyć jedzenie jako zaraźliwe. Może to być również wyjaśnienie, dlaczego mniej lub bardziej świadomie naśladujemy ruchy i postawy innych ludzi.

Krótko mówiąc, ziewanie jest zaraźliwe, co wyjaśniają dwa główne, przedstawione powyżej podejścia. Możesz wybrać tp wyjaśnienie, które uważasz za właściwe!


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Georgina, M. Jackson et al. (2017). A neural basis for contagious yawning. Current Biology. DOI: 10.1016/j.cub.2017.07.062.
  • Romero T, Ito M, Saito A, Hasegawa T (2014). Social Modulation of Contagious Yawning in Wolves. PLoS ONE 9(8): e105963. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0105963

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.