Jak depresja wpływa na postrzeganie samego siebie

Depresja wpływa na postrzeganie samego siebie. Istnieje szereg zmian korowych, które wyjaśniają tę zmianę. Przyjrzymy się temu bliżej.
Jak depresja wpływa na postrzeganie samego siebie

Ostatnia aktualizacja: 20 maja, 2022

Depresja wpływa na postrzeganie samego siebie. Ten związek znacznie utrudnia powrót do zdrowia. W rzeczywistości prawie niemożliwe jest postrzeganie samego siebie w pozytywnym świetle, gdy nasz umysł karze nas coraz bardziej negatywnymi i wyczerpującymi sądami wartościującymi. Kiedy tak się dzieje, nie ma sensu mówić, że „Musisz kochać siebie bardziej”, ponieważ nasz mózg po prostu odpowiada: „Po co?”.

To prawda, że tendencyjna samoocena i niska samoocena są częścią podłoża zaburzeń nastroju. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona. To dlatego, że ten stan psychiczny jest procesem, który zaczyna się od wielu czynników, nigdy od jednego. Kiedy żyjemy z zaburzeniami psychicznymi, nasza opinia o sobie stopniowo słabnie. Istnieje cała seria biologicznych mechanizmów, które koordynują tego typu destrukcyjne postrzeganie siebie.

Jaźń opiera się na złożonych procesach mózgowych, które ulegają zmianom, zwłaszcza gdy cierpimy na zaburzenia psychiczne.

Smutny mężczyzna. Niskie postrzeganie samego siebie
Chociaż prawdą jest, że zaniżone postrzeganie samego siebie jest cechą depresji, to poczucie własnej wartości jest bardziej dotknięte podczas tego zaburzenia psychicznego.

Depresja a zaniżone postrzeganie samego siebie

Depresja ma wielu antagonistów. Na przykład jest smutek, poczucie winy, nienawiść do samego siebie, beznadziejność, niska samoocena, samoocena, a nawet strach. Rzeczywiście, niewiele jednostek klinicznych jest tak złożonych i zawiera tak wiele czynników, które wpływają na ich wygląd i rozwój. Należą do nich czynniki genetyczne i społeczne.

Sama negatywna samoocena nie wystarczy do zbudowania czarnej dziury depresji. Niemniej jednak staje się coraz bardziej oczywiste, że to zaburzenie stopniowo podkopuje, zmniejsza i osłabia sposób, w jaki siebie postrzegamy. To wyjaśnia wyczerpujące wewnętrzne narracje tych, którzy na to cierpią. W niektórych przypadkach odpowiada to również za ich opór przed pójściem do przodu i poprawą ich kondycji.

Niska samoocena i krucha samoocena przyczyniają się do depresji, a stają się jeszcze gorsze, jeśli nie stosujemy strategii radzenia sobie. Możemy nawet osiągnąć niepokojące i dramatyczne granice.

Budowanie siebie lub sposobu widzenia siebie

Jaźń lub wyobrażenie/postrzeganie nas samych jest budowane poprzez różne wymiary. Na przykład jest aspekt społeczny. Obejmuje to naszą edukację, środowisko, relacje i doświadczenia, które pozwalają nam budować część tego postrzegania. W rzeczywistości to, w co wierzymy, że inni o nas myślą, plus nasza własna opinia, konfiguruje ważną część naszej samooceny, samoświadomości i obrazu siebie.

Uniwersytet w Salzburgu przeprowadził badania, które wskazują, że osoby o niskiej samoocenie wykazują mniejszą objętość istoty szarej w różnych obszarach mózgu. Zwłaszcza w tych związanych z regulacją emocji, postrzeganiem siebie i teorią umysłu (przypisywanie myśli i intencji innym ludziom).

Jaźń jest subtelną kombinacją aspektów społecznych, a także biologicznych. Dlatego stany psychiczne, takie jak depresja, mogą zmniejszać lub osłabiać obraz siebie. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy był wcześniej kruchy.

Depresja wpływa na samoświadomość

University of Melbourne opublikował artykuł, który zagłębił się w to, jak depresja wpływa na naszą samoocenę i opinie, które budujemy na swój temat. Podobnie jak w przypadku poprzednich badań, twierdzi, że ten wymiar jest podtrzymywany w złożonych i hierarchicznych procesach mózgowych.

Istnieją obszary podkorowe i sieci korowe, które mogą dodatkowo zniekształcać i osłabiać naszą percepcję, gdy cierpimy na zaburzenia nastroju. Warunek powoduje również zmianę neuroprzekaźników. Oznacza to mniej połączeń międzyneuronalnych i zmniejszenie plastyczności mózgu.

Cały ten neurochemiczny kontekst zmienia nasze narracje i intensyfikuje negatywną rozmowę wewnętrzną. Rzeczywiście, depresja nie tylko blokuje naszą zdolność dostrzegania dalszych możliwości, ale także osłabia nasz obraz siebie. Nie wierzymy, że zasługujemy na szczęście i dobre samopoczucie. Co więcej, postrzegamy siebie jako niezdolnych do osiągnięcia tego, czego chcemy i pozostawienia za sobą cierpienia.

Smutna kobieta
Osoby z depresją wzmacniają negatywny i wyczerpujący dialog wewnętrzny, który dodatkowo fragmentuje ich obraz siebie.

Praca z obrazem siebie i poczuciem własnej wartości podczas depresji

Niewiele rzeczywistości jest bardziej terapeutycznych niż promowanie współczującego, pełnego szacunku i odpornego dialogu wewnętrznego. Jeśli jednak cierpisz na depresję, nie będziesz w stanie zrobić tego samodzielnie. Nie będziesz też w stanie połączyć się w motywujący i pełen nadziei sposób ze swoim otoczeniem i rzeczywistością społeczną, jeśli w środku zdominują cię wysoce negatywne i katastroficzne osądy.

Ponieważ depresja wpływa na twoją samoświadomość, a twoje ja jest w nieustannym kryzysie, jest tylko jedno wyjście. To jest terapia psychologiczna i farmakologiczna.

Leki będą w stanie oddziaływać na chemię twojego mózgu. Będzie to promować komunikację w obwodach komórek nerwowych mózgu, aby regulować nastrój. Podejściu farmakologicznemu należy jednak towarzyszyć terapią. To dlatego, że musisz poprawić swoje wzorce myślowe i przełamać przekonania i patologiczne schematy, które wzmacniają twój dyskomfort i negatywny obraz siebie.

W rzeczywistości leczenie depresji zawsze wymaga wieloczynnikowych ram, w których można zintegrować nowe nawyki życiowe i lepsze zarządzanie emocjami. Obejmuje to nawet przeformułowanie celów, wartości i istotnych znaczeń. W końcu twoje poczucie siebie jest podstawą twojego dobrego samopoczucia. Dlatego musisz się tym zająć. To jest to, co cię definiuje.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.