Dobry lider - najważniejsze cechy, jakie powinien posiadać

Dobry lider - najważniejsze cechy, jakie powinien posiadać

Ostatnia aktualizacja: 03 marca, 2019

Dobry lider powinien być w każdym zespole w pracy, aby pomagać rozwijać się ekipie i osiągać cele w przyjemnej atmosferze. Taka osoba musi mieć serię dość wymagających cech, które odróżniają ją od innych. Dobry lider musi wczuwać się w innych, organizować zadania i zarządzać czasem, a także prowadzić swoich kolegów.

Taka osoba powinna mieć dobre cechy intelektualne i komunikacyjne. Jednak musi mieć również inne ważne atrybuty.

Przyjrzyjmy się głównym cechom, które charakteryzują dobrych liderów.

“Zyskujesz najlepszy wysiłek ze strony innych, nie przez zapalenie ognia pod nimi, ale przez budowanie ognia wewnątrz.”

-Bob Nelson-

1. Dobry lider posiada dobre umiejętności komunikacyjne

Po pierwsze, lider musi wiedzieć, jak działać na dwa sposoby:

 • Lider musi być w stanie jasno wyrazić swoje pomysły i upewnić się, że osoby, z którymi pracuje, rozumieją te informacje.
 • Musi być w stanie słuchać i brać pod uwagę opinie kolegów z pracy i podwładnych oraz ewentualne skargi. Pozwoli mu to lepiej zrozumieć środowisko pracy.
Dobry lider pracownicy

2. Dobry lider jest inteligentny emocjonalnie

Inteligencja emocjonalna odnosi się do umiejętności radzenia sobie z emocjami i uczuciami. Dotyczy to zarówno własnych emocji, jak i emocji innych ludzi. Ponadto inteligencja emocjonalna bierze pod uwagę umiejętność rozpoznawania różnych uczuć i wykorzystywania tych informacji do komunikowania się precyzyjnie i odpowiednio.

Dobrzy liderzy muszą wiedzieć, jak zarządzać swoimi emocjami ale także emocjami swoich współpracowników, aby lepiej zrozumieć skutki swoich decyzji. Amerykański psycholog Daniel Goleman wskazał pięć głównych elementów inteligencji emocjonalnej w przywództwie:

 • Samoświadomość
 • Samoregulacja
 • Motywacja
 • Empatia
 • Umiejętności społeczne

Im lepiej lider zarządza każdym z tych obszarów, tym bardziej jest inteligentny emocjonalnie.

3. Dobry lider ma zdolność do określania jasnych celów

Niezrozumienie wyznaczonych celów jest ogromnym problemem wielu zespołów w pracy, ponieważ może to prowadzić do stresu i emocjonalnego zmęczenia.

Lider musi być w stanie jasno określić cele zespołu w pracy i upewnić się, że wszyscy członkowie zespołu są tego świadomi.

4. Ma dobre umiejętności planowania

Jako dobry dodatek do poprzedniego, lider musi również odpowiednio planować projekty, nad którymi będzie pracował jego zespół. W ten sposób łatwiej będzie osiągnąć cele. Ponadto, jego koledzy będą mieli lepiej określony sposób działania.

5. Pomaga swoim kolegom

Dobrzy liderzy muszą pomagać wszystkim pracownikom w postępowaniu oraz w rozwiązywaniu ich problemów zawodowych w odpowiedni sposób. Liderzy powinni być postrzegani jako system wsparcia, a nie jako autorytarna postać.

Zespół w pracy i lider

6. Dobry lider jest innowacyjny

Dobrzy liderzy zawsze wprowadzają innowacje. Znalezienie nowych sposobów rozwiązywania problemów i wykonywania zadań ma fundamentalne znaczenie. Dlatego liderzy powinni rozumieć najbardziej konserwatywne i tradycyjne techniki i wykorzystywać je na nowe sposoby lub wiedzieć, kiedy alternatywne rozwiązanie może działać lepiej.

7. Ponosi odpowiedzialność

Dobrzy liderzy powinni mieć poczucie odpowiedzialności. Ponieważ są odpowiedzialni za zespół, muszą umieć przyznać się do swoich błędów i ponosić za nie odpowiedzialność.

8. Dobry lider zawsze musi być informowany

Lider musi być odpowiednio poinformowany o projektach, nad którymi pracuje jego zespół. W związku z tym musi wiedzieć wiele o podobnych projektach, aby mieć szeroką i obiektywną perspektywę. Musi także wiedzieć, jak się mają sprawy. Aby móc to zrobić, powinien nawiązać kontakty towarzyskie z członkami swojego zespołu w zdrowy sposób.

To są niektóre cechy, które charakteryzują dobrego lidera. To one pomagają wszystkim członkom zespołu w pracy postrzegać swojego lidera jako kogoś zdolnego i nadającego się do tego stanowiska. Dobry lider nie tylko organizuje, zarządza i planuje, ale także odnosi się z empatią i współpracuje z innymi.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Goleman, D. (2018). What makes a leader? In Military Leadership: In Pursuit of Excellence. https://doi.org/10.4324/9780429495007
 • Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H., & Fetter, R. (1990). Transformational leader behaviors and their effects on followers’ trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors. The Leadership Quarterly. https://doi.org/10.1016/1048-9843(90)90009-7
 • Brunell, A. B., Gentry, W. A., Campbell, W. K., Hoffman, B. J., Kuhnert, K. W., & Demarree, K. G. (2008). Leader emergence: The case of the narcissistic leader. Personality and Social Psychology Bulletin. https://doi.org/10.1177/0146167208324101
 • Zaccaro, Stephen, J., Kemp, C., & Bader, P. (2004). Leader Traits and Attributes. In The Nature of Leadership.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.