Angela Duckworth i jej teoria uporu

Angela Duckworth i jej teoria uporu

Ostatnia aktualizacja: 17 maja, 2021

Jak można przewidzieć czy dana osoba odniesie sukces czy też nie? Autorka Angela Duckworth za nadrzędny czynnik prognostyczny sukcesu uznaje upór danej osoby. Co to dokładnie oznacza? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Czy talent to coś, z czym się rodzimy, czy coś, co możemy wyrobić? To jedno z pytań, które stawia sobie amerykańska pisarka Angela Duckworth w swojej teorii uporu. Twierdzi, że rozwój osobisty osiągany przez pasję i wytrwałość pomaga ludziom osiągać ich cele.

Duckworth podzieliła się swoimi pomysłami w swojej książce Grit: The Power of Passion and Perseverance (Upór: Potęga pasji i wytrwałości). Krytycy z gazet i magazynów oszaleli na punkcie książki Duckworth i jej pomysłów, które zyskały popularność na całym świecie.

Pochodzenie teorii “uporu”

W lato 2004 r. Angela Duckworth przeprowadziła badanie na próbie ponad 1000 młodych kadetów z United States Military Academy (USMA), znanej również jako West Point. Ci młodzi kadeci byli na pierwszym roku, który nazywa się “barakami bestii” z powodu ogromnych wyzwań natury fizycznej i akademickiej.

Rysunek mężczyzny idącego po schodach

W trakcie siedmiotygodniowego treningu kadeci trenowali non stop przez 17 godzin. Fizycznie wymagające testy pomagają szkole zatrzymać najlepszych kandydatów, ponieważ po pierwszym treningu tracą setki chętnych. W tym kontekście Duckworth była zainteresowana cechami uczestników, które determinowały ich sukces (lub jego brak) podczas testów.

Aby je poznać, Duckworth stworzyła test badający umiejętności przywódcze, osiągi fizyczne, wytrwałość oraz umiejętność osiągania długoterminowych celów. To właśnie połączenie tych cech zostało nazwane przez Duckworth “uporem”.

Wyniki, które otrzymała, pozwoliły jej opracować niezwykle dokładne prognozy, które w końcu wykorzystała jako źródła w swojej przyszłej książce.

Angela Duckworth i podstawy jej teorii

Duckworth nie uważa, że edukacja, inteligencja, rodzina lub kwestie finansowe to czynniki, które determinują sukces. Chociaż wszystkie z tych kwestii wywierają wpływ na Twoją osobistą i profesjonalną ścieżkę, Duckworth twierdzi, że najważniejszą rolę odgrywa Twój charakter.

The New York Times podsumował jej koncepcję następującym równaniem: “Talent + Wysiłek = Umiejętność. Umiejętność + Wysiłek = Osiągnięcie”.

Jedna z podstaw teorii uporu zakłada, że “wysiłek liczy się podwójnie”. Oznacza to, że wytrwałość to czynnik, który determinuje sukces. Tym samym każdy, bez względu na swoją sytuację, może nauczyć się rozwijać każdą umiejętność, jeśli tylko będzie wystarczająco się starać.

Angela Duckworth wierzy, że upór to najlepszy czynnik prognostyczny sukcesu, ważniejszy nawet od ilorazu inteligencji. Teoria ta przekonuje, że talent jest tworzony, a nie wrodzony. Autorka twierdzi, że jeśli byłoby na odwrót, każdy by się poddawał wraz z natknięciem się na jakąś przeszkodę.

Dlatego też każda uparta i pełna nadziei osoba ma szansę odnieść sukces. Z kolei Juan Carlos Cubeiro, ekspert w dziedzinie rozwoju przywództwa, wierzy, że istnieją cztery kluczowe czynniki, które pomagają rozwijać upór: zainteresowanie, praktyka, cel i nadzieja.

Rysunek kobiety na linii wznoszącej

Czy ta teoria jest słuszna?

Niestety teoria Duckworth jest podobna do innych obecnych teorii, na przykład teorii kultury wysiłku. To sprawiło, że ludzie wątpili w zasadność i skuteczność jej pomysłów, zwłaszcza w przypadku wpajania tych zasad uczniom.

Co więcej, niektóre osoby uznały jej teorię za bazującą na uprzedzeniach klasowych i rasistowską, ponieważ badała jedynie uprzywilejowane grupy studentów ze szkół Ligi Bluszczowej i West Point. Dlatego też jej atrakcyjną teorię można stosować jedynie w przypadku osób, które już znajdują się w uprzywilejowanych sytuacjach.

To wykracza przeciwko samej podstawie teorii Duckworth, która zakłada, że każdy może odnieść sukces, jeśli tylko będzie starał się wystarczająco mocno.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.