Związek między ADHD a nadużywaniem substancji odurzających

Czy wiesz, jak ADHD wiąże się z nadużywaniem substancji? Czy ADHD zwiększa ryzyko uzależnienia? Dowiedz się tutaj.
Związek między ADHD a nadużywaniem substancji odurzających

Ostatnia aktualizacja: 14 listopada, 2022

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) został zidentyfikowany w prawie wszystkich kulturach. Badania demograficzne na ten temat wskazują, że cierpi na niego około 5% dzieci i 2,5% dorosłych. Chociaż uzależnienia od substancji są stosunkowo częstsze wśród dorosłych z ADHD niż w populacji ogólnej, związek między ADHD i używaniem substancji jest obecny tylko u niewielkiej liczby dorosłych.

Z drugiej strony wiadomo, że cechy ADHD zwiększają prawdopodobieństwo, że młodzież rozwinie jakiś rodzaj uzależnienia. Rzeczywiście, dzieci z ADHD mają tendencję do odczuwania skutków działania substancji z większą intensywnością. Dlatego ryzyko zachorowania na nałóg i jego progresji (czas potrzebny na rozwinięcie się nałogu) jest większe.

„Wiemy, że jednym z długoterminowych skutków ADHD jest zwiększone ryzyko zażywania substancji. Badania wykazały, że dzieci z ADHD są dwa do trzech razy bardziej narażone na nadużywanie substancji niż dzieci w populacji ogólnej”.

-Instytut Umysłu Dziecka-

dziecko z deficytem uwagi
ADHD zwiększa ryzyko uzależnienia.

ADHD

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11 ), opisuje ADHD jako uporczywy wzorzec nieuwagi lub nadpobudliwości i impulsywności, który trwa dłużej niż sześć miesięcy. Ten wzorzec zaczyna się w okresie rozwojowym dziecka, zwykle około wczesnego do połowy dzieciństwa.

Różne rodzaje ADHD

Istnieją różne podtypy ADHD w zależności od objawów. Na przykład:

  • Przeważnie nieuważna prezentacja. Ten typ ADHD występuje częściej u dorastających dziewcząt i kobiet. Dominuje w nim selektywne upośledzenie uwagi i zwykle negatywnie wpływa to na pracę naukową chorego. Dzieje się tak, ponieważ osoby te mają trudności z skierowaniem uwagi i skupieniem się na czymś, nie pozwalając innym bodźcom na przerwanie zadania. Na przykład zwracanie uwagi na nauczyciela, ignorując odgłosy w klasie. To najczęstszy typ ADHD.
  • Przeważnie prezentacja hiperaktywno-impulsywna. To najbardziej konfliktowy podtyp. Charakterystyczna dla tego typu jest aktywność wysokoenergetyczna, pojawiająca się zwłaszcza w sytuacjach siedzących, nudnych i mocno ustrukturyzowanych. Na przykład podczas lekcji w klasie. Ponadto nadpobudliwość wydaje się być większa w obecności matki i nauczycieli.
  • Połączona prezentacja. Występują objawy nieuwagi, nadpobudliwości i impulsywności. Ten typ występuje częściej u chłopców i mężczyzn. Jest również ściśle związany z antyspołecznym zaburzeniem osobowości. Gdy pojawia się zarówno nadpobudliwość, jak i nieuwaga, pogorszenie, jakie choroba powoduje w życiu chorego, jest większe. W tym podtypie dominuje deficyt ciągłej uwagi. To umiejętność utrzymania uwagi na określonej czynności przez określony czas. Na przykład zwracanie uwagi na nauczyciela przez 30 minut.

„Dzieci z ADHD mogą również zmagać się z niską samooceną, problemami w związkach i słabymi wynikami w szkole. Czasami objawy ustępują wraz z wiekiem. Jednak niektórzy ludzie nigdy w pełni nie wyrastają z objawów”.

-Mayo Clinic-

Te manifestacje muszą być obecne w więcej niż jednym kontekście. Na przykład w szkole, w domu, w pracy, w przedszkolu, w parku lub na zajęciach pozalekcyjnych. Objawy mogą się różnić w każdym z nich. Dzieci z ADHD są również bardziej drażliwe i mają bardziej zagrożoną stabilność emocjonalną.

ADHD i używanie substancji

Te dzieci są bardziej nadpobudliwe, bardziej impulsywne, a ich umysły poruszają się w szybszym tempie, co czasami jest dla nich męczące. Mają tendencję do skłaniania się do substancji, które zmniejszają tempo ich myśli.”

-Instytut Umysłu Dziecka-

Aby zrekompensować nadpobudliwość i impulsywność, które charakteryzują te dzieci, często wchodzą one w kontakt z takimi substancjami, jak marihuana, czyli najczęściej spożywana substancja, alkohol lub nikotyna. Wśród skutków marihuany są łagodne uspokojenie i euforia.

Wspomnieliśmy już, że dzieci z ADHD mają zaburzoną uwagę, zarówno selektywną, jak i trwałą. Często atrakcyjne jest dla nich stosowanie substancji pobudzających, takich jak nikotyna czy kokaina. To dlatego, że sprawiają, że czują się oni dobrze. Jednak zidentyfikowano również dodatkowe czynniki ryzyka, jeśli chodzi o nadużywanie substancji.

  • Dzieci z ADHD częściej cierpią na współwystępujące zaburzenia, takie jak zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne lub zaburzenia opozycyjno-buntownicze.
  • Dzieci z ADHD często mają trudności w szkole lub mają problemy z przystosowaniem się. Mogą również „przyciągnąć” inne dzieci, zarówno z ADHD, jak i bez, ale które mają te same trudności. Mają tendencję do wchodzenia w interakcje z innymi dziećmi, które prezentują ryzykowne zachowania i używanie substancji, co stwarza okazję do eksperymentowania z nimi.

„Tak więc, gdy dzieci poznają substancję, która je uspokaja, czują się dobrze. Próba angażowania się w bardziej produktywne zachowania w celu radzenia sobie z ADHD, takie jak medytacja lub chodzenie na spacer, staje się znacznie trudniejsza, ponieważ substancja zapewnia tak szybką poprawę”.

-Jeannette Friedman-

Nastolatek z problemami z koncentracją
Zaleca się rozmawiać o lekach i ich działaniu z dziećmi i młodzieżą cierpiącą na ADHD.

Co zrobić, gdy dziecko ma ADHD i używa substancji?

Najważniejszą rzeczą, jaką mogą zrobić rodzice, jest zapewnienie swoim dzieciom specjalistycznej opieki, której potrzebują. Dlatego dziecko powinno zostać jak najszybciej zbadane i wdrożone muszą być niezbędne środki. Zwłaszcza jeśli pojawiają się nietypowe zachowania niepokoju, rozproszenia lub zapominania.

Child Mind Institute proponuje szereg prostych wskazówek. Mogą być pomocne, jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji.

  • Porozmawiaj ze swoimi dziećmi o nadużywaniu substancji w młodym wieku. Wyjaśnij, że ADHD czyni je bardziej podatnymi na uzależnienie w porównaniu z rówieśnikami bez ADHD. Zajmij stanowisko bez osądzania.
  • Nie bądź nadmiernie pobłażliwy. Innymi słowy, nie rób zbyt wielu ustępstw. Twoje dziecko musi nauczyć się radzić sobie z wyzwaniami. Jeśli nie nauczą metod radzenia sobie z nimi, mogą sięgnąć po substancję, która zmniejszy ich niepokój.
  • Utrzymuj pozytywną komunikację. Trudności są ważne, a ich identyfikacja ma kluczowe znaczenie. Jednak wielokrotne wskazywanie ich nie sprawi, że odejdą. Postaraj się przekazać dziecku tego rodzaju wiadomości, które do niego docierają, i pozwól mu robić postępy w kierunku dobrze dostosowanej przyszłości.

Nie przestawiaj mebli. Naucz ich omijać te meble.”

-Jeanette Friedman-

Autorzy badania zachęcają rodziny nie tylko do szukania zespołu profesjonalistów w celu oceny i leczenia ADHD ich dzieci, ale także do pracy nad nawiązaniem z nimi pozytywnych relacji. Ponadto zalecają, aby w przypadku ciągłego konfliktu mogli szukać pomocy w różnych ramach terapeutycznych.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.