Wsparcie emocjonalne i jego znaczenie dla rozwoju mózgu dziecka

Wsparcie emocjonalne i jego znaczenie dla rozwoju mózgu dziecka

Ostatnia aktualizacja: 02 maja, 2018

Badania pokazują, że wsparcie emocjonalne w dzieciństwie, szczególnie w pierwszych latach życia dziecka, jest bardzo ważne. Wpływa na emocje dziecka, a także na rozwój jego mózgu. Środowisko w jakim znajduje się dziecko ma kluczowe znaczenie. Pomaga mu opracować narzędzia do regulacji emocji i cieszyć się dobrym zdrowiem psychicznym.

Wsparcie emocjonalne w dzieciństwie pozwala na stabilne połączenie między dzieckiem a opiekunem dziecka. Ta więź zapewnia zaspokojenie jego potrzeb. To szansa na stworzenie intymnej więzi emocjonalnej. Przyczynia się do bezpiecznego i zdrowego przywiązania.

 

Matka z synkiem.

Oprócz oczywistych korzyści płynących z odpowiedniego wsparcia emocjonalnego naukowcy badali także jego wpływ na różne dziedziny. Zauważono korzyści w zakresie zdrowia psychicznego i regulacji emocjonalnej dziecka. Stwierdzono również, że wsparcie emocjonalne u dziecka wpływa na rozwój poznawczy.

Wsparcie emocjonalne w dzieciństwie

Dzieciom brakuje zdolności do samodzielnego regulowania emocji. Fizyczny, jak również emocjonalny kontakt stanowi dla nich pocieszenie, gdy tego potrzebują. Z czasem dzieci uczą się samodzielnie regulować emocje. Zaczynają opracowywać narzędzia, aby mogły to robić bez pomocy opiekunów.

Ta wczesna więź ma bezpośredni wpływ na mózg. Musimy pamiętać, że biologia, środowisko i zdolności umysłowe są związane z rozwojem mózgu. Dlatego dorastanie w środowisku bogatym w zewnętrzną stymulację pomaga mózgowi dojrzeć.

Dzieciństwo to delikatny okres, w którym rozwijają się ważne aspekty związane z konsekwencjami długoterminowymi. Na tym etapie dzieci zaczynają odnosić się do otoczenia i gromadzić nowe informacje. Ich mózgi znajdują się w szczycie rozwoju a neuroplastyczność jest w decydującym momencie. Środowisko w dużym stopniu determinuje kierunek i tempo rozwoju.

Wsparcie emocjonalne w dzieciństwie i rozwój hipokampa: badania naukowe

Doktor Joan Luby przeprowadziła badanie, aby dowiedzieć się, jaki wpływ na mózg ma wsparcie emocjonalne w dzieciństwie. Naukowcy przeprowadzili eksperyment laboratoryjny, aby sprawdzić swoją hipotezę. W warunkach laboratoryjnych niezależni obserwatorzy obserwowali dziecko i jego matkę w sytuacji stresującej dla dziecka.

W sytuacji eksperymentalnej dziecko miało w swoi zasięgu prezent, którego nie wolno mu było otworzyć. Przez osiem minut musiało czekać, podczas gdy naukowcy odnotowywali w jaki sposób towarzysząca mu matka udziela wsparcia. Następnie przeprowadzili trzy badania mózgów dzieci w wieku od wczesnego dzieciństwa do wieku dojrzewania.

Zapłakany chłopiec.

Jak się okazuje, hipokamp u dzieci, które uzyskały większe wsparcie emocjonalne od swoich matek, rósł dwa razy szybciej niż u dzieci, które otrzymywały mniej wsparcia od swoich matek. Według autorów, wyniki pokazują, że na wzrost hipokampu wpływa wczesne doświadczenie macierzyńskiego wsparcia.

Podstawowe wnioski z badania

Z powyższego badania możemy wyciągnąć trzy wnioski. Po pierwsze, wsparcie emocjonalne w dzieciństwie ma długoterminowy wpływ na wielkość hipokampu. Hipokamp jest obszarem mózgu, który kontroluje emocje, uczenie się i pamięć. Dlatego odgrywa ważną rolę w rozwoju.

Dziecko i trybiki w mózgu.

Istnieje bardzo wrażliwy okres, podczas którego wysoki poziom wsparcia emocjonalnego ma większy wpływ na rozwój hipokampu. Naukowcy odkryli, że ma ono ważniejsze znaczenie i jest skuteczniejsze raczej w wieku przedszkolnym niż później. Możemy więc stwierdzić, że nie tylko ilość wsparcia emocjonalnego ma znaczenie, ale także to, w jakim momencie jest odbierane

Zdrowy rozwój mózgu prowadzi do lepszego zdrowia emocjonalnego. Dlatego kluczowe znaczenie ma środowisko. Nie tylko do nauki, ale także do rozwoju fizycznego i emocjonalnego. Nie zmniejsza to jednak znaczenia genetyki. Pokazuje raczej znaczącą rolę, jaką nasze otoczenie odgrywa w rozwoju naszego mózgu. To jest okno możliwości dla naszych dzieci, którego nigdy nie powinniśmy zamykać. Dla ich własnego dobra i dlatego, że je kochamy.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.