Wrogość w związku jest preludium do jego końca

Wrogość w związku ma miejsce wtedy, gdy jesteś w sytuacji pozornego spokoju i nagle Twój przyjaciel, członek rodziny lub inna ważna dla Ciebie osoba potajemnie wypowiada Ci wojnę. Jaki jest najlepszy sposób na stawienie czoła tej sytuacji?
Wrogość w związku jest preludium do jego końca

Ostatnia aktualizacja: 15 października, 2020

Wrogość w związku przejawia się jako postawa pełna pogardy ze świadomym zamiarem wyrządzenia krzywdy drugiej osobie. Ten zamiar przejawia się na różne sposoby. Na przykład, dana osoba może wyrażać to potajemnie lub poprzez plotki i oszczerstwa lub bardziej otwarcie poprzez bezpośrednie werbalne lub fizyczne ataki.

Wrogość w związku jest nieprzyjemnym przeżyciem emocjonalnym, ponieważ nie wynika z sytuacji typowej dla opozycji, wojny czy konkurencji. To bardziej uczucie skierowane do ważnej osoby, przyjaciela lub rodzeństw. Ogólnie wobec kogoś, kto miał stanowić formę „przyjaznego otoczenia”.

„Wrogość, złośliwość i sadyzm są wynikiem bezradności i wstrętu do siebie; że wszystkie są wytwarzane przez adaptację do hiperkrytycznej rzeczywistości społecznej i nie można ich przypisać wrodzonej agresji ”.
-Arno Gruen-

Wrogość w związku ma miejsce wtedy, gdy jesteś w sytuacji pozornego spokoju i nagle Twój przyjaciel, członek rodziny lub inna ważna dla Ciebie osoba potajemnie wypowiada Ci wojnę. Jaki jest najlepszy sposób na stawienie czoła tej sytuacji?

Jak odczuwa się wrogość w związku?

Najlepszym sposobem zrozumienia wrogości jest jej doświadczanie. Ludzie rzadko o tym zachowaniu zapominają. Bycie obiektem ataków, przed którymi trudno się obronić, jest bardzo niekomfortowe, ponieważ są one zazwyczaj pasywne. Zwłaszcza jeśli te ataki są spowodowane przez kogoś ważnego dla Ciebie.

Sprzeczka rodzinna

Tak więc wrogość w związku może przekładać się na zachowania takie jak:

 • Nieustanny i zawoalowany atak lub podważanie Twoich postaw i opinii.
 • Kiedy ktoś używa Twoich słów jako broni przeciwko Tobie. To prawie tak, jakby ten ktoś próbował zastawić pułapkę, aby „ujawnić” to, czego nigdy nie zamierzałeś powiedzieć.
 • Krytyka licznych aspektów Twojego życia, które mają niewiele lub nie w ogóle mają nic wspólnego z sytuacją w danym momencie. Na przykład, ktoś w sposób zaskakujący i bez zgody wydobywa pewne szczegóły lub Twoje doświadczenia związane z innymi osobami, gdy jesteś obecny w towarzystwie.
 • Bezpośrednia lub pośrednia presja, której celem jest, byś zmienił zdanie. Przy czym nie ma tutaj nawet próby podjęcia jakiegokolwiek dialogu lub debaty.
 • Ocena Twoich potrzeb lub stanu umysłu. Ktoś poddaje Cię „psychoanalizie” , kiedy o to nie prosiłeś.
 • Gdy ktoś porównuje swoje życie z Twoim, abyś zobaczył, że Twoje problemy „nie są niczym istotnym”, a Twoje osiągnięcia wcale nie są „aż tak wielkie”.
 • Wskazywanie na to, jak ktoś drugi dobrze się czuje w towarzystwie niektórych innych ludźmi. Zwłaszcza w zawoalowany sposób podkreślanie zalet osób mających cechy, których Tobie brakuje.
 • I na koniec liczne twierdzenie, że nie słuchasz tej drugiej strony lub jesteś dla niej „niedostępny”.

To tylko kilka przykładów, jak rozpoznać wrogość. Istnieje wiele form wrogiego zachowania. Oczywiście wszystkie wrogie zachowania mają różną intensywność i różne sposoby prezentowania się.

Co sprawia, że człowiek staje się wrogi wobec drugiego?

W wielu przypadkach elementem podtrzymującym wrogość jest brak umiejętności społecznych. Występuje tutaj złość i uraza, ale dana osoba nie jest w stanie rozpocząć ani utrzymywać otwartego i szczerego dialogu na temat tego, co się dzieje. W ten sposób manifestuje tylko swój gniew we wrogi sposób.

Jednak taka postawa nie jest uczciwa, ponieważ nie będąc konstruktywną, wprowadza wiele złego do związku. Zamiast wzmacniać łączące Was więzi, osłabia je. W wielu przypadkach rozsądne jest, aby nie chcieć utrzymywać tego rodzaju relacji przez dłuższy czas. Dzieje się tak, ponieważ nadal będziecie ranić się nawzajem, aż w końcu i tak zerwiecie ze sobą.

Wrogość w związku jest szkodliwą i nieskuteczną formą komunikacji

Każdemu z nas trudno jest wczuć się w punkt widzenia wrogo nastawionej do nas osoby. Jednak nie chodzi tutaj o odczuwanie empatii, ale raczej o stymulowanie refleksji i rekomendowanie pomocy psychologicznej.
Interwencja osoby trzeciej może przekierować gniew i wściekłość na sposoby inne niż wrogość w związku i uraza. Oto niektóre z możliwych przyczyn okazywania jawnej lub odczuwania ukrytej wrogości:

Kłótnia partnerów
 • Wiele osób o wrogim zachowaniu odziedziczyło znaczące rany psychiczne wynikające z zaniedbania i wykorzystywania we wczesnym dzieciństwie. Nie chcą jednak być świadome tego faktu. Ani tym bardziej bólu, jaki ta sytuacja u nich powoduje. Ani też nie wiedzą, co z tym „fantem” zrobić.
 • Rany psychiczne mogą być spowodowane impulsywnością, złością i sarkazmem. W wielu przypadkach ludzie okazujący tak wrogie nastawienie ignorują długoterminowe konsekwencje ich braku szacunku wobec innych osób.
 • Osoby przejawiające wrogie zachowania nie są świadome istnienia skutecznych umiejętności komunikacyjnych. Były do tej pory zaangażowane w powtarzającą się dynamikę konfliktu, w którym jedynymi rozwiązaniami było zwycięstwo lub uczucie głębokiego upokorzenia.
 • Wrogie osoby często mylą szczerość z obrazą. Ponadto nie wiedzą, kiedy i jak wyrazić określone uwagi lub kiedy ich zachowanie staje się źródłem dodatkowego napięcia.
 • Często nie zdają sobie sprawy, że ich potrzeby społeczne nie są zaspokajane, co dodatkowo pogarsza ich poczucie własnej wartości.
 • Nie spodziewają się, że osoba, którą nękają, spotka się z nimi w połowie drogi lub stawi im czoła. Kiedy to się jednak już dzieje, zwykle nie ma w nich ani samokrytyki, ani refleksji. Ale raczej wzrost samej tylko wrogości.

Kilka uwag na zakończenie

Wszystkie te czynniki łączą się ze sobą. W efekcie tylko wzmacniają wzajemną niechęć, brak szacunku i nieufność, co utrudnia skuteczne rozwiązywanie problemów, przebaczenie i prawdziwą współpracę.

Dlatego jeśli chowasz urazę i manifestujesz ją w postaci ukrytego, nierozwiązanego gniewu, lepiej zatrzymaj się na chwilę i wybierz strategię, która nie jest nasycona wrogością. Powinieneś też rozważyć skorzystanie z pomocy ze strony profesjonalisty.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.