Umiejętności miękkie: dlaczego warto je rozwijać

Umiejętności miękkie: dlaczego warto je rozwijać

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego, 2019

Niektórzy nazywają umiejętności miękkie przekrojowymi. Skąd taka nazwa? Cóż, tak zwane umiejętności miękkie są zasadniczo ściśle związane ze światem pracy. Przeciwieństwem tych umiejętności są te, które uważamy za umiejętności twarde.

Umiejętności twarde są z kolei związane z formalnie zdobytą wiedzą. Wiedzą, którą możemy uzyskać w ramach wykształcenia w instytucjach edukacyjnych. Umiejętności te można udowodnić dyplomem lub innego rodzaju dokumentem.

„To, co naprawdę ma znaczenie dla sukcesu, charakteru, szczęścia i osiągnięć życiowych, to określony zestaw umiejętności emocjonalnych – Twoje EQ – nie tylko zdolności czysto poznawcze mierzone konwencjonalnymi testami IQ”.

-Daniel Goleman-

Natomiast umiejętności miękkie są tymi, których używamy, aby zastosować w praktyce to, czego się nauczyliśmy. I nie chodzi tylko o to, czego uczymy się podczas naszej formalnej edukacji, ale także o wiedzę, którą zdobywamy dzięki praktyce i doświadczeniu. Umiejętności te są ściśle związane z naszymi postawami, wartościami i wszystkim, co ma znaczenie dla naszego życia zawodowego.

Praca w grupie

Jakie umiejętności miękkie się liczą

Coraz więcej firm zaczyna mówić o umiejętnościach miękkich. Wiele najbardziej prestiżowych firm przywiązuje obecnie dużą wagę do tego rodzaju umiejętności przy wyborze pracowników. Istnieje silne przekonanie, że to, co jest naprawdę ważne dla środowiska pracy i produktywności, to umiejętności miękkie, a nie intelektualne.

Umiejętności miękkie najbardziej poszukiwane przez działy zasobów ludzkich to umiejętność pracy zespołowej i umiejętności komunikacyjne. Obie te umiejętności są niezbędne w unikaniu konfliktów i radzenia sobie z problemami. Praca w grupie, w której wszyscy myślą tylko o sobie, znacznie demotywuje pracowników. Może się to również zdarzyć w grupach, w których na porządku dziennym są konflikty wywołane przez interesy osobiste i nieporozumienia.

System wartości również znajduje się na długiej liście umiejętności miękkich. Najbardziej poszukiwane wartości w przestrzeni roboczej to uczciwość, odpowiedzialność i zaangażowanie. Ktoś o wielkim talencie jest bezwartościowy, jeśli nie jest w stanie zaangażować się w realizację wspólnych celów. Firmy uznają za niezbędne, aby móc liczyć na pracowników i ich zaangażowanie w pracę, którą wykonują.

Ważna jest także kreatywność. Ponadto umiejętności rozwiązywania problemów i proponowania innowacyjnych pomysłów są bezcenne w świecie pracy.

Studium przypadku

LinkedIn, sieć społecznościowa zorientowana na kwestie związane z życiem zawodowym, przeprowadziła badania na temat umiejętności miękkich. Przy badaniu współpracowało wiele firm, a jego celem było zrozumienie stopnia znaczenia, jaki działy zasobów ludzkich nadają miękkim umiejętnościom w porównaniu do twardych umiejętności.

Linkedin - logo portalu

Wyniki tego badania, w którym przeprowadzono rozmowy z 291 menadżerami ds. zasobów ludzkich, potwierdziły hipotezy z dziedziny psychologii pracy. Pierwszą rzeczą, którą potwierdziły, było to, że firmy mają wielu kandydatów o twardych umiejętnościach, ale niewielu o miękkich umiejętnościach.

Miękkie umiejętności, które najbardziej cenią przedsiębiorcy, to dobra komunikacja, organizacja, praca zespołowa, punktualność, myślenie krytyczne, towarzyskość, kreatywność, zdolności adaptacyjne i życzliwość.

Jednak osoby odpowiedzialne za wybór pracowników miały duże problemy ze znalezieniem osób z wyższym wykształceniem posiadających wspomniane umiejętności.

„Mają albo jedne umiejętności, albo drugie”, powiedział jeden z rozmówców. Jest to odzwierciedlenie faktu, że edukacja formalna przywiązuje większą wagę do intelektu niż do osobowości.

Umiejętności miękkie są jasno określone

Badanie wykazało również, że niektóre obszary gromadzą więcej osób o miękkich umiejętnościach. W szczególności umiejętności te są bardziej powszechne w marketingu, edukacji, służbie zdrowia, sporcie, doradztwie i turystyce.

Kobieta gra na skrzypcach

Tymczasem umiejętności te trudno znaleźć w innych zawodach, głównie w sztukach wizualnych, muzyce, fotografii, inżynierii lądowej i egzekwowaniu prawa. Jest to bardzo ciekawy wniosek.

Teoretycznie dziedziny takie jak sztuka i prawo wymagają doskonałych umiejętności. Jednak wspomniane badania wykazały, że w tych właśnie sektorach trudniej znaleźć kandydatów, którzy posiadają wiedzę i najbardziej poszukiwane umiejętności społeczne.

Na koniec dodamy jeszcze, że owe badania wykazały, iż wielu pracownikom brakuje inteligencji emocjonalnej. Ponadto inne rodzaje inteligencji potrzebnej w środowisku pracy są ważniejsze niż inteligencja czysto umysłowa. Dotyczy to zwłaszcza pracy zespołowej.

Dobrą wiadomością jest to, że podejmując odpowiedni wysiłek, możemy opanować umiejętności miękkie, które są tak ważne w świecie pracy. Umiejętności miękkie mogą pomóc nam osiągnąć wymarzony sukces.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.