Teoria zastosowań i gratyfikacji

Zgodnie z teorią zastosowań i gratyfikacji nie ma znaczenia, jak potężny jest środek komunikacji. W rzeczywistości takie medium staje się istotne dla kogoś tylko wtedy, gdy zaspokaja jego praktyczne i psychologiczne potrzeby, nawet jeśli ludzie nie wiedzą, dlaczego mają takie potrzeby.
Teoria zastosowań i gratyfikacji
Elena Sanz

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Elena Sanz.

Napisany przez Edith Sánchez

Ostatnia aktualizacja: 25 maja, 2023

Teoria zastosowań i gratyfikacji to podejście stosowane do zrozumienia, w jaki sposób i dlaczego ludzie aktywnie wyszukują określone media, aby zaspokoić swoje poszczególne potrzeby. Korzenie tej teorii pojawiły się po raz pierwszy w latach 30. XX wieku, kiedy środki masowego przekazu stały się częścią codziennego życia większości ludzi. Najpierw pojawiło się radio, potem telewizja, a ostatnio media cyfrowe.

A sztuka (co za szczęście!) oferowała alternatywy dla tych, którzy nie byli więźniami środków masowego przekazu ”.

-Umberto Eco-

Sednem tej teorii jest to, że dzisiaj wciąż są ludzie, którzy wolą radio, mimo że w ich zasięgu są inne środki komunikacji. Inni mogą preferować telewizję lub Internet. Teoria zastosowań i gratyfikacji twierdzi, że bez względu na to, jak potężne jest medium, jeśli nie zaspokoi konkretnych potrzeb użytkownika, nie będzie miało na niego żadnego wpływu.

Ręczne włączanie radia

Trochę historii teorii zastosowań i gratyfikacji

Po pojawieniu się środków masowego przekazu wierzono, że publiczność jest całkowicie bierna. Innymi słowy, uważano, że ludzie otrzymują informacje lub rozrywkę i po prostu je przyswajają, nie udzielając odpowiedzi lub sprzeciwu wobec tego, co im powiedziano lub w co kazano im uwierzyć.

W latach czterdziestych, kiedy telewizja zyskiwała na znaczeniu, teoretycy komunikacji zaczęli dostrzegać różne reakcje widzów na oferowane im opcje. Zauważyli, że nie wszyscy widzieli lub słyszeli to samo, a media nie miały na wszystkich takiego samego wpływu.

W latach 60. zaczęła nabierać kształtu teoria zastosowań i gratyfikacji. Jej pionierami byli badacze tacy jak Elihu Katz, Jay G. Blumler i Michael Gurevitch, którzy przeprowadzili badania empiryczne w tym zakresie. Stwierdzili, że masowa publiczność, do której kierowana była informacja, nie była tak jednorodna, jak wcześniej sądzono. Co więcej, odkryli, że medium odnosiło sukces, gdy odpowiadało na praktyczne i psychologiczne potrzeby swoich odbiorców.

Zasady teorii zastosowań i gratyfikacji

Lundberg i Hulten opracowali zestaw zasad, które zaczęły kształtować teorię zastosowań i gratyfikacji. W praktyce porównali wyniki badań empirycznych z piramidą potrzeb Maslowa. Stworzyli pięć zasad.

Oto one:

  • Widzowie są aktywni, a nie pasywni. W różny sposób reagują na to, co oferują im media.
  • Każdy członek publiczności decyduje o trafności medium. Każdy „odbiorca” decyduje, czy medium oferuje zastosowania i gratyfikacje, których szczególnie się wymaga.
  • Media konkurują ze sobą. Jedynym źródłem zaspokojenia potrzeb nie są media jako ogół ani konkretne medium. Dlatego konkurują o uwagę ludzi.
  • Ludzie są świadomi tego, czego szukają. Na przykład możesz tak naprawdę nie rozumieć dlaczego, ale wiesz, czego chcesz, gdy szukasz takiego, a nie innego medium.
  • O kulturowym znaczeniu mediów decyduje opinia publiczna.
Kobieta z komputerem

Implikacje tej teorii

Opierając się na podstawowych podejściach teorii zastosowań i gratyfikacji, później odkryto, że ludzie podchodzą do środowiska dążąc do zaspokojenia czterech aspektów: zabawy, relacji międzyludzkich, tożsamości osobistej i nadzoru środowiska.

Później wszystko to zostało pogrupowane w cztery kategorie: poznawcza, afektywna, integracja osobista i potrzeby integracji społecznej. Dla każdej osoby każda grupa potrzeb ma inną wartość. Szukają środków komunikacji, aby mogli zaspokoić te potrzeby, które uważają za najważniejsze, w zależności od ich osobistych okoliczności.

Pojawienie się Internetu i sieci społecznościowych spowodowało istotne zmiany w tej teorii. Po raz pierwszy interaktywność między ludźmi a źródłami informacji była dwukierunkowa i mogła zachodzić w czasie rzeczywistym. Jednocześnie sieci zmieniły ludzi w twórców informacji, rozrywki itp.

Według najnowszych badań ludzie w sieciach społecznościowych zasadniczo szukają jednego lub więcej z następujących aspektów: zaufanie, towarzystwo, szczęście, zabawa, czujność i więzi. Sieci nie są w stanie zapewnić ich wszystkich, ale czasami stwarzają iluzję ich dostarczania. Wreszcie, po naszym krótkim przedstawieniu teorii zastosowań i gratyfikacji, możesz zadać sobie pytanie, czego szukasz w każdym innym medium komunikacyjnym, którego używasz.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Martínez, F. (2010). La teoría de los usos y gratificaciones aplicada a las redes sociales. In II Congreso Internacional Comunicación (Vol. 3).
  • Severing W,  Tankard J. Communication theories: origins, methods and uses in the mass media. 5.ª ed. USA: Longman; 2001.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.