Teoria inteligencji emocjonalnej Saloveya i Mayera - poznaj jej podstawowe założenia

Teoria inteligencji emocjonalnej Saloveya i Mayera - poznaj jej podstawowe założenia
Sergio De Dios González

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Sergio De Dios González.

Napisany przez Alejandro Rodríguez

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Wiele osób interesuje się badaniem inteligencji emocjonalnej i jest ciekawych jak mogą pomóc samym sobie lepiej zarządzać emocjami. Pomimo swojej popularności niewiele osób zna jej pochodzenie. Okazuje się, że teoria inteligencji emocjonalnej Saloveya i Mayera została po raz pierwszy opublikowana w książce w 1990 r. W tej książce omówiono definicję inteligencji emocjonalnej i sposób jej wyrażania w naszych zachowaniach i umysłach.

W tym czasie Salovey był profesorem na Uniwersytecie Yale, a Mayer był badaczem podoktoranckim. Badali i publikowali liczne artykuły na ten temat. Pomimo całej swojej pracy, wiele osób nadal przypisuje tę koncepcję ich najbardziej otwartemu zwolennikowi, Danielowi Golemanowi.

To on spopularyzował koncepcję inteligencji emocjonalnej Saloveya i Mayera w 1996 roku, kiedy opublikował swoją książkę zatytułowaną “Inteligencja emocjonalna”.

Definicja i teoria inteligencji emocjonalnej Saloveya i Mayera jest nieco inna niż Daniela Golemana. W związku z tym pojawiło się pewne zamieszanie wokół pierwotnej teorii inteligencji emocjonalnej.

Teoria inteligencji emocjonalnej Saloveya i Mayera

Zgodnie z ich definicją, inteligencja emocjonalna to zdolność przetwarzania informacji o własnych i cudzych emocjach. To także możliwość wykorzystania tych informacji do kierowania myślami i zachowaniem.

W ten sposób ludzie inteligentni emocjonalnie zwracają uwagę na emocje, używają ich, rozumieją je i nimi zarządzają. Według tych dwóch autorów, aby osoba została zakwalifikowana jako inteligentna emocjonalnie, musi posiadać cztery podstawowe umiejętności:

Mózg i serce
  • Umiejętność postrzegania i prawidłowego wyrażania swoich i cudzych emocji.
  • Umiejętność wykorzystywania emocji w sposób ułatwiający myślenie.
  • Zdolność rozumienia emocji, języka emocjonalnego i sygnałów emocjonalnych.
  • Zdolność do zarządzania swoimi emocjami w celu osiągnięcia celów.

W tej szczególnej teorii inteligencji emocjonalnej każda umiejętność ma cztery różne etapy. Jednak ten proces niekoniecznie musi nastąpić spontanicznie. Przeciwnie, zazwyczaj wymaga świadomego wysiłku.

Oto cztery etapy:

1. Prawidłowa percepcja emocjonalna i ekspresja

Pierwszą umiejętnością inteligencji emocjonalnej jest identyfikacja własnych i cudzych emocji. Przede wszystkim powinieneś być w stanie zrozumieć to co czujesz. Obejmuje to zarówno Twoje myśli jak i emocje.

W drugim etapie zdobywasz zdolność robienia tego samego ze sposobem w jaki inni myślą i czują. Na przykład możesz rozumieć uczucia innych ludzi lub uczucia wyrażane przez dzieło sztuki.

W trzecim etapie zdobywasz umiejętność prawidłowego wyrażania swoich emocji. Ale to nie wszystko, uczysz się też komunikować swoje potrzeby.

W czwartym i ostatnim etapie zyskujesz umiejętność rozróżniania poprawnych i niepoprawnych wyrażeń emocjonalnych.

2. Emocjonalne ułatwienie myślenia

W pierwszym etapie emocje pomagają kierować myśli do najważniejszych informacji. Na tym etapie nie jesteś jeszcze w stanie wziąć pod uwagę własnych emocji.

Podczas drugiego etapu Twoje emocje zaczynają się nasilać, abyś mógł je zidentyfikować. W rezultacie możesz ich użyć do tego, aby pomogły Ci w podejmowaniu decyzji.

Według Saloveya i Meyera, Twoje emocje wpływają na Twój nastrój w trzecim etapie. W związku z tym możesz rozważyć różne punkty widzenia na określony temat.

Na koniec, w czwartym etapie Twoje emocje pomagają Ci podejmować dobre decyzje i myśleć kreatywnie.

3. Zrozumienie emocji, a teoria inteligencji emocjonalnej Saloveya i Mayera

Po pierwsze, zdobywasz umiejętność rozróżniania podstawowych emocji i uczenia się używania właściwych słów, aby je opisać. Następnie ta umiejętność posuwa Cię o krok dalej, abyś mógł umieścić emocję w swoim stanie emocjonalnym.

Różne emocje

W trzecim etapie jesteś w stanie interpretować złożone emocje. Na koniec zdobywasz zdolność do wykrywania przejść między emocjami. Na przykład przejście od gniewu do wstydu lub od zaskoczenia do radości.

4. Regulacja emocjonalna w rozwoju intelektualnym i emocjonalnym

Na początek, ta umiejętność wymaga Twojej chęci, abyś nie ograniczał ważnej roli jaką posiadają Twoje emocje. Jest to o wiele łatwiejsze do osiągnięcia z pozytywnymi emocjami niż z negatywnymi. W tym kroku pozwolisz sobie wybrać emocje z którymi chcesz się identyfikować, w zależności od tego czy są przydatne czy nie.

W poprzednim kroku zdobywasz umiejętność badania emocji. Staje się to w zależności od tego jak wpływowe, rozsądne lub wyraźne są emocje. Wreszcie, będziesz w stanie regulować swoje emocje i emocje innych ludzi moderując negatywne i zwiększając pozytywne.

Inteligencja emocjonalna: praktyczna umiejętność

Teoria inteligencji emocjonalnej Saloveya i Mayera nie jest bliska objęcia wszystkiego co wiemy o inteligencji emocjonalnej. Niemniej jednak pokazuje nam coś, co było naprawdę rewolucyjne w tamtym czasie.

Ta teoria jest prosta i łatwa do zrozumienia. Jest to idealny punkt wyjścia, jeśli jesteś zainteresowany zagłębieniem się w cudowny świat emocji.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.