Różnice między empatią a współczuciem

Współczucie i empatia to nieodłączne elementy relacji międzyludzkich. Zrozumienie różnic między nimi jest kluczem do poznania sposobu, w jaki zachowujemy się wobec innych. W tym artykule zbadamy podstawowe różnice między tymi dwoma terminami.
Różnice między empatią a współczuciem
Matias Rizzuto

Napisane i zweryfikowane przez filozof Matias Rizzuto.

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia, 2024

Empatia i współczucie to dwa terminy, które często są używane zamiennie. Jednak w rzeczywistości są to różne koncepcje. Chociaż oba odnoszą się do zdolności rozumienia i odczuwania emocji innych, sposób, w jaki są one doświadczane i wyrażane, nie jest taki sam.

W tym artykule zbadamy różnice między byciem empatycznym a współczującym. Dowiemy się również, jak te zdolności wpływają na nasze relacje i rozwój osobisty.

Współczucie

Współczucie pozwala nam zrozumieć stany emocjonalne innych ludzi. Badanie opublikowane w Emotion Review twierdzi, że kiedy czujemy do kogoś współczucie, możemy zrozumieć sytuację, przez którą przechodzi ta osoba i okazać zaniepokojenie jej problemami, ale nie angażujemy się emocjonalnie.

W rzeczywistości współczucie może pomóc nam udzielić komuś przydatnej rady, ale osoba ta niekoniecznie czuje się w pełni zrozumiana.

Nie znaczy to, że współczucie nie jest właściwe. Na przykład, gdy ci, których nie znamy szczególnie dobrze, tracą bliskich, wysyłamy wyrazy współczucia. Jednak dla tych, których znamy głęboko i intymnie, współczucie jest niewystarczające. Można by to nawet postrzegać jako emocjonalny chłód.

Empatia

Kiedy jesteśmy empatyczni, tak jak w przypadku współczucia, identyfikujemy stany emocjonalne innych, ale także je dzielimy. Bycie empatycznym oznacza zdolność odczuwania z pierwszej ręki tego, czego doświadczają inni. Oznacza to postawienie się w sytuacji drugiej osoby oraz zrozumienie i uczestniczenie w jej emocjach.

Badanie neuronauki poznawczej i behawioralnej opublikowane w Mind & Society twierdzi, że empatia jest związana ze złożonymi mechanizmami psychicznymi i emocjonalnymi, obejmującymi neurony lustrzane. Są aktywowane przez wykonanie określonej czynności i obserwację, jak inni robią to samo.

Empatia jest ważną umiejętnością w relacjach międzyludzkich, ponieważ pozwala nam łączyć się z innymi na głębszych poziomach. Kiedy jesteśmy empatyczni, lepiej rozumiemy ich potrzeby i pragnienia. Skutkuje to bardziej skutecznymi reakcjami.

Często odczuwamy większą empatię wobec tych, z którymi się identyfikujemy, nawet jeśli różnice są minimalne. Na przykład badanie opublikowane w Journal of Experimental Child Psychology wykazało, że dzieci losowo przydzielone do grup czerwonych i niebieskich miały tendencję do wykazywania większej empatii wobec własnego zespołu.

Różnice między empatią a współczuciem

Empatia to umiejętność postawienia się na miejscu innych i odczuwania tego, co oni czują. Z drugiej strony sympatia jest skłonnością do przywiązania do innych. Obie postawy są ważne dla budowania pozytywnych relacji międzyludzkich, ale nie są tożsame. Zbadamy teraz cztery różnice między współczuciem a empatią.

1. Sposób słuchania

Kiedy ze współczuciem słuchamy innych, możemy spróbować udzielić im rady, dotyczącej tego, co mają robić. Jednak słuchanie innych bez osądzania jest istotną cechą empatii. W rzeczywistości, chociaż udzielanie porad może być pomocne, empatia może polegać jedynie na mówieniu innym, że mogą na nas liczyć w kwestii tego, czego potrzebują.

2. Poziom głębi

Współczucie pomaga nam rozróżniać emocje innych. Pomaga nam współczuć lub martwić się o ich sytuację. Ale empatia łączy nas z nimi w głębszy sposób, poprzez nasze emocje. Jeśli oni doświadczają udręki, my odczuwamy ją, jakby była ona naszą własną.

3. Punkt widzenia

Ze współczuciem obserwujemy innych z własnego punktu widzenia. Łatwo jest mówić innym, co mają robić, gdy nie jesteśmy zaangażowani emocjonalnie. Jednak empatia pozwala nam zrozumieć uczucia drugich z ich punktu widzenia. Nie myślimy tylko o tym, co byśmy zrobili na ich miejscu, ale o tym, co oni mogą zrobić w danej sytuacji.

4. Stopień otwartości

Aby być sympatycznymi, nie musimy nawiązywać głębokich więzi. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia ze znajomymi, czy współpracownikami, gesty współczucia pomagają nam serdecznie ich traktować. Aby być empatycznymi, musimy otworzyć się na odczuwanie bólu innych, bez osądzania go czy umniejszania.

Ta otwartość jest korzystna, ponieważ pomaga im czuć się wspieranymi i potwierdzanymi w swoich emocjach. Z drugiej strony może to być dla nas ryzykowne, ponieważ dzieląc cudze cierpienie możemy czuć się bezbronni. Dlatego ważne jest dbanie o równowagę emocjonalną i ustalanie zdrowych granic podczas praktykowania empatii.

Potrzeba poznania różnic między empatią a współczuciem

Różnice między empatią a współczuciem opierają się na tym, jak odnosimy się do innych. Podczas gdy współczucie implikuje głębokie zrozumienie, empatia koncentruje się na trosce i wsparciu bez potrzeby angażowania uczuć. Kultywując empatię, wzmacniamy nasz rozwój osobisty.

Co więcej, świadomość różnic między empatią a współczuciem pozwala nam być rozważnym w naszych interakcjach. Ma to kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o tym, w jaki sposób chcemy odnosić się do innych i przyczyniać się do ich dobra.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.