Rodzaje urojeń - poznaj najważniejsze z nich!

Urojenia pomagają diagnozować zaburzenia psychotyczne. W tym artykule omówimy ich rodzaje i charakterystykę. Czytaj dalej!
Rodzaje urojeń - poznaj najważniejsze z nich!

Ostatnia aktualizacja: 21 października, 2019

Główne rodzaje urojeń mogą wpływać na różne aspekty naszego życia. Urojenia są charakterystyczne dla zaburzeń psychicznych lub neurologicznych. Pomagają więc one w diagnozowaniu zaburzeń psychotycznych. Psychiatra i filozof Karl Jaspers jako pierwszy zdefiniował trzy kryteria pozwalające zidentyfikować główne rodzaje urojeń w swojej książce “General Psychopathology” (1913).

Kryteria te są następujące:

 • Pewność. Trzymanie się wiary w złudzenia z absolutnym przekonaniem swojej racji.
 • Niepoprawność. Twierdzenia nie mogą być zmienione przekonującymi kontrargumentami.
 • Fałszywość przekonań lub ich niemożliwość.

Jak można się domyślić, stosowanie pojęcia fałszu (lub prawdomówności) może być kłopotliwe. Według Karla Jaspersa istnieją więc dwa główne typy urojeń: sposób, w jaki pacjent trzyma się swoich przekonań i ich treść.

Rodzaje urojeń według przekonań pacjenta

Z formalnego punktu widzenia istnieją dwa rodzaje złudzeń: pierwotne lub zgodne z prawdą oraz wtórne.

Urojenia pierwotne lub autochtoniczne są autonomiczne, oryginalne i niezrozumiałe z psychologicznego punktu widzenia. Pojawiają się nagle, pacjent jest całkowicie przekonany o swojej racji i nie ma sposobów na jej wyjaśnienie.

Główne rodzaje urojeń

Złudzenia wtórne wynikają z poprzedniego nietypowego doświadczenia. To urojeniowa idea, która przejawia się jako próba wyjaśnienia dziwnych, bezsensownych sytuacji. Dlatego też są one psychologicznie zrozumiałe.

Zatem różnica między złudzeniami pierwotnymi i wtórnymi polega na tym, czy urojenie jest zrozumiałe, czy nie. To rozróżnienie obejmuje także próbę wyjaśnienia, skąd bierze się dane złudzenie. Ponadto powiedzenie, że wtórne urojenia są psychologicznie zrozumiałe, oznacza, że są one konsekwencją próby wyjaśnienia przez pacjenta nieprawidłowego doświadczenia.

Cztery rodzaje urojeń pierwotnych Jaspersa:

 • Urojeniowa intuicja. Fenomenologicznie nie do odróżnienia od jakiejkolwiek idei, która nagle się manifestuje. Treść tych złudzeń ma charakter autoreferencyjny i na ogół jest bardzo ważna dla pacjenta.
 • Złudzenie percepcji. Obejmuje urojoną interpretację normalnej percepcji.
 • Urojenie otoczenia. Subiektywne przekonanie, że świat zmienił się na gorsze. Zwykle przychodzi z wahaniami nastroju, ponieważ pacjent czuje się nieswojo lub jest zakłopotany.
 • Urojeniowa pamięć. Złudna rekonstrukcja prawdziwej pamięci.

Rodzaje urojeń według ich treści

Na podstawie teorii psychoanalitycznych eksperci podkreślili symboliczne znaczenie treści złudzeń. Niektórzy twierdzą nawet, że treść jest związana z osobistymi obawami, z wpływem doświadczeń życiowych i czynników kulturowych.

Inni twierdzą jednak, że złudzenia są po prostu płytkimi wypowiedziami. Berrios twierdzi, że ich treść jest niczym więcej niż przypadkowym fragmentem informacji uwięzionym w danym momencie, gdy urojenie staje się widoczne dla innych.

Pomimo tej ostatniej opinii, urojenia były badane z perspektywy osądu i przekonań. Z tego punktu widzenia ich treść jest oczywiście ważna do oceny wpływów osobistych lub kulturowych.

Podczas gdy struktura urojeń niewiele zmienia się w różnych kulturach, to ramy kulturowe, do których należy pacjent, wydają się wpływać na ich treść. Jednym z najczęściej badanych argumentów na temat urojeń jest ich klasyfikacja według treści.

Najczęściej występujące urojenia według ich treści

 • Urojona zazdrość. Złudne przekonanie, że nasz partner nas oszukuje. Zwykle zaczyna się nagle i dowód tego przekonania będzie zależeć od słów i gestów partnera. W rzeczywistości osoba z urojeniami będzie próbowała odnaleźć niepodważalne dowody (przeglądając rzeczy partnera, zadając wiele pytań itp.).
 • Urojona wielkość. Treść tego złudzenia zawiera przesadne spojrzenie na własne znaczenie, siłę, wiedzę lub tożsamość osobistą. Może być także w aspekcie religijnym, fizycznym lub innego rodzaju.
  Urojenia
 • Urojone ubóstwo. Idea, że stracimy lub już straciliśmy wszystkie swoje rzeczy materialne.
 • Urojenie, że ludzie potrafią czytać w myślach.
 • Zespół Cotarda lub złudzenie nihilistyczne. Przekonanie, że świat się skończył i nic już nie istnieje.

Inne typowe urojenia

 • Złudzenie kontroli. Jest to na przykład myślenie, że uczucia, impulsy, myśli lub działania są kontrolowane lub narzucane przez siłę zewnętrzną. Typowe urojenia to kradzież myśli, dostosowanie się do myśli innych lub telepatia.
 • Erotomania. Pacjent uważa, że ktoś jest w nim szaleńczo zakochany. Co ciekawe, to zaburzenie częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Są one wówczas przekonane, że ktoś sławny je kocha (gwiazda filmowa, polityk i tym podobne).
 • Złudzenie somatyczne. Jest to przekonanie o fizycznej wadzie lub chorobie. Trudno odróżnić to zaburzenie od hipochondrii lub zaburzeń dysmorficznych ciała. To, co odróżnia to złudzenie od innych schorzeń, to intensywność przekonań. Chorzy nie biorą pod uwagę, że ich wada nie istnieje.
 • Złudzenie odniesienia. Jest to iluzja, że nieistotne zdarzenia lub osoby mają szczególne znaczenie lub cel w życiu pacjenta. Jeśli złudzenie obejmuje prześladowcę, to jest to urojenie prześladowcze.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.