Psychologia a socjologia - podobieństwa i różnice między nimi

Psychologia a socjologia - podobieństwa i różnice między nimi

Ostatnia aktualizacja: 21 września, 2018

Psychologia społeczna i socjologia: czy znasz między nimi różnicę? Chociaż mogą brzmieć tak samo, nie są tym samym. Z drugiej strony, prawdą jest, że dzielą się pewnymi rzeczami, a jedna z nich częściowo istnieje z powodu drugiej.

Na początku była tylko socjologia i psychologia. Ale potem jedna dziedzina psychologii zainteresowała się procesami społecznymi i procesami grupowymi, z których wywodzi się psychologia społeczna. Dlatego mają podobne nazwy: psychologia społeczna powstała z połączenia psychologii z socjologią.

Socjologia również zainteresowała się poszczególnymi procesami, na których koncentruje się psychologia. Interakcje między ludźmi i ich otoczeniem stały się przedmiotem zainteresowania socjologów.

Oznaczało to, że odeszli oni od makro-socjologicznych (duży obraz) celów. Dlatego można zauważyć, że jedna dziedzina miała ogromny wpływ na ewolucję drugiej i na odwrót.

W dzisiejszych czasach obie dziedziny wiedzy ewoluują w kierunku specjalizacji. Obie wkładają wysiłek w bardziej konkretne, szczegółowe rzeczy. Doprowadziło to do tego, że nieco się od siebie oddaliły.

Socjologowie skupili się więc na makro zmiennych, takich jak struktura społeczna (Bourdieu, 1984) czy migracja (Castles, 2002). Tymczasem psychologia społeczna skupiła się na mikro zmiennych, takich jak tożsamość grupowa (Tajfel i Turner, 2005) lub wywieranie wpływu na ludzi (Cialdini, 2001).

Związek pełen miłości i nienawiści

Warto również zauważyć, że obie te nauki zajmują się tym samym: zachowaniem człowieka. Ale psychologia społeczna jest raczej gałęzią psychologii, która bada, w jaki sposób nasze środowisko bezpośrednio lub pośrednio wpływa na nasze działania i zachowania (Allport, 1985).

Z kolei socjologia jest nauką społeczną poświęconą systematycznemu badaniu społeczeństwa, akcji społecznych i grup tworzących społeczeństwo (Furfey, 1953). Zasadniczo możemy powiedzieć, że obie badają relacje między ludźmi, ale patrzą na rzeczy z innej perspektywy.

Stos kamyków.

W rzeczywistości, różne punkty widzenia oznaczają, że mogą wzbogacić się wzajemnie dzięki temu, że coraz bardziej się rozdzielają. Jedną z głównych różnic między nimi jest to, że psychologia bada wpływ społecznych działań na jednostkę, podczas gdy socjologia skupia się na zjawiskach grupowych samych w sobie. Innymi słowy, psychologia społeczna bada zachowania ludzkie na poziomie indywidualnym a socjologia na poziomie grupy.

Psychologia społeczna

Głównym celem psychologii społecznej jest analiza interakcji między jednostkami a społeczeństwem (Moskovici i Markova, 2006). Te procesy interakcji odbywają się na różnych poziomach, które zwykle naukowcy dzielą na procesy intrapersonalne, interpersonalne, wewnątrzgrupowe i międzygrupowe.

Zasadniczo są to procesy dotyczące ludzi i procesy dotyczące grup. Jeśli chodzi o procesy interpersonalne (różnice między ludźmi), badają przetwarzanie informacji i sposób, w jaki ludzie wykorzystują te informacje w swoich grupach. W przypadku procesów międzygrupowych (różnice między grupami) koncentrują się na badaniu roli grup w budowaniu indywidualnej tożsamości.

Psychologia społeczna zawsze ma na uwadze zjawiska społeczne, ale nie czyni ich głównym przedmiotem zainteresowania. Zamiast tego analizuje, jaki te zjawiska mają wpływ na jednostki. Tak więc psychologia społeczna stara się zrozumieć, w jaki sposób czynniki społeczne oddziałują na większość ludzi, nie martwiąc się o jakiekolwiek różnice między ich osobowościami.

Socjologia

Badania socjologiczne zajmują sie tym, w jaki sposób organizacje kształtujące nasze struktury społeczne są tworzone, utrzymywane i zmieniane. Ponadto bada wpływ, jaki różne rodzaje struktur społecznych wywierają na zachowania grup i poszczególnych osób, a także zmiany, jakim te struktury podlegają na skutek interakcji społecznych.

Mówiąc inaczej, Richard Osborne (1994) mówi: “socjologia polega na wyjaśnianiu czegoś, co wydaje się oczywiste (jak działa nasze społeczeństwo) ludziom, którzy myślą, że jest to proste i nie rozumieją, jak bardzo jest to w rzeczywistości skomplikowane.” W skrócie, chodzi o to, że niektóre rzeczy, które robimy w naszym codziennym życiu, czasami mają wyjaśnienia, o których nigdy byśmy nie pomyśleli.

Czerwone i zielone zapałki.

Wielcy gracze na obu polach

Nawet jeśli prawdą jest, że zarówno psychologia społeczna, jak i socjologia dorobiły się wielu uznanych specjalistów, jest kilka naprawdę wyróżniających się osób, o których warto wspomnieć. Ponieważ nie możemy wymienić wszystkich wielkich naukowców, którzy pozostawili po sobie ślad, wymienimy niektóre z teorii i metod, jakie wymyśliły niektóre z najbardziej znanych postaci z obu dziedzin. Pomoże to również lepiej zrozumieć różnice między tymi dwiema naukami:

 • Po pierwsze, Pierre Bordieu (1984) – znany jest między innymi ze swojego sposobu postrzegania budowy i wyglądu ciała (habitus). Jest to grupa modeli, na jakich dziś się wzorujemy i dzięki którym działamy w świecie. Oznacza to, że nasz habitus ma duży wpływ na nasze myśli, percepcje i działania.

W tej teorii habitus jest podstawową rzeczą, która określa klasę społeczną. Tworzysz część klasy społecznej w zależności od tego, jakie cechy ona posiada. A to oznacza, że ​​wykonywanie pewnych czynności stawia cię w jednej konkretnej klasie społecznej.

 • Henri Tajfel wraz z Johnem Turnerem (2005) opracowali teorię tożsamości społecznej. Zgodnie z tą teorią, istnieją procesy kategoryzacji, które prowadzą nas do utożsamiania z grupami wyznającymi zasady, które regulują nasze zachowanie. Im bardziej utożsamiasz się z grupą, tym chętniej podchodzisz do jej zasad. Możesz nawet zdobyć się na jakieś poświęcenie ze swojej strony, byle tylko przynależeć do danej grupy.

Podczas gdy Bourdieu mówi, że kontekst w jaki postrzegasz świat, będzie determinować Twoje zachowanie, Tajfel uważa, że ​​przynależność do pewnej grupy i przestrzeganie jej zasad jest tym, co Cię określa. Obydwaj więc zajmowali się tą samą dziedziną, tylko z różnych punktów widzenia.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Allport, G. W. (1985).The historical background of social psychology. In G. Lindzey & E. Aronson (Eds.). The handbook of social psychology. McGraw Hill.
 • Bourdieu, P. (1998). Distinción: Una crítica social del juicio. Taurus.
 • Castles, S. (2003). Globalización y transnacionalismo: implicaciones para la incorporación de inmigrantes y para la ciudadanía. Revista de Occidente, (268), 22-44. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=669345
 • Cialdini, R. B. (2001). Influence: Science and practice. Allyn & Bacon.
 • Furfey, P. H. (1953). The scope and method of sociology: A metasociological treatise. Harper.
 • Marín, A. (2006). Sociología: Una invitación al estudio de la realidad social. Ediciones Universidad de Navarra, S.A.
 • Moscovici, S. & Markova, I. (2006). The making of modern social psychology. Polity Press.
 • Osborne, R., Loon, B., Fernández Aúz, T. y Eguibar Barrena, B. (2005). Sociología para todos. Paidós Ibérica.
 • Sebastián, M., Martínez, J. y Scandroglio, B. (2008). La Teoría de la Identidad Social: una síntesis crítica de sus fundamentos, evidencias y controversias. Psicothema20(1), 80-89. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72720112
 • Tajfel, H. y Turner, J. C. (2005). An integrative theory of intergroup contact. In Austin, W. G. y Worchel, S. (eds.) The Social Psychology of Intergroup Relations ( pp. 34-47). Nelson-Hall.
 • Tezanos, J. (2006). La explicación sociológica: Una introducción a la sociología. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
 • Varela, S. (2009). Habitus: Una reflexión fotográfica de lo corporal en Pierre Bourdieu. Iberoforum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana4(7), 94-107. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=211014858005

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.