Przerwa psychotyczna - czy wiesz, czym tak naprawdę jest?

Przerwa psychotyczna - czy wiesz, czym tak naprawdę jest?

Ostatnia aktualizacja: 01 stycznia, 2018

Przerwa psychotyczna to zjawisko, z którym mamy do czynienia zawsze wtedy, gdy jakaś osoba doświadcza poważnej zmiany w postrzeganiu otaczającej ją rzeczywistości. Musimy właściwie zrozumieć ten problem i odpowiednio do niego podejść po to, by móc skutecznie poprawić jakość życia osoby cierpiącej.

W naszym dzisiejszym artykule zamierzamy zaprezentować Wam podstawowe informacje na temat tego, czym tak naprawdę jest przerwa psychotyczna, opisać jej główne objawy i przyczyny, a także kilka sugestii na temat sposobu skutecznego radzenia sobie z tą przypadłością.

Zapraszamy zatem do lektury!

Czym jest przerwa psychotyczna i jakie są jej główne cechy?

Przerwa psychotyczna charakteryzuje się tym, że osoba dotknięta tą chorobą ma zakłócony pogląd na otaczający ją świat i percepcję, a także cierpi na utratę kontaktu z rzeczywistością. Na dodatek możemy także dostrzec dość typowe zmiany w jej zachowaniu. Warto w tym miejscu jednak zaznaczyć, że wspomniane powyżej oderwanie od rzeczywistości ma jedynie charakter tymczasowy. Po pewnym czasie sytuacja wraca do normy.

Osoba, którą dopadła przerwa psychotyczna, odbiera swoimi zmysłami mocno zmienioną rzeczywistość. Z tego też powodu nie jest w stanie normalnie funkcjonować w swoim środowisku. Główne objawy, jakimi cechuje się przerwa psychotyczna to między innymi:

ból psychiczny
  • Urojenia lub zmiany w sposobie myślenia wynikające bezpośrednio z nieprawidłowej interpretacji lub zniekształcenia otaczającej chorego rzeczywistości.
  • Halucynacje. Percepcja obiektu, obrazu lub zewnętrznego bodźca, który nie jest rzeczywisty.
  • Niezorganizowany sposób myślenia i/lub zachowania.
  • Brak dbania o wygląd fizyczny.
  • Izolacja społeczna.

Czas trwania zjawiska określanego przez specjalistów jako przerwa psychotyczna może wynosić od dni do tygodni. Niekiedy osoba chora może wymagać hospitalizacji. Jednak dzięki odpowiedniemu leczeniu medycznemu i psychologicznemu pacjent znowu stanie się stabilny, dzięki czemu będzie mógł powrócić do codziennych zajęć i obowiązków.

Co powoduje występowanie przerwy psychotycznej?

Przerwa psychotyczna może być spowodowana różnymi okolicznościami i nawykami. Mogą należeć do nich na przykład spożywanie nadmiernych ilości alkoholu lub innych narkotyków, zażywanie niektórych leków, czynniki genetyczne lub biologiczne, poważna depresja, silne emocje lub chorowanie na schizofrenię, chorobę afektywną dwubiegunową lub zaburzenie osobowości typu borderline. A to jedynie niewielki wycinek możliwych przyczyn tej przypadłości.

Przerwa psychotyczna, a związane z nią zamieszanie i niejasności

Istnieje dość sporo nieporozumień i sporów dotyczących tego, czym tak naprawdę jest przerwa psychotyczna i inne zaburzenia psychiczne tego rodzaju. Wiele osób uważa, że jest to dokładnie to samo, co schizofrenia. Można powiedzieć wręcz, że schizofrenia jest rodzajem długotrwałego zaburzenia psychotycznego, podczas gdy okres, w którym uaktywnia się przerwa psychotyczna jest znacznie krótszy i stanowi jedynie krótkotrwałą dolegliwość, która następnie samoistnie ustępuje.

Zaburzenie osobowości typu borderline lub choroba afektywna dwubiegunowa mogą obejmować pojawienie się innych problemów, do których zalicza się między innymi także i przerwa psychotyczna. Jednak przerwa psychotyczna może być również spowodowana pojedynczym epizodem, bez związku z innymi chorobami psychicznymi. Na przykład może być to wysoce stresująca sytuacja dla danej osoby, np. wypadek drogowy lub nagła śmierć kogoś bliskiego.

Jak wygląda leczenie przerwy psychotycznej?

Osoby zagrożone wystąpieniem choroby typu przerwa psychotyczna lub innej tego typu, lub też cierpiące na ich okazjonalne nawet epizody wymagają poddania się leczeniu farmakologicznemu. Wiąże się to z podaniem leków przeciwpsychotycznych, a dodatkowo osoby takie muszą przejść przez rozbudowaną psychoterapię.

Wykazano także, że pozytywny wpływ na przebieg leczenia ma także wsparcie ze strony rodziny. Wynika to z tego, że jest to świetny sposób na zacieśnienie więzi osoby chorej z rodziną lub najbliższymi jej osobami. W ten sposób poprawi się jej komfort życiowy, a jednocześnie otrzyma ona niezbędnych informacji, narzędzi i wsparcia.

Wielu specjalistów z tej dziedziny potwierdza, że społeczeństwo powinno być wysoce uczulone i świadome powagi tej sytuacji.

Pychoterapia

Nie należy używać języka o wyraźnych cechach stygmatyzujących w odniesieniu do chorej osoby. Jednocześnie oferowanie jej nieustannej pomocy, przypominanie o konieczności regularnego zażywania leków oraz o tym, że powinna czuć się się kochana, doceniana, szanowana i wspierana mogą znacząco pomóc chorym zmagającym się z tą chorobą w większym stopniu, niż nam się to wydaje.

Psychiatra Roberto Fernández osobiście popiera Asertywną Terapię Społecznościową (oryg. Assertive Community Treatment) w celu leczenia ludzi, którzy miewają epizody przerwy psychotycznej. Wynika to z tego, że ponieważ dzięki zastosowaniu tej terapii postęp leczenia choroby ulega znaczącej poprawie. Jednocześnie częstotliwość nawrotów tej dolegliwości zostaje zauważalnie zredukowana.

Asertywna Terapia Społecznościowa to program, który można zastosować już w przypadku pierwszego pojawienia się choroby takiej jak przerwa psychotyczna. Opiera się na odpowiednim otoczeniu nadzorem osoby, która cierpi na tę chorobę. Można dzięki temu zapewnić jej stałą opiekę i aktywny nadzór nad procesem leczenia.

Jest to zintegrowana praca społecznościowa wymagająca współpracy wszystkich osób w otoczeniu pacjenta. Szczególny nacisk kładzie się na konieczność przebywania z chorym pod jednym dachem i prowadzenie terapii w domu.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.