Prosta inteligencja - poznaj jej 6 zasad

Prosta inteligencja - poznaj jej 6 zasad

Ostatnia aktualizacja: 20 lutego, 2019

Yves Morieux jest konsultantem w Boston Consulting Group i profesorem na kilku uniwersytetach na całym świecie. Studiował środowisko pracy i firmy. W ostatnich latach skupił się na badaniu przyczyn braku produktywności i braku zaangażowania w firmach. Jego refleksje doprowadziły go do ukucia pojęcia jakim jest prosta inteligencja.

Prosta inteligencja definiowana jest jako umiejętność przekształcania złożonych problemów w spójne, konkretne i łatwo zrozumiałe rozwiązania. Yves Morieux skoncentrował tę koncepcję na problemach współpracy i integracji w przedsiębiorstwach. Prosta inteligencja może być zastosowana do wszystkich typów grup i pojedynczych postaci.

“Wina nie polega na tym, że się nie udało, nie udało się bo nie prosiliśmy o pomoc”.

-Jorgen Vig Knudstorp-

Sześć zasad prostej inteligencji to wytyczne mające na celu poprawę funkcjonowania firm i grup. Są szczególnie zorientowane na to, aby klimat pracy, motywacja i solidarność były najważniejsze. To z kolei jest czynnikiem, który zwiększa produktywność i zaangażowanie. Zobaczmy, czym one są.

1. Prosta inteligencja to przede wszystkim zrozumienie, co robią inni

Na początek, w przypadku firmy, jeśli każdy pracownik naprawdę rozumie funkcję swoich kolegów z pracy, może także lepiej zrozumieć ich samych. Nie może to być ograniczone do opisu ich funkcji. Każdy musi naprawdę zrozumieć złożoność tego, co robią inni ludzie.

Prosta inteligencja w pracy

Możemy również zastosować zasadę prostej inteligencji w innych grupach i relacjach osobistych. Oznacza to, że naprawdę musimy postawić się na miejscu innej osoby. I nie w powierzchowny sposób, ale naprawdę musimy zrozumieć złożoność sytuacji innych ludzi.

2. Wzmocnij osoby integrujące

Wzmocnienie osób integrujących w miejscu pracy oznacza zapewnienie większej władzy i autonomii liderom lub szefom. Oznacza to umożliwienie im podejmowania decyzji bez konieczności stosowania skomplikowanych protokołów lub procedur kontrolnych. Jest to szczególnie ważne w przypadku decyzji związanych ze współpracą.

Możemy również zastosować zasadę prostej inteligencji do naszego osobistego życia. Oznacza to ułatwianie podejmowania decyzji przez tych, którzy mają większą zdolność godzenia interesów, a także promowanie porozumień. Jeśli ci ludzie będą mieli więcej wsparcia, unikniemy wielu konfliktów.

3. Zwiększ siłę wszystkich członków

Kiedy pracownicy czują, że mają władzę w pracy, zazwyczaj reagują z większym zaangażowaniem. Dlatego prosta inteligencja mówi, że liderzy powinni wzmacniać zdolność pracowników do wykorzystywania własnej inteligencji przez cały dzień roboczy.

Kreatywność w pracy

W tym sensie ma to również zastosowanie w życiu rodzinnym i związkach. Każdy członek powinien mieć własną kontrolę nad wspólną przestrzenią. To sprawia, że ​​mamy lepsze nastawienie do innych.

4. Rozszerz cień przyszłości

Yves Morieux zaproponował interesującą koncepcję zwaną “cieniem przyszłości”. W kilku słowach oznacza to, że powinniśmy tworzyć cykle zwrotne. Oznacza to organizację działań w cyklach. Pod koniec tych cykli powinniśmy ocenić konsekwencje naszych działań.

Tworzenie opinii jest niezbędne zarówno w świecie osobistym, jak i zawodowym. To propaguje prostą inteligencję, ponieważ sprawia, że ​​wszyscy są zaangażowani. Pomaga także zidentyfikować różne zachowania w naszym życiu, również te, które powodują problemy.

5. Zwiększanie wzajemności

Chociaż powinniśmy promować autonomię, powinniśmy również wzmocnić wzajemność. Autonomia nie jest samowystarczalnością. Potrzebujemy innych zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Istnieją jednak bariery, które utrudniają współpracę.

Te mentalne, a czasem materialne bariery nie ułatwiają prostej inteligencji. Zdrowy rozsądek podpowiada nam, że po wzajemnej współpracy więzi zostają wzmocnione. Poprawiają atmosferę i wszystko staje się lepsze. Kultury oparte na wzajemności są bardziej wydajne i mają lepsze samopoczucie emocjonalne.

6. Nagradzaj tych, którzy współpracują

Solidarność jest naprawdę ważna dla osiągnięcia wspólnych celów. Aby to zrobić, musimy wzmocnić wspólne zachowania. Najlepszym sposobem na to jest rozpoznawanie innych i nagradzanie ich w pewien sposób. Jest to konieczne, aby przywrócić współpracę w naszej kulturze, rodzinie, związku etc.

Lider.

Ponadto, opiera się to na założeniu, że możemy rozwiązać wszelkie trudności lub konflikty, jeśli istnieje współpraca. Jeśli otrzymamy pomoc w odpowiednim czasie, wyniki mogą być świetne. Właśnie dlatego solidarność jest wielką wartością, którą powinniśmy wzmacniać i promować w naszym życiu.

Podsumowując, prosta inteligencja i jej zasady są owocem wielkich badań i długich przemyśleń. Zostały przetestowane i okazały się skuteczne w osiąganiu czegoś, co jest bardzo ważne w miejscu pracy, a także w naszym życiu osobistym: skupienie się na tym, co ważne i odpuszczenie reszty.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Reinhard, M., Morieux, Y., Backx, J., & Wunderlich, D. (2018). How Complicated is your Company? The Boston Consulting Group.
  • Morieux, Y. (2014). As work gets more complex, 6 rules to simplify [Video file]. TED.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.