Thumb Author Ana Gorrochategui

Ana Gorrochategui

Psycholog


Psycholog specjalizująca się w psychologii klinicznej oraz terapii seksualnej i par. Pracowała w różnych gabinetach psychologicznych, a od pięciu lat we własnym Centrum Psychologii Terapeutycznej Ana G. Echepare. Obecnie pracuje jako wolontariuszka i technik szkoleniowy w Hiszpańskim Czerwonym Krzyżu.

O autorze

Uzyskała dyplom z psychologii na UPV-EHU (2013). Ukończyła studia podyplomowe z terapii seksualnej i par (ISEP, 2013). Posiada tytuł magistra psychologii klinicznej i zdrowia (ISEP, 2014), magistra  psychologii klinicznej dzieci i młodzieży  (AEPCCC, 2014) oraz  magistra  edukacji społecznej w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym  (DDF, 2017).

Pracowała jako psycholog w różnych ośrodkach i organizacjach: Osakidetza, Gasteiz Residencial, Otazu Community Housing, EDIREN, Ana G. Echepare – Centro de Psicología terapéutica. Jest referentką do spraw wolontariatu w Álavie hiszpańskiego Czerwonego Krzyża.


Ostatnie artykuły