Thumb Author Alicia Yagüe Fernández

Alicia Yagüe Fernández

Psycholog


Psycholog specjalizująca się psychologią ogólną i mediacjami rodzinnymi. Współpracowała z hiszpańskim Czerwonym Krzyżem i instytucjami takimi jak APROME. Odbyła pobyty naukowe na uczelniach krajowych i zagranicznych. Była również prelegentem na międzynarodowych kongresach, moderatorem warsztatów i wolontariuszem programu interwencyjnego.

O autorze

Ukończyła psychologię na Papieskim Uniwersytecie w Salamance (2016) z pobytem naukowym na Papieskim Katolickim Uniwersytecie Chile. Ukończyła szkolenie z tytułem magistra Psychologii Ogólnej na macierzystej uczelni (2018) oraz ze specjalizacją  Mediacje Rodzinne na Union of Family Associations. Numer członkowski: CL4756.

Była prelegentką na I i II Międzynarodowym Kongresie SER Clinical and Health Psychology w konferencjach: Przemoc seksualna: interwencja psychologiczna u agresorów i ofiar oraz Nieletni i technologie: wyzwanie edukacyjne XXI wieku. Współpracowała jako psycholog w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym Niño Jesús, w APROME. Prowwadziła warsztaty psychologiczne dla La Caixa Social Work i Hiszpańskiego Czerwonego Krzyża. Jest też badaczką na Uniwersytecie w Granadzie.

Od 2012 roku uczestniczyła w ponad 90 kursach i konferencjach. Od 2016 roku prowadzi również prelekcje w stowarzyszeniach i uczelniach, a od 2014 roku współpracuje z mediami cyfrowymi. Ma doświadczenie zawodowe w zakresie rodziny, osób starszych i uzależnień. W 2015 roku opracowała patent PSICA, mobilną aplikację do cyfrowej rejestracji terapeutycznej.

Obecnie jest psychologiem w Stowarzyszeniu Ochrony Nieletnich i członkiem Telefonicznej Służby Opieki i Ochrony Ofiar Przemocy ze względu na płeć Hiszpańskiego Czerwonego Krzyża.


Ostatnie artykuły