Probiotyki stosowane w przypadku fibromialgii - zależności

Probiotyki stosowane w przypadku fibromialgii - zależności
Gema Sánchez Cuevas

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Ostatnia aktualizacja: 11 listopada, 2018

Probiotyki to żywe kultury bakterii, które korzystnie wpływają na funkcjonowanie organizmu. Są ważne dla naszego organizmu. Badania przeprowadzone jakiś czas temu na uniwersytecie w Almerii wykazały, że probiotyki przyjmowane przez pacjentów cierpiących na fibromialgię dobroczynnie wpływają na ich stan. Skutecznie podnoszą jakość ich życia.

Fibromialgia stanowi chorobę chroniczną, która charakteryzuje się dotkliwym rozległym bólem mięśniowo-szkieletowym ciała. Poza dolegliwościami fizycznymi osoby dotknięte fibromialgią borykają się również z trudnościami o podłożu psychologicznym i emocjonalnym. Jak oszacowano, częstotliwość występowania choroby wynosi 2,7 procent. 

Pacjentom zmagającym się z tą chroniczną chorobą ulgę przynosi między innymi terapia i różne działania rozluźniające takie jak praktykowanie medytacji. Co jednak ciekawe, według najnowszych danych jednym z takich pomocnych rozwiązań są probiotyki. W jakim stopniu mogą one poprawić jakość życia osoby chorej na fibromialgię? Opowiemy Ci.

Probiotyki, a złożone funkcje poznawcze

Jak już wspomnieliśmy probiotyki to bakterie występujące w organizmie, które pozytywnie wpływają na jego funkcjonowanie. Odpowiadają one między innymi za utrzymywanie równowagi flory jelitowej, wywierają pozytywny wpływ na pracę układu odpornościowego, a także doskonale wpływają na procesy trawienne.

W przeprowadzonych badaniach skupiono się na działaniu czterech wyizolowanych szczepów bakterii i ich oddziaływaniu na osoby dotknięte chorobą. W rezultacie odkryto, że probiotyki mają znaczący wpływ na działanie złożonych funkcji poznawczych, które u chorych często ulegają pogorszeniu. Badania te mogą uzupełnić wyniki innych przeprowadzonych testów wskazujących na pozytywne działanie innych produktów spożywczych.

Probiotyki

Naukowcy skupili się na tym, by odkryć pozytywne działanie poszczególnych szczepów bakterii. Większość z nich bezpośrednio łączy się z funkcjonowaniem mózgu, a także z aspektem fizycznym i emocjonalnym pacjenta.

Jak wspomina Pablo Román, jeden z badaczy biorących udział w badaniach przeprowadzonych w Almerii, kiedy zaczynali prace, chcieli udowodnić, że probiotyki mogą zmniejszyć ból odczuwany przez chorych, a także ograniczyć uczucie niepokoju i występujące stany depresyjne. Jednym z celów było też doszukanie się poprawy na poziomie poznawczym.

W tym celu naukowcy posługiwali się specjalnie przygotowanymi w tym celu kwestionariuszami i eksperymentami w postaci zadań do wykonania. Podczas ich wykonywania pacjenci byli poddawani ocenie. Dzięki tym działaniom zgromadzono wiedzę na temat wielu wskaźników takich jak natężenie odczuwanego bólu, szczegóły na temat jakości życia, snu, a także częstotliwości występowania i nasilania się objawów choroby.

Uzyskano również dane dotyczące często występującej u chorych depresji. Pozwalają zidentyfikować objawy na poziomie emocjonalnym, a także występujące u nich lęki. To ważny postęp w badaniach.

Rezultaty przeprowadzonych badań

Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że spożywanie probiotyków nie wywiera wpływu na obszar mózgu odpowiadający za funkcje motoryczne. Ma jednak wpływ na inny obszar, odpowiadający za kontrolowanie zdolności do przystosowywania się do określonych zadań i działa nawet wtedy, gdy pacjenci nie wykazują zmęczenia.

kobieta z bólem zatok

Badacze zaobserwowali, że w sytuacji, gdy zachodziła konieczność podjęcia konkretnej decyzji, grupa pacjentów, którym podawano probiotyki nie wykazywała działań impulsywnych i podejmowała decyzje szybciej od pozostałych.

Efekt placebo

Zanim wyciągnięto wnioski na temat zależności między spożywaniem probiotyków i fibromialgią, badaniom klinicznym poddano około 60 pacjentów, z których większość stanowiły kobiety, które choroba dotyka częściej.

Każda osoba była badana i oceniana przed rozpoczęciem leczenia. Za pomocą odpowiednich kwestionariuszy i zadań poddawano ocenie ich zdolności poznawcze, a także inne czynniki mające związek ze stanem fizycznym i emocjonalnym pacjentów. Różnego rodzaju pomiarów dokonywano przez dwa dni. Określano również poziom lęku i symptomów powiązanych z depresją.

Tak przebadanych pacjentów podzielono na dwie grupy. Jednej przez osiem tygodni podawano probiotyki, a drugiej serwowano placebo. Każdy pacjent przyjmował cztery kapsułki dziennie. Zarówno probiotyki, jak i tabletki placebo nie różniły się wyglądem zapachem i smakiem.

Po ukończeniu leczenia z wszystkimi pacjentami przeprowadzono rozmowę w celu dokonania oceny i porównania wyników badań z tymi, które przeprowadzono osiem tygodni wcześniej. Jak się okazało u pacjentów przyjmujących placebo nie odnotowano żadnych pozytywnych zmian. U tych natomiast, którym podawano probiotyki zauważono mniejszą impulsywność i większą elastyczność pod względem poznawczym, niż przed leczeniem. W taki sposób wykluczono efekt placebo w tym leczeniu.

Dzięki temu uzyskano wsparcie finansowe. Zespół specjalistów będzie mógł kontynuować prace związane z wpływem probiotyków na stan pacjentów cierpiących na fibromialgię. Będzie można też badać ich wpływ na inne choroby. Na chwilę obecną pozytywne działanie probiotyków na stan osób z fibromialgią wydaje się być udowodniony.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.