Pozytywny wpływ mieszkania na wsi na psychikę

Czy wiesz, jaki jest wpływ mieszkania na wsi na psychikę? Jak różni się to od mieszkania w mieście? Przyjrzyjmy się sytuacji osób żyjących poza miastem.
Pozytywny wpływ mieszkania na wsi na psychikę

Ostatnia aktualizacja: 01 lutego, 2021

Mieszkanie na wsi zyskuje na popularności. Weekendowe wypady na łono natury są coraz powszechniejsze, chociaż miasto oferuje szerszą ofertę kulturalną. Poznaj wpływ mieszkania na wsi na psychikę.

Otoczenie wiejskie nie ma do zaoferowania zróżnicowanej oferty kulturalnej ani wielu miejsc pracy. Do tego dochodzą problemy z Internetem. Jednak ma ono inne zalety – kontakt z naturą i pogłębione relacje międzyludzkie. Czy znasz pozytywne strony mieszkania na wsi?

Zalety i wady mieszkania na wsi

Coraz więcej ludzi odsuwa miasto na drugi plan i rozpoczyna poszukiwania wolniejszego rytmu życia. Podjęcie decyzji o przeprowadzce na obszar wiejski oznacza przedłożenie zalet takiej sytuacji ponad ograniczenia, jakich ona wymaga. Przyjrzyjmy się wadom i zaletom mieszkania na wsi:

Kobieta nad brzegiem jeziora

Zalety

Zalety mieszkania na wsi są następujące:

 • Niższe koszty mieszkania. Co więcej, koszty utrzymania zwykle także są mniejsze niż w mieście.
 • Bliższe relacje z ludźmi należącymi do społeczności.
 • Brak konieczności korzystania ze środków transportu. Można zastąpić je chodzeniem pieszo, co służy zdrowiu.
 • Zdrowsze odżywianie dzięki lokalnym i sezonowym produktom. Żywność przetworzona jest oczywiście dostępna, ale nie w takich ilościach jak w mieście.
 • Natura relaksuje. Zapewnia kontakt z wieloma bodźcami, ale nie grozi nadmiernym stymulowaniem, do jakiego dochodzi w wielkich miastach (hałas, ruch uliczny, niska jakość powietrza, pośpiech itp.).
 • Praca na wsi opiera się w większym stopniu na współpracy. Hierarchie nie są tak wyraźne i brak jest ostrej rywalizacji.
 • Ponowne zaludnienie obszarów, gdzie dominują starsi mieszkańcy zapobiega wyludnianiu się miejscowości.

Wady

Oto potencjalne wady mieszkania poza obszarem zurbanizowanym:

 • Ograniczony dostęp do sieci i technologii.
 • Konieczność udawania się do miasta w celu wizyty w urzędzie. Po części można rozwiązać ten problem dzięki dostępowi do internetu.
 • Utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej. Ma to znaczenie przede wszystkim dla osób cierpiących na przewlekłe choroby, które wymagają stałego nadzoru lekarskiego.
 • Ograniczona oferta w zakresie pracy i rozrywki.

Pozytywny wpływ mieszkania na wsi na psychikę

Mimo pewnych niedogodności, wiele osób podejmuje decyzję o odwróceniu swojego życia do góry nogami i wybiera wieś. Mieszkanie poza miastem daje spokój, jaki trudno znaleźć w mieście. Co więcej, ze względu na ograniczony dostęp do sieci pogłębiają się relacje pomiędzy członkami społeczności, co od zawsze stanowiło podstawę wiejskiego życia.

Poczucie przynależności oraz koncentracja na relacjach z innymi ludźmi i kontakcie z naturą wypierają poczucie wyizolowania i samotności jak również zapobiegają zaburzeniom emocjonalnym.

Życie na obszarach wiejskich chroni przed samotnością. Nie tylko zapewnia bliższą komunikację z innymi osobami, ale też regularny kontakt z naturą. Umacnia to osadzenie w chwili obecnej i cieszenie się otoczeniem (od produktów żywnościowych po wrażenia zmysłowe).

Korzyści dla starszych osób

Osoby starsze mogą skorzystać na obecności nowych osób w ich otoczeniu. Ich pojawienie się odmładza obszary wiejskie oraz powoduje wzrost zasobów i przyrost naturalny.

Zapewnia to starszym osobom towarzystwo i pomoc. Jak wyżej wspomniano, otoczenie wiejskie wzmacnia relacje międzyludzkie, co wspiera ludzi w podeszłym wieku.

Dziadek z wnuczkiem

Relacje z innymi ludźmi w dzieciństwie

Otoczenie wiejskie oferuje dzieciom większą wolność i większe pole do eksplorowania. Wioski to bezpieczne miejsca, gdzie można wychodzić, uprawiać sport i wchodzić w relacje z rówieśnikami bez ciągłego nadzoru rodziców.

Wieś zwiększa wrażliwość ekologiczną i zainteresowanie ochroną środowiska. Przekłada się to na pogłębienie świadomości i zachowanie zorientowane na zrównoważony rozwój.

Mieszkanie na wsi niesie zatem wiele korzyści dla osób w każdym wieku. Jednak podjęcie decyzji o osiedleniu się poza miastem wymaga oceny własnych możliwości i potencjalnych niedogodności, z którymi trzeba było by się zmagać przez 365 dni w roku.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.