Płeć biologiczna a tożsamość płciowa

Płeć i tożsamość płciowa to dwa powiązane ze sobą pojęcia, ale warto wiedzieć, jak je rozróżnić.
Płeć biologiczna a tożsamość płciowa
Laura Ruiz Mitjana

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Laura Ruiz Mitjana.

Ostatnia aktualizacja: 07 stycznia, 2023

Jakie są różnice między płcią a tożsamością płciową? Podczas gdy płeć biologiczna jest pojęciem naukowym i obiektywnym, tożsamość płciowa jest znacznie bardziej subiektywną konstrukcją psychospołeczną.

W poniższym artykule wyjaśnimy każdą z tych koncepcji. Porozmawiamy także o różnicach między nimi.

Płeć biologiczna i tożsamość płciowa

Płeć ma różne definicje. Definiuje się ją jako „stan organiczny, męski lub żeński, zwierząt i roślin”, „narządy płciowe” i „zestaw cech należących do tej samej płci” (męskiej i żeńskiej). Termin ten obejmuje zestaw genetycznie zdefiniowanych cech fizycznych i biologicznych, które określają, czy żywa istota jest mężczyzną, kobietą czy postacią interpłciową.

Z drugiej strony tożsamość płciowa jest „grupą, do której należą ludzie każdej płci, rozumianą z socjokulturowego, a nie wyłącznie biologicznego punktu widzenia”. Innymi słowy, nie ma to nic wspólnego z genetycznymi cechami jednostki, ale z powiązanymi z nią ideami kulturowymi.

Mówiąc więc najogólniej, płeć jest biologicznym stanem jednostki, podczas gdy tożsamość płciowa jest psychospołeczną konstrukcją tego, czego oczekuje się od osoby określonej płci. Obejmuje to postawy, role, zachowania i inne.

Tożsamość płciowa obejmuje role, zachowania i atrybuty konstruowane społecznie, które są uważane za „odpowiednie” dla danej osoby na podstawie jej płci biologicznej. Na przykład bycie wrażliwym, jeśli jesteś kobietą, lub niepłakanie w miejscu publicznym, jeśli jesteś mężczyzną.

Kobieta patrząca na odbicie w lustrze

Różnice między płcią a tożsamością płciową

Poniżej omówimy różnice między płcią a tożsamością płciową. Być może chciałbyś dodać coś do naszej listy?

1. Konstrukcja społeczna a biologia

Jak powiedzieliśmy wcześniej, jedna z głównych różnic między płcią biologiczną a tożsamością płciową dotyczy samych pojęć. Płeć zawiera elementy biologiczne i nie można jej zmienić. Tożsamość płciowa jest konstrukcją społeczną, którą można modyfikować i w której interweniują nasze idee i oczekiwania.

2. Płeć jest biologiczna, a tożsamość płciowa kulturowa

W związku z poprzednim punktem, kolejna różnica między płcią a tożsamością jest następująca: płeć jest „etykietą”, która odpowiada na cechy biologiczne, takie jak narządy płciowe, hormony i chromosomy. Tożsamość płciowa odpowiada na aspekt kulturowy, na konstrukcję psychospołeczną (a nie na biologię).

3. Tożsamość płciowa jest symboliczna, płeć – nie

Nasza tożsamość jest konstrukcją społeczną, więc jest pojęciem symbolicznym.

Etykieta tożsamości płciowej odnosi się do tego, jak społeczeństwo jako całość określa, co jest męskie, a co kobiece. W ten sposób opisuje określone role i oczekiwane zachowania w zależności od naszej płci.

4. Płeć biologiczna determinuje rolę reprodukcyjną

Funkcja rozrodcza mężczyzn i kobiet jest inna. Nie zależy od ich tożsamości płciowej, ale od płci biologicznej. Dlatego też płeć wiąże się z inną rolą reprodukcyjną u każdej osoby. Inaczej sytuacja wygląda z tożsamością płciową. Możemy inaczej doświadczać naszych ról, ale ich nie zmienimy.

5. Ciągłość i kategoryczność

Tożsamość płciowa jest mediowana przez kulturę. Oznacza to, że możemy zobaczyć, jak „męskość” i „kobiecość” różnią się w zależności od osoby. W dużej mierze zależy to od doświadczeń i opinii różnych osób. Dlatego też aspekt ten znajduje się w kontinuum.

Płeć biologiczna nie znajduje się w kontinuum, ale jest kategoryczna. Istnieje szereg kryteriów, które pozwalają ocenić jednostkę jako męską lub żeńską. Są one związane głównie z narządami rozrodczymi (gonadami), genitaliami i chromosomami.

6. Płeć biologiczna jest obiektywna, tożsamość jest subiektywna

Ponieważ płeć jest definiowana przez obiektywne (i mierzalne) cechy biologiczne, mówimy, że jest to pojęcie obiektywne. Z drugiej strony tożsamość płciowa, ponieważ nie odpowiada obiektywnym cechom biologicznym, jest znacznie trudniejsza do zmierzenia. Dlatego też jest to bardziej subiektywna koncepcja.

7. Tożsamość płciowa dotyczy wyłącznie ludzi

Kolejna różnica między płcią biologiczną a tożsamością płciową dotyczy faktu, że ta druga dotyczy wyłącznie ludzi, podczas gdy płeć biologiczna jest typowa dla każdej żywej istoty. W naturze rozróżnienie między płciami jest wspólne dla wszystkich żywych istot, które rozmnażają się płciowo.

Tożsamość płciowa rodzi się z abstrakcyjnej interpretacji tych płci. Interpretacja ta może być zastosowana tylko w stosunku do człowieka. Na przykład; kot może być samcem lub samicą, ale nie można zastosować wobec niego koncepcji tożsamości męskiej lub żeńskiej.

8. Tożsamość płciowa jest typowa dla istot o abstrakcyjnych myślach

Płeć, oprócz zwierząt, dotyczy również roślin i ryb. Jednak tożsamość można zidentyfikować tylko u zwierząt o dużej zdolności do myślenia abstrakcyjnego. Najwyższym przedstawicielem tej grupy jest człowiek.

Wynika to z faktu, że tożsamość płciowa jest w dużej mierze konstrukcją społeczną. Aby rozwinąć ten typ konstrukcji, wymagane są pewne systemy semantyczne i symboliczne dotyczące tego, co to znaczy „być” mężczyzną lub kobietą.

Różne rodzaje płci

9. Płeć jest statyczna

Płeć jest statyczna w tym sensie, że zależy od obiektywnych elementów, które naturalnie się nie zmieniają, podczas gdy tożsamość jest konstrukcją, płynną dynamiką. Ponadto tożsamość płciową można „negocjować” w interakcjach i innych działaniach.

10. Tożsamość płciowa może opierać się na stereotypach

Tożsamość płciowa, będąc konstruktem społecznym, często opiera się na stereotypach. Role płciowe są często tworzone w oparciu o społeczne stereotypy tego, co uważa się za bardziej męskie lub żeńskie.

Płeć jest obiektywna i nie opiera się na stereotypach, ale na biologii. To właśnie w wyniku stereotypów związanych z płcią powstają określone role płciowe.

11. Istnieją choroby związane z płcią, ale nie z tożsamością płciową

Kobieta może cierpieć na ropometrię, ale nie na raka prostaty. Innymi słowy, narządy specyficzne dla mężczyzny lub kobiety są narażone na określone dolegliwości. Nie dotyczy to jednak tożsamości płciowej.

Jeśli istnieją choroby związane z tożsamością, nie wynikają one z kwestii biologicznych, ale z powodu presji społecznej w tym zakresie. Na przykład osoby płci niebinarnej są często bardziej narażone na choroby psychiczne, takie jak depresja lub zaburzenia lękowe. Wynikają one z przemocy i ucisku, których doświadczają, a nie z płci jako takiej.

Jak widać, istnieją znaczne różnice między płcią a tożsamością płciową. Chociaż pojęcia te są ze sobą powiązane, ponieważ jedno z nich (płeć) zwykle wpływa na drugie, należy je jednak zróżnicować.

“Bądź kim chcesz być – bądź wolny we własnej skórze, bądź wyzwolony i czuj się piękny i rób to, co chcesz robić bez osądu.”

-Adam Lambert-


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Calvo Salguero, A., García Martínez, J.M.A., Monteoliva, A. (2008) “Differences Between and Within Genders in Gender Role Orientation According to Age and Level of Education”. Sex Roles.
  • Dawson, S.J., Chivers, M.L. (2014) “Gender Differences and Similarities in Sexual Desire”. Current Sexual Health Reports.
  • Del Giudice, M. (2019) “Measuring Sex Differences and Similarities”. Springer.
  • REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es>

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.