Pięć cech dobrych ludzi

Dobrzy ludzie nie rodzą się idealni. Ich cechy to pokora, życzliwość i szczerość. Dowiedz się więcej tutaj.
Pięć cech dobrych ludzi

Ostatnia aktualizacja: 11 marca, 2022

Czy potrafiłbyś wymienić pięć cech dobrych ludzi? Dobrzy ludzie nie są tacy z natury, od urodzenia. Ich charakter kształtuje się później. Dlatego też bycie dobrym człowiekiem nie jest niemożliwe. Jednak aby nim być, musisz naprawdę tego chcieć i podejmować odpowiednie decyzje. Niemniej jednak, bez względu na to, gdzie jesteś w swoim życiu, zawsze możesz podjąć decyzję o zmianie i stać się dobrym człowiekiem.

Bycie dobrym obejmuje zestaw zachowań, wartości i postaw, które przejawiają się w różnych sytuacjach. W tym artykule przyjrzymy się pięciu cechom, które charakteryzują dobrych ludzi. Nie są to jedyne cechy, ale są najbardziej wyjątkowe.

Pięć cech dobrych ludzi

Jakie są cechy dobrych ludzi? W międzykulturowym badaniu przeprowadzonym przez Smith et al. (2007) zebrano prototypy tego, co ludzie uważają za „dobrego człowieka”. Odkryli, że życzliwość, konformizm i tradycjonalizm to cechy najczęściej przypisywane dobrym ludziom.

dobry człowiek

1. Życzliwość

Dobry człowiek dąży do zachowania i wzmocnienia dobrostanu tych, z którymi ma kontakt (Smith i in., 2007). Życzliwa osoba jest w stanie wyjść poza własną bańkę i myśleć o innych, ich samopoczuciu, jakości życia i potrzebach.

Życzliwość jest ważna nie tylko dla codziennych relacji międzyludzkich, ale także dla całego społeczeństwa. Ludzkie usposobienie do życzliwości jest niezbędne dla naszej natury i stanowi podstawę życia w społeczeństwie ( Pinedo, 2018). Dlatego jeśli chcesz być dobrym człowiekiem, musisz zacząć kultywować życzliwość w swoim codziennym życiu.

2. Konformizm

Kiedy mówimy, że dobrzy ludzie się podporządkowują, nie mamy na myśli, że są konformistami lub że po prostu zgadzają się z opiniami grupy. Kiedy mówimy o konformizmie, chodzi nam o zdolność dobrych ludzi do moderowania swoich działań, skłonności i impulsów, aby nie urazić lub nie skrzywdzić innych, nie naruszać społecznych oczekiwań lub norm (Schwartz, 1992).

Umiar przejawia się w działaniach dobrego człowieka i w jego relacji z przyjemnością. Osoba umiarkowana nie jest taka we wszystkich dziedzinach, ale w odniesieniu do obiektów zmysłów smaku i dotyku (Giraldo, 2015). Umiar prowadzi ludzi do unikania skrajności i zachowania równowagi w swoich działaniach.

3. Tradycjonalizm

Schwartz i in. (2000) definiują tradycjonalizm jako szacunek, zaangażowanie i akceptację obyczajów i idei proponowanych przez tradycję kulturową. Dobrzy ludzie mają głęboki szacunek dla zwyczajów kulturowych, w których dorastali. Są oddani swojej kulturze i zawsze szukają dla niej tego, co najlepsze.

Wiemy, że dobrzy ludzie szanują tradycję. Czym jednak jest tradycja? Zasadniczo jest to konstrukcja społeczna, która zmienia się tymczasowo z pokolenia na pokolenie. Tradycja zmienia się w każdej kulturze, w czasie, w zależności od grup społecznych i między różnymi kulturami (Arévalo, 2004). Dobra osoba wie, jak zrozumieć te zmiany, zaakceptować je i zaangażować się w nie w poszukiwaniu najlepszych.

4. Szczerość

Dobrzy ludzie charakteryzują się szczerością. Co więcej, są niezwykle empatyczni, kiedy mówią prawdę. Chociaż niektórzy ludzie mogą być szczerzy, mogą to robić w niegrzeczny i bolesny sposób. Z drugiej strony, dobrzy ludzie nie są obojętni na uczucia, które mogą wywołać, mówiąc prawdę. Z tego powodu są niezwykle ostrożni, aby nikogo nie urazić ani nie skrzywdzić, będąc szczerym.

Szczerzy ludzie szczerze i stanowczo wyrażają to, co czują i kim są. Szczerość jest ważną wartością dla dobrych ludzi. To dlatego, że poprawia ich relacje w społeczności, ponieważ wiąże się z szacunkiem zarówno dla innych, jak i dla siebie.

Człowiek pomagający drugiemu, jedna z cech dobrych ludzi.

5. Pokora

Dobrzy ludzie są pokorni. Nigdy nie czują się lepsi od innych i nie patrzą na nich z góry. Ponadto zdają sobie sprawę, że każdy ma swoje marzenia i cele. W związku z tym szanują sukces innych i nie wchodzą im w drogę. To prości ludzie. Cieszą się małymi rzeczami w życiu i towarzystwem swoich bliskich. Zdają sobie sprawę, że szczęście i spokój znajdują się w prostocie życia.

Podsumowując, dobrzy ludzie to integracja cnót, które pomagają im kultywować wartościowe życie nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Bycie dobrym oznacza nie tylko zaprzestanie robienia złych rzeczy, ale także aktywną w życiu wolę, zawsze dążącą do sprzyjania swojemu rozwojowi na wszystkich poziomach.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Arévalo, J. M. (2004). La tradición, el patrimonio y la identidad. Revista de estudios extremeños60(3), 925-956.
  • Caballo, V. E. (1983). Asertividad: definiciones y dimensiones. Estudios de psicología4(13), 51-62.
  • Giraldo, L. F. G. (2015). La virtud aristotélica como camino de excelencia humana y las acciones para alcanzarla. Discusiones filosóficas16(27), 127-146.
  • Pinedo, I. (2018). De la benevolencia a la ciudadanía compasiva: la recuperación de conceptos claves para el cultivo de la democracia. Límite (Arica)13(41), 29-45.
  • Smith, K. D., Smith, S. T. y Christopher, J. C. (2007). What defines the good person? Cross-cultural comparisons of experts’ models with lay prototypes. Journal of Cross-Cultural Psychology38(3), 333-360.
  • Schwartz, S. H., Sagiv, L., & Boehnke, K. (2000). Worries and values. Journal of personality68(2), 309-346.
  • Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. In Advances in experimental social psychology(Vol. 25, pp. 1-65). Academic Press

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.