Osobowość typu C: cechy charakterystyczne

Osobowość typu C: cechy charakterystyczne
Judith Francisco

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Judith Francisco.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia, 2022

Osobowość typu C lub inaczej mówiąc “osobowość podatna na choroby nowotworowe” charakteryzuje się dwiema najbardziej spójnymi cechami. Są to kolejno brak umiejętności wyrażania negatywnych uczuć i nieustanna potrzeba harmonii.

Demonstrowanie wpływu aspektów psychologicznych na pojawianie się i rozwój wszelkich odmian nowotworów stało się obecnie bardzo istotną gałęzią nauki.

Opracowano i opublikowano wyniki niezliczonych wręcz badań związanych ze stresem i jego wpływem na cechy osobowości. Jeśli chodzi o te ostatnie kwestie, to szczegółowe badania przeprowadzone przez Morrisa i Greera doprowadziły do powstania pierwszych wzmianek o zagadnieniu określanym jako osobowość typu C.

Według autorów tych badań ludzie, u których definiuje się osobowość typu C nie są w stanie odpowiednio sprawnie i skutecznie poradzić sobie z ogarniającym ich stresem lub złością. Ponadto są to osoby, które nie potrafią wyrażać targających nimi negatywnych emocji. Chodzi tutaj o takie metody ekspresji, jak na przykład agresja, gniew, wściekłość itp. Psychologowie odkryli również, że istnieje dodatkowo wiele innych cech, które uzupełniają definicję tego profilu osobowościowego.

I temu zagadnieniu przyjrzymy się nieco bliżej w naszym dzisiejszym artykule. Zapraszamy zatem do lektury!

Osobowość typu C w porównaniu do osobowości typu B i typu A

Osobowość typu A

Ludzie z osobowością typu A są ogólnie rzecz biorąc konkurencyjni i nastawieni na rywalizację. Ich wysokie umiejętności adaptacyjne sprawiają, że wydają się być niezwykle agresywnymi jednostkami skupionymi na walce o sukces. Często zajmują w wyniku tego stanowiska kierownicze.

W związku z tym ludzie tego typu nie mogą wręcz znieść bierności. Starają się za wszelką cenę wypełnić swój czas tak wieloma rodzajami czynności, jak to tylko możliwe. Friedman i Rosenman ukuli ten termin odnosząc się do typu osobowości związanego z podwyższonym ryzykiem występowania chorób takich, jak nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca i zawały mięśnia sercowego.

Choroba

Osobowość typu B

Z drugiej jednak strony osoby z osobowością typu B są generalnie dość spokojne i pewne siebie. A także otwarte na emocje, w tym także i te negatywne. Ogólnie rzecz biorąc, ten typ osobowości wiąże się z lepszą równowagą emocjonalną, dlatego wielu specjalistów uważa ją po prostu za najzdrowszą dla ogólnej kondycji fizycznej i psychicznej danej osoby.

Osobowość typu C

I na koniec pozostaje jeszcze osobowość typu C. Charakteryzuje się ona podwyższonym poziomem kooperatywności, samozadowolenia, konformizmu, perfekcjonizmu i zachowań klasyfikowanych ogólnie rzecz biorąc jako „żmudne”.

Ludzie z tą osobowością unikają konfliktów za wszelką cenę i szukają w życiu przede wszystkim harmonii. Poza tym to osoby, które nie budzą u innych agresji i nie wyrażają zazwyczaj żadnych negatywnych emocji. Często stosują ich hamowanie, negowanie, automatyczne represje w sferze emocjonalnej i autoagresję jako mechanizmy radzenia sobie z przeciwnościami losu.

Osobowość typu C to zestaw postaw i zachowań przejawiających się głównie w stresujących sytuacjach. W tym sensie osoby takie manifestują się jako zwolennicy postawy nonkonformistycznej i skrajnie nastawionej na współpracę. Osoby o tym typie osobowości są zazwyczaj także bierne i nie wyrażają zbyt wielu negatywnych emocji.

Jaki jest związek między osobowością typu C a rakiem?

Zainteresowanie badaniem wzorców, jakimi cechuje się osobowość typu C w ostatnich latach znacząco wzrosło z uwagi na pewne istotne fakty związanych z podatnością zachorowania na różnego rodzaju nowotwory:

  • W 80% przypadków nowotworów istnieje istotne powiązanie między nawykami konsumpcyjnymi, takimi jak palenie papierosów lub odżywianie, a pojawieniem się lub rozwojem choroby. Jeśli brać pod uwagę tę konkretną kwestię, to kontrolowanie ryzykownych nawyków i przyjmowanie zdrowszego trybu życia może uratować wiele istnień ludzkich.
  • Badania psychoneuroimmunologiczne (PNI) ujawniły wpływ stresu i emocji na rokowanie choroby. Ponadto na tej podstawie specjaliści mogą również przewidzieć szanse na przeżycia pacjentów, u których zdiagnozowano raka.
  • Osoby z większym poziomem negatywnego zahamowania emocjonalnym są bardziej predysponowane do zachorowania na konkretne rodzaje nowotworów.

Pozostałe czynniki mające wpływ na rozwój nowotworów

Dlatego właśnie czynniki psychologiczne, takie jak osobowość typu C, mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój raka. Zatem identyfikacja cech osobowości osób chorych na raka może pozwolić nam poznać i przewidzieć ich strategie radzenia sobie z chorobą. Co więcej, będzie można na tej podstawie określić także szanse na wyleczenie i przewidywany czas życia.

Tłumienie emocji

Takie odkrycie zapewnia istotną rolę dla psychologii w identyfikacji pewnych stylów osobowości. Dzięki temu specjaliści mogą przewidzieć okoliczności, w których badani ludzie będą w stanie rozwinąć samowystarczalny styl zachowania. W związku z tym pacjenci mogą ćwiczyć zdrowsze wzorce zachowań, zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Co więcej, odkrycia te mogą nam pomóc w opracowaniu podstawowych strategii profilaktycznych. Mogą one zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe u zdrowych osób, u których stwierdzono osobowość typu C. A także pomóc tym, którzy już zachorowali na raka i są obecnie w trakcie leczenia.

Jednocześnie ważne jest rozpoznanie znaczenia pracy nad dziedziną psychologii onkologicznej. Zapewnianie pacjentom stałego doradztwa specjalistycznego zapobiegnie wielu negatywnym czynnikom. Zaliczają się do nich między innymi wszelkiego rodzaju nieporozumienia, brak akceptacji i inne zmiany psychologiczne. Ogólnie rzecz biorąc chodzi o te kwestie, które nie są zbyt korzystne dla powrotu do zdrowia osób chorych.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.