Osobowość agresora - w jaki sposób dochodzi do jej rozwoju?

Osobowość agresora - w jaki sposób dochodzi do jej rozwoju?
Beatriz Caballero

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Beatriz Caballero.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Agresja powoduje wiele obrażeń i śmierci, dlatego ważne jest, aby dalej badać sposób w jaki się rozwija. W ten sposób zrozumienie, w jaki sposób przemoc manifestuje się w związku, a także w innych obszarach, wiąże się ze zrozumieniem jak rozwija się osobowość agresora. Musimy również zrozumieć, w jaki sposób doświadczają oni swoich związków.

Dane z badań pokazują, że bycie ofiarą przemocy lub jej świadkami niekoniecznie oznacza, że ​​będziesz agresywny w przyszłości. Jednak badania mówią nam również, że wiele osób posiadających osobowość agresora posiada historię przemocy w rodzinie (54%).

Osobowość agresora rozwija się w dzieciństwie i na etapie dorastania

Przywiązanie to sposób w jaki łączymy się ze światem, szczególnie z postaciami emocjonalnymi. Od najmłodszych lat nasz system przywiązania aktywuje się w obliczu każdego zagrożenia. Kiedy więc spotykamy się ze strachem, szukamy poczucia bezpieczeństwa. Wynika ono z naszego emocjonalnego przywiązania do ważnych postaci, na przykład rodziców.

Z drugiej strony energia ta może czasami przekształcić się w agresję. W tym przypadku przemoc ma na celu zwrócenie uwagi emocjonalnej postaci po to aby mogły nam pomóc.

przemoc domowa

Wydaje się, że agresorzy z pogranicza zaburzenia osobowości i antyspołeczni, w szczególności mają niepewne przywiązanie. Charakteryzuje ich sposób tworzenia więzi z postaciami emocjonalnymi. Kiedy ten typ niebezpiecznego przywiązania łączy się z narażeniem na przemoc, upokorzeniem i brakiem przywiązania, może to prowadzić do zaburzeń osobowości i gwałtownych zachowań.

Według Dutton (2003),te czynniki zmieszane razem dają “tożsamość rozproszoną”. W takich przypadkach przemoc i emocjonalne dystanse karmią błędne koło, które niszczy relacje.

Z jakiego środowiska pochodzą agresorzy?

Jak wiemy, nasze doświadczenia z naszymi postaciami emocjonalnymi pomagają określić naszą osobowość. Według Dutton (2003), istnieje wiele precedensów dotyczących rodzinnych doświadczeń agresorów oraz epizodów psychologicznych i fizycznych, które je prowokują:

 • Odrzucenie i upokorzenie: To między innymi niska samoocena, gniew, obwinianie czynników zewnętrznych, brak regulacji emocjonalnej, skłonność do częstej przemocy i znęcania się nad innymi emocjonalnie.
 • Niepewne przywiązanie: Mają w sobie dużo zazdrości i wściekłości a do tego wymagają kontroli.
 • Ofiara i / lub świadek przemocy fizycznej: mają pamięć o wzorcach przemocy, nie mają pozytywnych strategii rozwiązywania problemów, mają niską empatię dla ofiar przemocy i skłonność do przemocy.
 • Odrzucenie, upokorzenie i brak przywiązania: Przemoc ma kluczowe znaczenie w ich intymnych związkach.
 • Odrzucenie, upokorzenie, brak przywiązania i ofiara i / lub świadek przemocy fizycznej: integralność ich ego zależy od związku, tak więc kontrolują, maltretują i prześladują.

Dlatego więc strach agresora przed opuszczeniem prowokuje ich potrzebę kontrolowania i krzywdzenia ofiary.

Rola wartości w odniesieniu do przemocy

Młody człowiek z niepewnym przywiązaniem rozwija system wartości, który usprawiedliwia sposób postrzegania świata. W związku z tym uzasadnia to również relacje z partnerami. Wartości te przekazywane są poprzez rodzinę, grupy rówieśnicze, szkołę, filmy etc. Główne wartości związane z przemocą domową obejmują:

 • Męska wyższość: mit Supermana, mężczyzna jako żywiciel, tolerancja dla męskiej rozwiązłości, kontrola relacji, prawo do domagania się usług domowych od partnera.
 • Sposób rozumienia przemocy: zły nastrój powoduje przemoc, mężczyźni są zazdrośni z natury, niszczenie rzeczy nie jest agresją, a czasami nie ma innych alternatyw.
 • Sposób w jaki postrzegają kobiety: kobiety manipulują i postrzegają mężczyzn jako źródło pieniędzy, feministki nienawidzą mężczyzn, a kobiety lubią być zdominowane lub są tak gwałtowne jak mężczyźni.
przemoc domowa osobowość agresora

Dlaczego agresorzy uciekają się do przemocy domowej

Według Holma et al. (2006) agresorzy uzasadniają swoją przemoc na sześć sposobów:

 • Uważają, że przemoc jest naturalna.
 • Przemoc wiąże się z niezdolnością agresora do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Agresorzy wierzą, że zostali osaczeni.
 • Ich partner ich rozgniewał.
 • Tymczasowo stracili kontrolę.
 • Wykorzystują swoją traumatyczną przeszłość lub stres, aby się usprawiedliwić.

Ważne jest aby pamiętać, że nie chodzi o wygraną w walce z agresorem. Chodzi o zrobienie tego, co jest dla Ciebie najlepsze. Pamiętaj, że jakikolwiek rodzaj przemocy jest zły. Kiedy ofiara, która cierpi z powodu przemocy szuka pomocy, specjaliści starają się zwiększyć jej poczucie własnej wartości. Przywracają jej pewność siebie, by na nowo mogli poczuć kontrolę nad swoim życiem.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.